БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Аналіз електрофлотаторів

Аналіз електрофлотаторів

Розрахункова робота №3

Тема роботи: Аналіз електрофлотаторів

Загальні відомості

В процесі електролізу на електродах утворюються бульбашки повітря, а при застосуванні залізних або алюмінієвих електродів - пластівців коагуляції. Далі очищення іде в двох напрямках: бульбашки з прилиплими частинками забруднень спливають уверх, утворюючи на поверхні споруди піну; друга частина домішок разом із бульбашками приєднується до пластівців і потрапляють в осад на дно споруди.

Розрахунок установки зводиться до визначення загального об'єму електрофлотатора W, який складається з об'єму електродного відділення We і об'єму камери флотації Wф тобто

W=We+Wф

Рис.3. Горизонтальний електрофлотатор: 1 - подача стічної води;5 - піно збірник; 2 - решітка-заспокоювач;6 - відвід очищеної води; 3 - електродна система;7 - відвід пінного шламу; 4 - скребачка;8 - випуск осаду

Об'єм електродного відділення визначається з можливості розміщення в ньому електродної системи. Так, при розрахунках горизонтальної установки (рис.3) ширина секції А приймається в залежності від витрати стічної води Q. Якщо Q<90м3/год, то А=2 м, якщо Q=90…180м3/год, то А=2,5…3м.

Вихідні дані:

Q=130 м3/год

h1=1,6 м

tф=0,4 год

Розв'язок

1. Число пластин електродів, що розміщують в установці, знаходять за формулою:

,

де а1 =100 мм - величина зазору між крайніми пластинами і стінками камери;

а2 =15...20 мм - величина зазору між пластинами;

? = 6... 10 мм - товщина пластин.

2. Площа, потрібна для розміщення пластин електродів fе становить

fe=,

fe=,

де fae - активна поверхня електродів , м2;

fae=

fae= (м2)

де E- питома кількість електрики, А·год/м2; E=500 А·год/м2

Q- витрата стічних вод , м3/год;

i - щільність струму на електродах, А/м2 . i=100 А/м2

При обробці стічних вод нафтозаводів, целюлозно-паперових комбінатів, шкіряних заводів, м'ясокомбінатів величина Е коливається в межах 100...600 А·год/м2, і=50...200 А/м2; напруга постійного струму 5...30 В.

3. Висота пластин hе приймається рівною 1... 1,5 м.

hе=1,5 м

4. Довжину пластини 1е визначають так

le=

le= (м)

5. Довжина електродної камери Lе становить

Le=le+2a1Le=5,63+2·0,1=5,83

6. Об'єм електродної камери становить

We=A·He·Le

де Не - робоча висота електродної камери, м:

Не=h1+h2+hз,

He=1,6+0,5+0,4=2,5 (м)

де h1 - висота просвітленого шару;

h2 - висота захисного шару, 0,3...0,5 м;

h3 - шар шламу , 0,4...0,5 м.

We=2,5·2,5·5,83=36,44 (м3)

7. Об'єм флотаційної камери становить

Wф=Q·tф

Wф=130·0,4=52

де tф - тривалість флотації.

8. Витрата металу електродів me знаходимо за формулою:

me=Kе·Є·Е, г,

me=0,8·0,7·500=280 (г)

де Ке - коефіцієнт виходу струму; (0,5…0,95)

Є - електрохімічний еквівалент, г/А·год (для Fe2+, Fe3+, Al3+ відповідно дорівнюють 1,040; 0,7 та 0,34).

9. Строк служби електродної системи Т визначають за формулою:

T=, доб.,

Т= (діб)

де М - кількість металу електродів, яка розпиляється при електролізі, кг:

M=?·Kв·fe·?·n

М=3000·0,8·8,78·0,01·74=15593,28

де ? -- густина металу електродів, кг/м3; (для Fe=3000, Al=2000)

Кв=0,8...0,9 - коефіцієнт використання матеріалу електродів.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011