БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Аналіз імпеллерної флотаційної установки

Аналіз імпеллерної флотаційної установки

Розрахункова робота №2

Тема роботи: Аналіз імпеллерної флотаційної установки

Загальні відомості

Застосування імпеллерних установок доцільно при очищенні стічних вод з великою (до 2…3г/л) концентрацією нерозчинених забруднень і густиною приблизно 1000 кг/м3, які зустрічаються в потоках нафто-, жировмісних і ряду інших вод.

В імпеллерних установках утворення бульбашок повітря у водному середовищі здійснюється турбіною (імпеллером) діаметром di . Імпеллер розміщується в статорі, який представляє собою циліндр з верхньою і нижньою кришками. Вода підводиться по трубі до нижньої частини статора (рис.2), де всмоктується в нього через отвори із загальною площею So.

Рис.2. Схема імпеллерної однокамерної флотаційної установки: 1 - подача забрудненої води; 2 - піна; 3 - подача повітря; 4 - привід імпллера; 5 - пінозбірник; 6 - відвід очищеної води 7 - відвід піни; 8 - решітка; 9 - статор; 10 - приймальна кишеня

Повітря подається через верхню кришку. Після перемішування цих двох фаз імпеллером водоповітряна суміш виходить через отвори в стінках та верхній кришці і за допомогою направляючих решіток розподіляється по всій площі флотаційної камери. Напір, з яким вода входить в отвори статора, дорівнює висоті стовпчика водоповітряної суміші, що знаходиться у флотаційній камері.

Зона обслуговування одним імпеллером не повинна перевищувати розміри квадрата із стороною 6di . Глибина води у флотаційній камері hст , тривалість флотації ?, витрати стічної води, що надходять на очищення Q.

Вихідні дані для розрахунку установки:

Q=1,2 тис м3/год

hст=2,2 м

di=55 см

?=14 хв

?вп=730 кг/м3

So=0,07 м2

Розв'язок

1. Розрахункова глибина флотаційної камери дорівнює

Нф=1,1 hстНф=1,1 2,2=2,42 (м)

2. Кількість води, що засмоктується турбіною, становить

, м3/с,

де ? - коефіцієнт витрати води (0,65);

So - загальна площа отворів, крізь які вода надходить до турбінки, м2;

g - прискорення вільного падіння, м2/с; (g=9,8)

Н - напір, під яким вода надходить у турбіну, м, який в свою чергу визначається за формулою:

Н=?вп·Нф·103,м,

де ?вп- густина водно-повітряної суміші, кг/м3.

H=730·2.42·10-3=1.77 (м)

=0,268

3. Об'єм флотокамери становить

Vф=q·? , м3,

де ? - час перебування води в камері, с

Vф=0,268·14 60=225,12 (м3)

4. Площа поверхні камери дорівнює

=93,02 (м2)

5. Площу поверхні, що обслуговується однією турбіною, визначають за формулою:

S1=36d2S1=36·0,552=10,89

6. Тоді число турбін становитиме

n=S/S1n==8,54=9

7. Об'єм повітря, що засмоктується турбіною за 1 секунду становить

W=Qn·S, м3/год,

W=40·93,02=3720,8 (м3/год)

де Qn - витрата повітря на одиницю площі S, яка зазвичай дорівнює 40...50 м3/м2год.

8. Необхідну кількість флотаційних камер знаходять за формулою:

Отриману розрахункову кількість камер округлюють до цілого числа.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011