БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес"

Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес"

17

  • Зміст
  • 1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 2
  • 2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 5
  • 3. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 7
  • 4. Зробити взаємозв'зок товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 11
  • 5. Конкуренція і антиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 14
  • 1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»
  • Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м. Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промислових вентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловим підприємствам, так і населенню.
  • В організаційній структурі підприємства прослідковується японська модель організації виробничої системи (рис. 1).

Рис. 1. Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Керівництво підприємством здійснюють не його власники, а висококваліфіковані менеджери, які ведуть переговори з покупцями промислових вентиляторів та кондиціонерів та укладають угоди на майбутні поставки вентиляторів як на внутрішній ринок, так і на закордонні ринки. Бухгалтерська служба підприємства веде відображення господарських операцій діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, що позиціонує підприємство на зовнішніх ринках та дає змогу надавати фінансову звітність зацікавленим закордонним користувачам в доступній формі. Бухгалтерська служба підприємства також утворює систему внутрішнього контролю на підприємстві, що унеможливлює будь-які зловживання зі сторони працівників підприємства та матеріально-відповідальних осіб.

Визначальною характеристикою організаційної структури підприємства є відсутність структурного підрозділу склад, що пояснюється діяльністю відділу логістики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який працює по японській методиці «точно в термін», тобто підвезення необхідної кількості економічних запасів до робочого місця працівника згідно плану виробничого процесу підприємства, що унеможливлює крадіжки запасів підприємства та сприяє повному та своєчасному використанню всіх товарно-матеріальних запасів підприємства, окрім того дана організація виробничої системи ліквідує технологічні перерви в виробництві для постачання товарно-матеріальних цінностей на робоче місце кожного працівника, що підвищує продуктивність праці та рентабельність продукції підприємства, а отже, надає конкурентні переваги продукції підприємства в порівнянні з аналогічною за технічними характеристиками продукцією інших виробників. Вся вироблена продукція тестується, сертифікується та одразу по залізничній колії транспортується замовникам.

Відділ прогресивного маркетингу прогнозує та оцінює кон'юнктуру ринків промислових вентиляторів та кондиціонерів України в розрізі окремих галузей промисловості та регіонів та закордону з метою встановлення об'єктивних потреб в нових технічних характеристиках промислових вентиляторів та кондиціонерів.

В рамках бурхливої науково-дослідної та к конструкторсько-дослідної роботи діє відділ НДКДР, який на основі запитів замовників здійснює розробку новітніх промислових вентиляторів та кондиціонерів. Підприємство інвестує щорічно в діяльність даного відділу понад 3 млн. грн., що забезпечує постійне оновлення товарного асортименту підприємства та надає йому конкурентні переваги в порівнянні з іншими виробниками. На підприємстві діє служба охорони, яка не лише забезпечує правопорядок на території підприємства, але й реалізує заходи з підвищення рівня охорони праці на підприємстві, тому трудовий колектив ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» працює в безпечних, екологічно чистих умовах діяльності.

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» має свої представництва в м. Москва (Росія), Париж (Франція), Мюнхен (Німеччина) та веде активну наукову співпрацю з провідними світовими компаніями з виробництва промислових вентиляторів та кондиціонерів. Активна зовнішньоекономічна наукова діяльність дозволяє обмінюватися досвідом та стажувати трудовий колектив підприємства як власне в Відділі розвитку техніко-економічної підготовки персоналу на ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», так і на підприємствах партнерів закордоном. Окрім того, виробнича система підприємства має добре розвинену соціальну інфраструктуру, в тому числі дитячий садок, школу для дітей працівників підприємства, басейн, спортивні зали, палац культури та відпочинку. Дана нематеріальна мотивація працівників забезпечує високу продуктивність праці, відповідальність за результати роботи та високу якість продукції.

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» не має аналогів по рівню техніко-економічного забезпечення виробництва та навчання персоналу на тернах України серед підприємств, що випускають промислові вентилятори та кондиціонери, веде постійну науково-дослідну роботу, інвестиційну діяльність та гнучку цінову політику, що забезпечує їй конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках промислових вентиляторів та кондиціонерів.

2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Основною продукцією ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» є:

· вентилятори і повітродувки низького тиску;

· вентилятори осьові;

· вентилятори промислові;

· вентилятори пилові;

· вентилятори радіальні;

· вентилятори центробіжні, центробежні високого тиску;

· димососи;

· обладнання вентиляційне;

· агрегати пиловідсмоктувальні.

Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» співпадає з науковими розробками життєвого циклу товару та складається з наступних етапів:

· Розробка - упродовж цього періоду компанія знаходить і втілює в життя нову ідею. Тоді ж обсяг продажу дорівнює нулю, а обсяги інвестицій зростають разом із наближенням до завершальної стадії етапу;

· Виведення на ринок починається з першої появи товару на ринку. Завоювання ринку потребує часу, тому обсяг продажу зростає повільно. Прибутки на цьому етапі від'ємні чи невисокі через незначний обсяг продажу чи високі витрати на маркетингові заходи. Витрати на просування товару порівняно високі, оскільки необхідно проінформувати покупців про новий товар і надати їм можливість випробувати його;

· Зростання - якщо новий товар користується попитом, він переходить на етап зростання. Зростає обсяг продажу товару. На цьому етапі відбувається постійне зростання прибутку, оскільки витрати на просування співвідносяться з дедалі більшими обсягами продажу, а витрати виробництва на одиницю продукції знижуються. Головним завданням реклами стає не ознайомлення споживачів з товаром, а підтримка прихильності до товару та рішення про купівлю, в певний момент компанія може знизити ціну, щоб залучити нових покупців. На етапі зростання у компанії виникає необхідність шукати компроміс між великою часткою ринку та високим поточним прибутком. Витрачаючи великі кошти на вдосконалення товару, просування та розподіл, компанія може завоювати панівне становище на ринку. У цьому разі, однак, вона відмовляється від максимального поточного прибутку, сподіваючись повернути його на наступному етапі;

· Зрілість - зростання обсягу продажу сповільнюється, оскільки основна маса потенційних покупців уже придбала товар. Рівень прибутку залишається незмінним чи знижується внаслідок збільшення витрат на маркетингові заходи, спрямовані на захист товару від конкурентів. Етап зрілості триває довше, ніж попередні етапи. Уповільнення темпів зростання обсягів продажу відбувається внаслідок появи багатьох виробників і великої кількості товару;

· Занепад - зниження обсягів продажу та скорочення прибутків. Зменшення обсягів продажу може пояснюватися багатьма причинами, такими як технічний прогрес, зміна смаків споживачів, посилення конкуренції. Компанії можуть припинити свою діяльність на ринку після того, як обсяги продажу та прибутку почнуть зменшуватися. Ті, що залишаються, можуть скоротити бюджет просування, знизити ціни або відмовитися від менших сегментів ринку і другорядних каналів збуту. Підтримка слабкого товару може бути для компанії надто дорогою.

3. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Для забезпечення ефективної господарської діяльності та отримання прибутку більшість фірм проводять маркетингові дослідження ринку, серед яких особливе місце займає сегментація ринку, тобто групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: товарознавчими (за принципом комплексного споживання товарів), територіальними, географічними, демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельним мотивацій покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін.

Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку. В результаті сегментації ринку підприємство виділяє окремі сегменти ринку - відокремлені і згруповані за певними ознаками частки товарного або регіонального ринку.

Визначається ступінь масовості попиту як відношення суми реалізованих товарів до загальної чисельності потенційних покупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок і відповідність їх попиту населення, визначається ступінь збалансованості попиту і пропозиції товарів. Даються прогнозні оцінки індексу цін, оцінюється здатність торгівлі забезпечити безперебійний продаж товарів, а також купівельна спроможність і споживчі наміри покупців, визначаються основні конкуренти на ринку, їхні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи з цього, стратегія дій на ринку.

Оскільки метою діяльності підприємства є отримання прибутку у довгостроковому періоді, то управлінська діяльність має бути направлена на виділення окремих сегментів ринку (цільових ринків для даного підприємства) та напрямлення зусиль для його опанування (захоплення). Таким чином, сегментація має стратегічний характер, тобто стратегічна сегментація напрямлення на встановлення довготривалих зв'язків з певним сегментом покупців, співпраця з яким дозволить отримати підприємству достатній прибуток при мінімальному рівні ризику.

Стратегія поведінки ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» на ринку -- визначення основних напрямів розвитку товарного або регіонального ринків, виходячи з оцінок поточної кон'юнктури і перспектив її розвитку. Розробляється стратегія поведінки ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» на ринку власними маркетинговими підрозділами фірм або спеціальними науково-дослідними організаціями, лабораториями ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».

Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» визначається кон'юнктурою ринку та затверджується радою директорів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». Для прогнозування кон'юнктури ринку промислових вентиляторів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» проводить сегментування даного ринку.

Сегментування ринку продукції виробничо-технічного призначення може бути здійснено з використанням таких ознак:

· демографічні: галузь промисловості, розмір підприємства, місцезнаходження;

· операційні змінні: технологія, статус споживача (висока, помірна чи низька активність споживача), можливості споживачів (обсяги споживання);

· практика закупівель: організація постачання, профіль підприємства (промислове, фінансове тощо), структура існуючих відносин (постійні чи перспективні споживачі), політика закупівель (лізинг, контракт на обслуговування, комплектні поставки), критерій закупівель (якість, ціна обслуговування);

· ситуаційні ознаки: терміновість, область використання продукції, розмір замовлення;

· особисті характеристики споживачів: подібність продавця і покупця, ставлення до ризику, лояльність (відданість), імідж, форма власності, фінансовий стан, характер діяльності (імпорт чи експорт, добуваюче чи переробне підприємство).

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» встановило, що ефективна методика сегментування повинна відповідати вимогам:

· дійсність (виявлені сегменти повинні складатись із споживачів, які мають однакові запити);

· можливість кількісної оцінки критеріїв (показників) споживачів визначених сегментів;

· прибутковість виявлених сегментів;

· доступність сегментів (можливість досягнення сегментів товарами, інформацією);

· активність (можливість охвату виявлених сегментів).

Стратегічна сегментація ринку електронних інструментів повинна забезпечити:

· виявити найбільш прибуткові сегменти ринку, оцінити найбільш перспективні з них;

· формування уявлення про нинішні та майбутні потреби клієнтів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»;

· формування цілей розвитку ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» і вироблення плану для їх досягнення ;

· розробку комплексу міроприємств ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» для реалізації цього плану;

· визначення найбільш перспективних груп потенційних клієнтів тих або інших продуктів з конкретизацією плану дій для ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»;

· опис потенційного сегмента, типів клієнтів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», які можуть відноситися до сегменту і стратегії залучення клієнтів до розміщення грошових засобів у банківські вклади;

· огляд персональних даних кожного домогосподарства-клієнта ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» даного сегменту;

· огляд товарів та послуг, якими користуються домогосподарства-клієнти ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» тощо.

Відповідно до проведеної в 2007 році сегментації ринку ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» визначило, що основними покупцями надалі залишаються промислові підприємства, які придбавають у ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» понад 76% від загальної вартості виробленої товарної продукції. В той же час на населення припадає близько 24% загальної вартості виробленої товарної продукції.

4. Зробити взаємозв'язок товарної політики із стратегією розподілу і

маркетинговою ціновою політикою ВАТ Вентиляторний завод

«Гермес»

Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» тісно пов'язана із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою підприємства, оскільки дані напрямки діяльності спрямовані на досягнення спільної мети - отримання прибутку в результаті господарської діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».

Прибуткова діяльність протягом 7 років, значний поступальний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, зростання частки на ринку промислових вентиляторів є результатом і характеристикою конкурентоспроможності виробничої системи ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», адже на ринку даної продукції існує досить жорстка конкуренція як з боку вітчизняних, так і з боку закордонних виробників промислових вентиляторів та кондиціонерів.

Чинниками конкурентоспроможності діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» на внутрішньому та зовнішньому ринках промислових вентиляторів та кондиціонерів є:

· організаційна побудова підприємства;

· рівень техніко-економічної підготовки персоналу;

· організаційно-економічний потенціал;

· науково-технічний рівень розвитку;

· інвестиції.

Початковою метою створення ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» було задоволення потреб промисловості в якісних вентиляційних системах та кондиціонуванні в умовах швидкого зростання попиту зі сторони промисловості України та зовнішніх ринків. Підприємство позиціонувало себе на ринку промислових вентиляторів та кондиціонерів виробництвом нових моделей промислових вентиляторів та кондиціонерів на основі новітніх розробок та проектів вітчизняних вчених, при цьому інноваційна діяльність підприємства зацікавила внутрішніх інвесторів, які інвестували в побудову приміщення, розробку та освоєння інвестиційного проекту, забезпечення виробничої та соціальної інфраструктури понад 20 млн. грн., що забезпечило можливість здійснення подальших науково-дослідних робіт на базі новоствореного підприємства. В рамках взаємозв'язку товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» важливу роль відіграють дослідження загальноекономічної кон'юнктури ринку вентиляторів та інших виробів з металу. Дослідження загальноекономічної кон'юнктури ринку вентиляторів включає:

· визначення співвідношення попиту та пропозиції ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· аналіз стану й динаміки платоспроможності покупців вентиляторів та інших виробів з металу;

· дослідження механізму функціонування ринку цінних паперів і грошового обігу підприємств, що виробляють промислові вентилятори;

· аналіз динаміки оптових та роздрібних цін на ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· аналіз стану номінальних і реальних доходів суб'єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· дослідження динаміки продуктивності праці суб'єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· визначення величини основних макроекономічних показників ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· розрахунок обсягів капіталовкладень суб'єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· визначення величини і динаміки затрат на наукові дослідження та розробки суб'єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· обчислення темпів оновлення продукції суб'єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;

· розрахунок показників внутрішньої та зовнішньої торгівлі.

Однією з головних цілей ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» є отримання максимального прибутку та збільшення його вартості. Для вирішення цих задач необхідно отримати інформацію про джерела доходів, а також про те, які клієнти його забезпечують і чому, виявити ті ключові бізнес-процеси, на удосконаленні яких повинно сконцентруватися підприємство, щоб забезпечити приріст доходу та реалізацію корпоративної стратегії. У відповідності з цим у подальшому підприємство направляє інвестиції і організовує свою управлінську роботу.

У загальному вигляді проблема розвитку системи внутрішнього контролю на рівні ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» полягає у вироблені комплексного, системного підходу і пов'язаних з ним методичних рішень, які б були здатні створити практичні умови для її впровадження та функціонування.

5. Конкуренція і антиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторний завод

«Гермес»

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» контролює близько 12% українського ринку промислових вентиляторів, тому в рамках конкурентної боротьби діє в межах встановлених законодавства норм та обмежень. Всі питання щодо фактів недобросовісної конкуренції ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» вирішує порядку, визначеному законодавством України.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. Дискредитацією господарюючого суб'єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця).

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю). Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю). Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством. У разі встановлення факту дискредитації господарюючого суб'єкта (підприємця) Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

Особи, права яких порушені діями, визначеними як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав.

Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви. Якщо Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення визнають поважними причини пропуску строку звернення із заявою, порушене право підлягає захисту. У процесі розгляду справи Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення за поданою заявником заявою мають право вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, якщо невжиття таких заходів може ускладнити чи зробити неможливим його виконання.

З метою забезпечення виконання рішення Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення виносять розпорядження про:

· заборону особі, в діях якої вбачаються ознаки порушення (відповідачу), вчиняти певні дії;

· накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу.

Розпорядження може бути оскаржене до суду у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії розпорядження. Відповідач у разі закриття провадження у справі у зв'язку з недоведенням вчинення порушення може стягнути з заявника збитки, завдані йому забезпеченням виконання рішення, у порядку, визначеному цивільним законодавством України.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення про:

· визнання факту недобросовісної конкуренції;

· припинення недобросовісної конкуренції;

· офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;

· накладання штрафів;

· вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця);

· скасування або зміну центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування прийнятих ними неправомірних актів і розірвання укладених ними угод.

Рішення про накладання штрафів у розмірах понад чотириста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймається виключно Антимонопольним комітетом України на його засіданнях. Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) підлягає виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Господарюючі суб'єкти (підприємці) при сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницької діяльності, а також для певних галузей економіки. Розроблені господарюючими суб'єктами (підприємцями) правила професійної етики у конкуренції погоджуються з Антимонопольним комітетом України. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватись при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів господарюючих суб'єктів (підприємців).

Питання:

1. Основна мета діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?

2. Основні напрямки товарної політики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?

3. Асортиментна продукція ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».

4. Основні напрямки маркетингової політики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?

5. Якою є стратегію просування товару ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?

6. Визначте ефективність побудови організаційної структури ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».

7. Чи ефективним є менеджмент в системі управління ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?

8. Якими є основні форми захисту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» від недобросовісної конкуренції?

9. Основні етапи життєвого циклу промислових вентиляторів.

10. Перспективи розвитку ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011