БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Калькулювання продукції, сучасні методи калькулюванн

Калькулювання продукції, сучасні методи калькулюванн

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

Імені Володимира Даля

Факультет управління

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Калькулювання продукції, сучасні методи калькулювання»

варіант №3

Луганськ, 2006

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

Імені Володимира Даля

Факультет управління

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Калькулювання продукції, сучасні методи калькулювання»

з предмету “Управління ресурсами і витратами”

Виконала: студентка групи УП-131

Переходченко Д.А.

Перевірили: к.е.н., доц.. Ромахова О.О.

ст. вик. Христинко Л.М.

Луганськ, 2006

Практична частина

При виконанні задачі необхідно:

1. Розрахувати відсутні суми, заповнивши таблиці довільної форми.

2. Провести розподілення окремих видів витрат: виробничих (по видам виробництв), загальновиробничих, адміністративних, збутових, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат.

3. Визначити суму фактичної собівартість випущеної готової продукції та відхилення від планової суми собівартості продукції, а також собівартість реалізованої продукції (результати надати у вигляді звітних калькуляцій по окремим видам виробництв та в цілому по загальній сумі собівартості).

4. Визначити загальну суму витрат підприємства.

5. Заповнити перший та другий розділи форми №2 “Звіт про фінансові результати підприємства” та визначити суму чистого прибутку (збитку) підприємства.

6. Провести аналіз ефективності діяльності підприємства

7. Надати окремі управлінські рішення, що до покращення управління витратами на підприємстві.

Вхідні данні:

ТОВ “Делікатес” має наступні виробництва:

- цех №1 по підготовці фаршу;

- цех №2 з виробництва ковбасних виробів;

- ремонтно-механічний цех;

- енергетичний цех.

Виробництво продукції здійснюється цехами основного виробництва в двох переділах: 1 - підготовка фаршу, 2 - виробництво ковбасних виробів.

Ремонтно-механічний цех виконує роботи з ремонту устаткування і виготовляє запасні частини для нього. У звітному періоді виконуються замовлення:

- №1 - ремонт устаткування цеху №2

- №2 - ремонт устаткування цеху №1

Енергетичний цех забезпечує цехи та служби тепловою енергією.

Облік витрат на виробництво по цехам основного виробництва ведеться попроцесним методом, по ремонтно-механічному цеху - позаказним методом, по енергетичному цеху - простим методом.

Нарахування амортизації активної частини основних засобів проводиться - кумулятивним методом.

Амортизація будинків, офісних меблів, обчислювальної техніки та нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Бухгалтерський облік запасів ведеться методом - ФІФО.

Розподіл загальновиробничих витрат між витратами на виробництво та собівартістю реалізованої продукції здійснюється пропорційно нормальної потужності, яка становить 8000 кг за місяць.

Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності склали 22000 грн.

Питома вага змінних витрат 70%.

Таблиця 1

Реєстр господарських операцій за жовтень місяць поточного року.

Господарча операція

Сума, грн.

1) 1.09.п.р. зарахований на баланс, як внесок в статутний капітал, легковий автомобіль ВАЗ-21099. Справедлива вартість погоджена засновниками і складає (передбачуваний термін експлуатації - 7 років, ліквідаційна вартість - 2000грн.)

30000

2) 10.09.п.р.ведене в експлуатацію устаткування:

Упаковочна машина (термін експлуатації 8 років, ліквідаційна вартість - 1000грн.)

10000

Поточна механізована лінія виробництва ковбасних виробів (термін експлуатації 5 років, ліквідаційна вартість - 2000грн.)

22000

Електрична піч (термін експлуатації 3 роки, ліквідаційна вартість - 0 грн.

3000

Коптильна камера (термін експлуатації 5 років, ліквідаційна вартість - 500грн.)

6500

Сушильна камера (термін експлуатації 10 років, ліквідаційна вартість - 2000грн.)

12000

Фаршмішалка (термін експлуатації 4 роки, ліквідаційна вартість - 400грн.)

6500

3) 12.09.п.р.введений в експлуатацію комп'ютер (термін експлуатації 5 років, ліквідаційна вартість - 500грн.)

4000

4) 16.09.п.р. прийняті в експлуатацію офісні меблі (термін експлуатації 6 років, ліквідаційна вартість 600грн.)

4400

5) 20.09.п.р. Отримані від постачальника сировина та матеріали (у тому числі ПДВ):

- м'ясо свинини 1000кг по 15грн. за 1кг

- м'ясо яловичини 600 кг по 10,50грн. за 1кг

- допоміжні матеріали 200кг по 5,70грн. за 1кг

12500

5250

950

6) 23.09.п.р. Отримані від постачальника сировина та матеріали (у тому числі ПДВ):

- м'ясо свинини 1900кг по 15,30грн. за 1кг

- м'ясо яловичини 1200 кг по 9,60грн. за 1кг

- допоміжні матеріали 480кг по 6,00грн. за 1кг

24225

9600

2400

7) 29.10.п.р. прийнята в експлуатацію комп'ютерна програма (термін служби 5 років)

3000

8) 1.10.п.р. на розрахунковий рахунок зарахована позика банку, отримана на 3 роки під 36% у рік. Відсотки сплачуються що місяця.

300000

9) 2.10.п.р. придбано господарські товари (у тому числі ПДВ), які відразу відпущені до виробництва (у бухгалтерію):

- калькулятори 2 шт. За ціною 120 грн.

- папір 20 пачок за ціною 15грн.

- ручки, олівці, папки

240

300

60

без ПДВ

200

250

50

10) 2.10.п.р. відпущено сировину та матеріали:

1. цеху №1

- м'ясо свинини 2430кг

- м'ясо яловичини 1600кг

- допоміжні матеріали 480гк

2. ремонтно-механічному цеху запасні частини

- для виконання замовлення №1

- для виконання замовлення №2

30732,5

13250

2350

1500

1000

11) 2.10.п.р. відпущено паливо в енергетичний цех

24000

12) 3.10.п.р. Отримані від постачальника сировина та матеріали (у тому числі ПДВ):

- м'ясо свинини 2800кг по 15,90грн. за 1кг

- м'ясо яловичини 1700 кг по 12,60грн. за 1кг

- допоміжні матеріали 610кг по 6,30грн. за 1кг

37100

17850

3202,5

13) 10.10.п.р. Відпущено матеріали зі складу на виробництво

цеху №1

- м'ясо свинини 3250кг

- м'ясо яловичини 1890кг

- допоміжні матеріали 470 кг

42827,5

19345

1782

14) 12.10.п.р. Прийняті до сплати рахунки за електроенергію (в тому числі ПДВ), витрачену

- для господарських потреб цехів

- освітлення офісу

- освітлення магазину

960

300

300

без ПДВ

800

250

250

15) Нараховано заробітну плату за жовтень п.р.

Робітникам основного виробництва цеху №1

Іваненко С.М.

Симоненко В.Н.

Бондаренко Є.П.

Робітникам основного виробництва цеху №2

Івченко А.Ю.

Шевченко Г.І.

Майстренко І.С.

Робітникам ремонтно-механічного цеху

- за виконання замовлення №1

Петренко М.І.

Сокол Д.Т.

- за виконання замовлення №2

Гавриленко В.Д.

Бондаренко К.Л.

Робітникам енергетичного цеху

Вовк Л.А.

Голубев Б.Ю.

Управлінському персоналу цехів

Солдатенков М.Ф.

Петров С.І.

Персоналу керування підприємства

Коваленко І.Г. - директор

Миронова Н.І. - головний бухгалтер

Продавцю

Овчаренко Р.П.

Персоналу обслуговування

Фоменко М.С.

560

580

490

610

640

420

480

540

520

450

580

670

750

750

900

800

380

280

16) Проведені утримання із заробітної плати:

- прибуткового податку

- внеску до Пенсійного фонду

- внеску до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

- внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

?

?

?

?

17) Проведені відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати:

- внеску до Пенсійного фонду

- внеску до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

- внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

- внеску до Фонду страхування від нещасних випадків (1,5%)

?

?

?

?

18) 23.10.п.р. прийняті до складу витрат підприємства витрати, пов'язані з відрядженням директора до м. Києва з метою укладення договору постачання

750

19) 23.10.п.р. списані МШП, витрачені легковим автомобілем адміністрації

220

20) 23.10.п.р. пред'явлені до оплати рахунки:

- за воду, витрачену для виробничих потреб основних цехів (без ПДВ)

- за воєнізовану охорону (без ПДВ)

- за телефонні переговори (без ПДВ)

- за оренду торгових площ (без ПДВ)

1180

1700

596

800

21) 23.10.п.р. Нараховано амортизацію за жовтень п.р.:

- основних засобів:

- витрати цеху №1

- витрати цеху №2

- адміністративні витрати

- програмного забезпечення

1778,58

203,3

1130,85

444,43

50

22) 23.10.п.р. розподілено витрати енергетичного цеху, пропорційно кількості енергії, спожитої для виробничих потреб:

- цехам основного виробництва 30000 W

- ремонтно-механічним цехом для замовлення

№1- 4000W

№2 - 6000W

?

?

?

23) 25.10.п.р. списано витрати ремонтно-механічного цеху, враховані по замовленням:

- №1

- №2

?

?

24) 25.10.п.р. розподілено Загальновиробничі витрати між витратами на виробництво та собівартість реалізованої продукції (пропорційно нормальної потужності виробництва)

Розподілені Загальновиробничі витати, віднесені на виробництво (пропорційно нарахованій заробітній платі) між:

- цехом №1

- цехом №2

?

?

?

?

25) 26.10.п.р. цехом №1 передано для подальшої обробки в цех №2 8900кг фаршу. У незакінченому виробництві залишилося 2500 кг фаршу. Ступінь готовності:

1 варіант - 40%

2 варіант - 50%

3 варіант - 25%

визначити вартість напівфабрикатів і незавершеного виробництва

?

?

?

?

26)31.10.п.р. здана на склад готова продукція 7800кг ковбасних виробів за плановою ціною:

1 варіант - 17грн. за 1кг

2 варіант - 16грн. за 1кг

3 варіант - 18грн. за 1кг

?

?

?

27) 31.10.п.р. визначено фактичну собівартість випущеної готової продукції.

Залишок незавершеного виробництва 1100кг ковбасних виробів. Стадія готовності:

1 варіант - 50%

2 варіант - 45%

3 варіант - 40%

Вартість незавершеного виробництва

?

?

28) 31.10.п.р. Відвантажена покупцям готова продукція:

- по фактичній собівартості (на всю суму собівартості готової продукції, яка знаходилася на складі та суму нерозподілених загальновиробничих витрат)

- по оптовим цінам продажу на загальну суму (в тому числі ПДВ):

1 варіант

2 варіант

3 варіант

?

180 000

204 000

216 000

Інструкція до виконання курсової роботи

В ході написання курсової роботи необхідно заповнити наступні розрахункові таблиці:

1. Для цілей нарахування амортизаційних відрахувань (за встановленими методами) необхідно заповнити табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів

Данні про основні засоби

Розрахунок

амортизації

Вид витрат

Вид витрат

Первинна вартість

Строк експлуатації

Ліквідаційна вартість

Сума амортизації

Легковий автомобіль

30000

7

2000

(30000-2000)/7/12

333,33

Адміністративні витрати

Упаковочна машина

10000

8

1000

166,5

Витрати цеху №2

Поточна механізована лінія

22000

5

2000

582,75

Витрати цеху №2

Електрична піч

3000

3

0

125

Витрати цеху №2

Коптильна камера

6500

5

500

165

Витрати цеху №2

Сушильна камера

12000

10

2000

91,6

Витрати цеху №2

Фаршмішалка

6500

4

400

203,3

Витрати цеху №1

Експлуатація комп'ютера

4000

5

500

(4000-500)/5/12

58,33

Адміністративні витрати

Експлуатація офісних меблів

4400

6

600

(4400-600)/6/12

52,77

Адміністративні витрати

Експлуатація комп'ютерної програми

3000

5

0

3000/7/12

50

Адміністративні витрати

Прямолінійний метод нарахування амортизації припускає рівномірне списання первинної вартості основного засобу на протязі періоду експлуатації. Наприклад: первинна вартість основного засобу 30000грн., ліквідаційна вартість 2000, строк експлуатації - 7 років. Тоді сума амортизаційних відрахувань визначається: за рік (30000-2000)/7 = 4000грн.; за місяць 4000/12= 333,33грн.

Кумулятивний метод припускає визначення коефіцієнту нарахування амортизації виходячи з строку експлуатації та суми цифр років.

Наприклад: сума цифр років = 1+2+3+4+5+6+7=28

Коефіцієнт нарахування амортизації визначається як відношення строку експлуатації, що залишився до суми цифр років: Кн.ам. за перший рік = 7/28= 0,25;

Сума амортизаційних відрахувань визначається: за рік (30000-2000)х0,25=7000грн.;

за місяць 7000/12=583,33грн.

2. Для цілей визначення вартості сировинних витрат (за встановленими методами) необхідно заповнити табл. 3. Сировинні витрати слід відносити до витрат цеху №1.

При цьому, ціна на сировину повинна враховуватися без ПДВ (20%).

Надійшло м'ясо свинини 1000кг за ціною 15грн. за 1 кг (в т.ч. ПДВ)

ПДВ = (15х20%) / 120% = 2,50грн.

Ціна без ПДВ = 15,00 - 2,50 = 12,50грн.

Сума = 12,50 х 1000кг = 12500грн.

Таблиця 3

Розрахунок вартості сировинних витрат (методом ФІФО)

Вид сировини

Дата

Надійшло

Вибуло на виробництво

Залишок на кінець місяця

Обсяг, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Обсяг, кг

Ціна, грн.

Сума,

Обсяг, кг

Ціна, грн.

Сума,

грн.

грн.

М'ясо свинини

20.сен

1000

12,5

12500

23.сен

1900

12, 75

24225

02.окт

2430

30732,5

470

12,75

5992,5

1000

12,5

12500

1430

12,75

18232,5

03.окт

2800

13,25

37100

10.окт

3250

42827,5

20

13,25

265

470

12,75

5992,5

2780

13,25

36835

М'ясо яловичини

20.сен

600

8,75

5250

23.сен

1200

8

9600

02.окт

1600

13250

200

8

1600

600

8,75

5250

1000

8

8000

03.окт

1700

10,5

17850

10.окт

1890

19345

10

10,5

105

200

8

1600

1690

10,5

17745

Допоміжна сировина

20.сен

200

4,75

950

23.сен

480

5

2400

02.окт

480

2350

200

5

1000

200

4,75

950

280

5

1400

03.окт

610

5,25

3202,5

10.окт

470

2417,5

340

5,25

1785

200

5

1000

270

5,25

1417,5

Таким чином, сировинні витрати по цеху №1 склали:

- м'ясо свинини - 30732,5+42827,5 = 73560грн.

Метод ФІФО припускає вибуття сировини на виробництво по цінам першої по надходженню сировини.

3. Для визначення утримань із заробітної плати необхідно заповнити табл. 4.

Таблиця 4

Розрахунок утримань із заробітної плати персоналу підприємства

ПІП

Нараховано

Утримано

Разом

До видачі на руки

Пенсійний фонд

Фонд зайнятості

Фонд соціального страхування

Прибутковий податок

Утримано

Персонал цеху №1

2%

0,5%

0,5%

13%

Іваненко С.М.

560

11,2

2,8

2,8

72,8

89,6

470,4

Симоненко В.Н.

580

11,6

2,9

2,9

75,4

92,8

487,2

Бондаренко Є.Н.

490

9,8

2,45

2,45

63,7

78,4

411,6

Персонал цеху №2

2%

0,5%

0,5%

13%

Івченко А.Ю.

610

12,2

3,05

3,05

79,3

97,6

512,4

Шевченко В.І.

640

12,8

3,2

3,2

83,2

102,4

537,6

Майстренко І. С.

420

8,4

2,1

2,1

54,6

67,2

352,8

Персонал ремонтно-механічного цеху

(Замовлення №1)

2%

0,5%

0,5%

13%

Петренко М.І.

480

9,6

2,4

2,4

62,4

76,8

403,2

Сокол Д.Т.

540

10,8

2,7

2,7

70,2

86,4

453,6

Замовлення №2

2%

0,5%

0,5%

13%

Гавриленко В.Д.

520

10,4

2,6

2,6

67,6

83,2

436,8

Бондаренко К.Л.

450

9

2,25

2,25

58,5

72

378

Персонал енергетичного цеху

2%

0,5%

0,5%

13%

Вовк Л.А.

580

11,6

2,9

2,9

75,4

92,8

487,2

Голубев Б.Ю.

670

13,4

3,35

3,35

87,1

107,2

562,8

Персонал управлінського цеху

2%

0,5%

0,5%

13%

Солдатенков М.Ф.

750

15

3,75

3,75

97,5

120

630

Петров С.І.

750

15

3,75

3,75

97,5

120

630

Персонал керування підприємства

2%

0,5%

0,5%

13%

Коваленко І.Г.

900

18

4,5

4,5

117

144

756

Миронова Н.І.

800

16

4

4

104

128

672

Продавець

2%

0,5%

0,5%

13%

Овчаренко Р.П.

380

7,6

1,9

1,9

49,4

60,8

319,2

Персонал обслуговування

2%

0,5%

0,5%

13%

Фоменко М.С.

280

5,6

1,4

1,4

36,4

44,8

235,2

Розрахунок прибуткового податку проводиться від нарахованої заробітної плати за вирахуванням сум утримань до фондів соціального страхування.

Наприклад: Податковий прибуток = (560 - 11,20 - 2,80 - 2,80) х 13% = 70,62грн.

4. Для визначення нарахувань на соціальні заходи необхідно заповнити табл. 5.

Таблиця 5

Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

Напрям роботи персоналу

Фонд заробітної плати

Відраховано

Разом

Вид витрат

Пенсійний фонд

Фонд зайня-тості

Фонд соціаль-ного страхування

Фонд страхування від нещасних випадків

Персонал цеху №1

1630

521,6

21,19

47,27

24,45

614,51

Витрати цеха №1

Персонал цеху №2

1670

534,4

21,71

48,43

25,05

629,59

Витрати цеху №2

Персонал ремонтно-механічного цеху (замовлення №1)

1020

326,4

13,26

29,58

15,3

384,54

Витрати ремонтно-механічного цеху (замовлення №1)

Персонал ремонтно-механічного цеху (замовлення №2)

970

310,4

12,61

28,13

14,55

365,69

Витрати ремонтно-механічного цеху (замовлення №2)

Персонал енергетичного цеху

1250

400

16,25

36,25

18,75

471,25

Витрати енергетичного цеху

Управлінський персонал

1500

480

19,5

43,5

22,5

565,5

Витрати загально-виробничого персоналу

Персонал керування підприємства

1700

544

22,1

49,3

25,5

640,9

Витрати адміністративного персоналу

Продавець

380

121,6

4,94

11,02

5,7

143,26

Витрати на збут

Персонал обслуговування

280

89,6

3,64

8,12

4,2

105,56

Інші операційні витрати

Всього

10400

3328

135,2

301,6

156

3920,8

5. Для обліку витрат енергетичного цеху необхідно заповнити табл.6

Таблиця 6

Звітна калькуляція витрат енергетичного цеху

Елементи витрат

Сума, грн.

Паливо

24000

Заробітна плата

1250

Відрахування на соціальні заходи

471,25

Разом

25721,25

Витрати енергетичного цеху розподіляються та включаються до загальновиробничих витрат та витрат ремонтно-механічного цеху за замовленням №1 та замовленням №2 пропорційно кількості спожитої енергії (табл. 7).

Таблиця 7

Розподілення витрат енергетичного цеху

Вид витрат

База розподілення, W

Процент розподілення, %

Сума витрат, грн.

Загальновиробничі витрати

30000

(30000/36000)х100=83%

26000х83%=21580

Витрати РМЦ замовлення №1

2000

(2000/36000)х100=6%

26000х6%=1560

Витрати РМЦ замовлення №2

4000

(4000/36000)х100=11%

26000х11%=2860

Разом

36000

26000

6. Для обліку витрат ремонтно-механічного цеху необхідно скласти табл. 8. При цьому необхідно пам'ятати, що витрати по замовленню №1 відносяться на витрати цеху №2, а витрати по замовленню №2 відносяться на витрати цеху №1.

Таблиця 8

Звітна калькуляція ремонтно-механічного цеху

Елементи витрат

Сума, грн.

Наприклад

Витрати по замовленню №1 (відносяться на витрати цеху №2)

Запасні частини

1500

Заробітна плата

1020

Відрахування на соціальні заходи

384,54

Витрати енергетичного цеху

1560

Разом

4880

Витрати по замовленню №2 (відносяться на витрати цеху №1)

Запасні частини

1000

Заробітна плата

970

Відрахування на соціальні заходи

365,69

Витрати енергетичного цеху

2860

Разом

4816

7. Для обліку загальновиробничих витрат необхідно заповнити табл. 9.

Таблиця 9

Звітна калькуляція по загальновиробничим витратам

Елементи витрат

Сума, грн.

Електроенергія для господарських потреб цехів (без ПДВ)

800

Заробітна плата

1500

Відрахування на соціальні заходи

565,5

Вода для потреб цехів

1180

Витрати енергетичного цеху для потреб цехів основного виробництва

21580

Разом

23600

Загальновиробничі витрати підлягають розподіленню між витратами виробництва та собівартістю реалізації пропорційно потужності виробництва.

Таблиця 10

Початкові данні для розподілу загальновиробничих витрат

Показники

Сума

Нормальна потужність виробництва (початкові данні практичної частини), кг

9000

Загальновиробничі витрати при нормальній потужності (початкові данні), грн.

25000

Сума змінних загальновиробничих витрат (25000х 65% (початкові данні)), грн.

16250

Сума постійних загальновиробничих витрат (25000 - 16250), грн.

8750

Змінні Загальновиробничі витрати на одиницю потужності (16250/9000) грн.

1,80

Постійні Загальновиробничі витрати на одиницю потужності (8750/9000), грн.

0,97

Фактичні Загальновиробничі витрати (попередня таблиця)

23600

Фактична потужність виробництва (операція 26)

7800

Таблиця 11

Розподілення загальновиробничих витрат між витратами виробництва та собівартістю реалізованої продукції

Загальновиробничі витрати

Розрахунок

Сума

Вид витрат

Фактичні змінні Загальновиробничі витрати

7800х1,80

14040

Витрати виробництва

Фактичні постійні Загальновиробничі витрати, в тому числі

23600-14040

9560

- постійні розподілені витрати

7800х0,97

7566

Витрати виробництва

- постійні нерозподілені

9560 - 7566

1994

Собівартість реалізації

Таким чином, на витрати виробництва необхідно списати суму загальновиробничих витрат - 21606грн. (14040 + 7566), одночасно розподіляючи її між витратами цеху №1 та цеху №2 (пропорційно нарахованій заробітній платі).

Таблиця 12

Розподілення загальновиробничих витрат між витратами цеху №1 та цеху №2

Вид виробництва

База розподілення (загальна сума заробітної плати - операція 15)

Процент розподілення

Загальновиробничі витрати

Цех №1

1650

1650/3330х100%=49%

21606х49%=10587

Цех №2

1680

1680/3330х100%=51%

21606х51%=11019

Разом

3330

100%

21606

8. Для обліку витрат цеху №1 необхідно заповнити табл. 13.

Таблиця 13

Звітна калькуляція витрат цеху №1

Елементи витрат

Сума, грн.

М'ясо свинини

73000

М'ясо яловичини

37000

Допоміжні матеріали

5000

Заробітна плата

1630

Відрахування на соціальні заходи

614,51

Амортизація

203,3

Витрати ремонтно-механічного цеху по замовленню №2

4816

Загальновиробничі витрати

10587

Всього, в тому числі

133010

Вартість напівфабрикатів відпущених до цеху №2

116590

Вартість незавершеного виробництва (ступінь готовності - 50%)

16420

Для того щоб визначити вартість незавершеного виробництва та вартість напівфабрикатів (формами напівфабрикатів являються різновиди фаршу цеху №1) необхідно визначити ціну 1 кг напівфабрикату цеху №1 (операція 25).

Ціна 1кг напівфабрикату = 133010 / (8900 + 2500х0,5)=13,10грн.

Вартість напівфабрикатів = 8900х13,10=116590грн.

Вартість незвершеного виробництва = 133010 - 116590=16420грн.

Необхідно зауважити, що вартість незавершеного виробництва повинна виключатися із загальної суми витрат цеху №1, які включаються до витрат цеху №2.

9. Для обліку витрат цеху №2 необхідно заповнити табл.14

Таблиця 14

Звітна калькуляція витрат цеху №2

Елементи витрат

Сума, грн.

Заробітна плата

1670

Відрахування на соціальні заходи

629,59

Амортизація

1130,85

Витрати ремонтно-механічного цеху по замовленню №2

4880

Загальновиробничі витрати

11019

Вартість напівфабрикатів цеху №1

116590

Всього, в тому числі

134965

Фактична вартість готової продукції, випущеної цехом №2

127764

Вартість незавершеного виробництва (ступінь готовності 40%)

7201

Для визначення фактичної вартості готової продукції та вартості незавершеного виробництва необхідно визначити фактичну ціну одиниці виробу цехом №2 (операція 27).

Ціна одиниці виробу = 134965 / (7800+1100х0,4)=16,38грн.

Фактична вартість готової продукції = 7800х16,38=127764грн.

Вартість незавершеного виробництва = 134965-127764=7201грн.

Необхідно зауважити, що вартість незавершеного виробництва повинна виключатися із загальної суми витрат цеху №2.

Визначивши фактичну вартість 1 кг готової продукції необхідно порівняти її з плановою ціною виробництва, та зробити певні висновки.

10. Для визначення фактичної собівартості відвантаженої (реалізованої) продукції необхідно заповнити табл. 15. Необхідно пам'ятати, що до собівартості реалізованої продукції слід відносити фактичну вартість готової продукції, яка випущена цехом №2 та суму постійних загально виробничих витрат, які не підлягають включенню до виробничих витрат (табл. 10). При цьому вважається, що вся продукція, яка випущена в поточному місяці відвантажена покупцям, тобто реалізована, і залишків готової продукції на складі немає.

Таблиця 15

Звітна калькуляція собівартості реалізованої продукції

Елементи витрат

Сума, грн.

Фактична вартість готової продукції цеху №2

127764

Фактичні постійні нерозподілені Загальновиробничі витрати

1994

Разом

129758

Таким чином, фактична собівартість реалізованої продукції поточного місяця становить 129758грн.

Оскільки відома сума продажу готової продукції по оптовим цінам разом з ПДВ (операція 28), то можна визначити чистий дохід підприємства та суму валової продукції підприємства.

Виручка від реалізації (вартість відвантаженої готової продукції по оптовим цінам) - 240000грн.(в том числі ПДВ).

Сума ПДВ = 40000грн.

Чистий дохід підприємства = 240000-40000=200000грн.

Валовий прибуток = 200000-129758=70242грн.

11. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства (прибутку або збитку) необхідно скласти звітні калькуляції по таким видам витрат, як:

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати;

- фінансові витрати

Наприклад:

Для визначення загальної суми адміністративних витрат необхідно заповнити табл. 16.

Звітна калькуляція адміністративних витрат

Елементи витрат

Сума, грн.

Електроенергія (освітлення цеху)

Заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Телефонні переговори і т.д.

Разом

12. Фінансовий результат діяльності підприємства визначається в формі фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 1). На основі отриманих даних необхідно заповнити перший та другий розділ звіту.

13. В ході аналізу ефективності діяльності підприємства (с точки зору управління витратами) допускається надання висновків за отриманими результатами та розрахунок окремих показників (рентабельності витрат та реалізації, витрати на 1грн. товарної продукції та інші).

14. За отриманими результатами аналізу надати окремі управлінські рішення що до покращення управління витрати на підприємстві.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011