БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Виконавчі критерії або критерії оцінки результативності як один із шляхів поліпшення діяльності територіальних органів влади: досвід Канади

Виконавчі критерії або критерії оцінки результативності як один із шляхів поліпшення діяльності територіальних органів влади: досвід Канади

ВИКОНАВЧІ КРИТЕРІЇ АБО КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ДОСВІД КАНАДИ

Основними цілями уряду по відношенню до населення має бути надання найкращих і найякісніших послуг з найефективнішими затратами при прозорій діяльності і відповідальності. Одним з шляхів, що забезпечують досягнення цих цілей, є виконавчі критерії або критерії результативності. Виконавчі критерії -- один із інструментів, що використовуються як для організації діяльності територіальних органів влади по наданню послуг населенню, так і для її якісної оцінки.

Виконавчі критерії:

допомагають оцінити продуктивність і ефективність діяльності органів влади;

-- надають інформацію, яку органи влади можуть використовувати при прийнятті управлінських рішень для поліпшення якості їх діяльності;

-- підвищують відповідальність місцевих органів влади перед населенням;

-- допомагають контролювати поточне виконання і планувати на майбутнє з більшою точністю і гнучкістю;

-- допомагають оцінити результати діяльності і використовувати у майбутньому найбільш успішні варіанти.

В Канаді виконавчі критерії або критерії оцінки результативності діяльності використовуються з таких основних причин:

1. Оцінка допомагає поліпшити якість самої діяльності. Вважається, що урядові програми існують для надання різних послуг населенню і, таким чином, сприяють підвищенню рівня життя. Виконавчі критерії визначають для муніципалітетів шляхи їх найкращої діяльності по наданню високоякісних, ефективних і продуктивних послуг мешканцям громади.

2. Виконавчі критерії посилюють відповідальність. Вони мають важливе значення для бюджетного процесу, який вони можуть значно покращити шляхом оцінки відповідності рівня послуг затратам коштів.

Всі країни Організації економічного співробітництва та розвитку, до складу якої входить і Канада, розробили цілу систему виконавчих критеріїв і на національному рівні мають обов'язкові програми по забезпеченню підтримки даної оціночної системи. В США Федеральний уряд і більш ніж тридцять штатів мають законодавчо затверджені виконавчі критерії для своїх департаментів і муніципалітетів. У Канаді федеральний уряд та всі провінції свою діяльність будують на затвердженій системі оцінки результативності. Провінція Онтаріо є лідируючою в цій сфері. Починаючи з 2001 року муніципалітети Онтаріо були залучені до реалізації нової програми оцінки результатів діяльності -- першої повномасштабної програми такого виду в Північній Америці. Від муніципалітетів вимагалось надання в Міністерство муніципальних справ інформації щодо результатів діяльності відповідно до нових критеріїв її оцінки, а також звітувати перед платниками податків. Ця програма з оцінки результативності вміщує 35 оціночних критеріїв в 9 сферах діяльності муніципалітету з надання послуг (рис. 2).

Цей процес стає все більш динамічним у визначенні, уточненні критеріїв, їх відповідності як інтересам муніципалітетів, так і громадськості.

Ця програма враховує ефективність та продуктивність муніципальних послуг. Вона:

-- відображає більшість затрат по муніципалітетам;

-- відображає сферу провінційно-муніципальних інтересів;

-- відображає підвищений інтерес і оцінку діяльності органів влади з боку громадськості;

-- оперує цифрами, які відносно легко зібрати, підрахувати і порівняти;

-- підпадає під муніципальну відповідальність. Сама програма із запровадження та застосування виконавчих критеріїв є новою і для західних країн. Там її використовують всього декілька років. Але результати такі, що привертають до реалізації програми все більшу кількість країн та регіонів. У муніципальному секторі існує чимало прикладів застосування критеріїв оцінки результативності, які завжди дають відчутний ефект. Багато муніципалітетів Канади використовують елементи критеріїв результативності для оцінки як якості роботи, так і затрат на надання таких послуг як утримання доріг, парків, водопостачання, прибирання вулиць тощо. Уряд на рівні провінцій надає програмі пріоритетне значення. Як окремі міністри, так і цілі відділи щорічно звітують про розроблені виконавчі критерії та їх результативність, що є частиною щорічного бізнес-плану.

При оцінці результативності діяльності використовуються такі поняття як “ефективність” і “продуктивність”. Продуктивність направлена на оцінку кількості ресурсів, що використовуються для надання даних послуг. Критерії продуктивності звичайно виражаються як частина затрат -- поточні затрати, наприклад, в тоннах, при переробці сміття. Ефективність направлена на оцінку рівня надання послуг, який має визначатися по очікуваним результатам. Це допомагає зосередити увагу на кінцевих результатах з урахуванням якості надання послуги і впливу на рівень життя на даній території.

Сфера послуг та виміри

Очікувані результати

Визначення

Поточні витрати на обробку води

Продуктивність обробки води муніципалітетом

Поточні витрати на обробку води в млн. л

Поточні витрати на водопостачання

Продуктивність муніципального водопостачання

Поточні витрати на водопостачання в клм. трубопроводу

Приблизні втрати води

Ефективність:

мінімізація втрат води

% води, котрий не йде в рахунок

Результати проб, тестування

Ефективність: вода збережена та відповідає потребам населення

Результати тестів по обробці води, обладнанню та системі водопостачання

Процес водопостачання

Ефективність: вода збережена, безпечна і відповідає потребам

Кількість поломок по всім напрямкам постачання води по клм. труб

Як приклад можна надати частину з проекту-плану муніципальних критеріїв оцінки результативності провінції Онтаріо в такій сфері, як водопостачання.

Муніципальні критерії оцінки результативності(вода)

Такі оціночні критерії як ефективність та продуктивність необхідні для забезпечення збалансованого підходу до самого процесу надання послуг. З цими двома критеріями в Канаді застосовується ще декілька розроблених напрямків для поліпшення діяльності територіальних органів влади в цілому, таких як:

-- підвищення ефективності і одночасно скорочення затрат на утримання штату;

-- підвищення ефективності при незмінних затратах на утримання штату;

-- скорочення затрат на утримання штату при незмінній ефективності;

-- підвищення ефективності і підвищення затрат на утримання штату, але в пропорційно невеликій кількості;

-- скорочення ефективності і скорочення витрат на утримання штату, але в пропорційно невеликій кількості.

Для різних муніципалітетів найбільш прийнятними можуть бути різні методи із наведених, але всі вони являють собою окремі можливості для поліпшення діяльності місцевих органів влади. Виконавчі критерії допомагають побачити різницю між реальним виконанням і запланованим раніше, але не лише побачити, а й проаналізувати її.

Муніципалітетам необхідно визначати, чому їх виконання перевищує чи навпаки, виявляється менше очікуваних результатів. Існують досить прості аналітичні технології, які можуть бути дуже корисним в аналізі сфери діяльності, яка таким чином може бути значно поліпшена.

Порівняння результатів. Така технологія здійснюється по конкретним цифрам і даним та має важливе значення. Це дає можливість зрозуміти, чому окремі муніципалітети можуть досягати високого рівня продуктивності і ефективності, добиватися кращих результатів. Навіть якщо різниця у діяльності виходить із факторів, що перебувають поза муніципальним контролем, обмін результатами дуже корисний як для платників податків, так і для представників місцевої влади в розумінні роботи територіальних органів влади у світлі місцевих умов. З метою поліпшення своєї діяльності муніципалітети обмінюються між собою інформацією про результати, обговорюють їх і порівнюють. Це дозволяє виробити і використати найбільш прийнятні варіанти рішень. Деякі відмінності можуть виникати у зв'язку з такими факторами як місцезнаходження регіонів, топографічні і природні умови. Незважаючи на все це, окремі муніципалітети досягають найбільш високого рівня ефективності і продуктивності завдяки методам і стратегіям, які вони використовують. Інші муніципалітети можуть переймати їх методики для досягнення більш високих результатів у своїй діяльності, тобто, йде постійний обмін інформацією і це дуже важливо, адже у всіх муніципалітетів є одна основна задача -- зобов'язання перед платниками податків -- надавати найбільш ефективні і продуктивні послуги, наскільки це можливо.

Заплановане у порівнянні з реальним. Це досить простий і корисний метод аналізу результатів. Для застосування цього методу муніципалітети мають встановлювати конкретні цілі своєї діяльності. Ці цілі можуть базуватися на:

-- минулому виконанні, навіть якщо ця діяльність не була детально вивчена та прорахована, адже дані, за якими може бути вивчена і переглянута ця діяльність, в основному досить доступні;

-- порівнянні діяльності інших аналогічних організацій та структур;

-- виконавчих стандартах, затверджених і встановлених через детальне технічне вивчення;

-- данях по приватному сектору і недержавним організаціям, які можуть надати порівняльну інформацію;

-- вивченні, проникненні у потреби населення.

Встановлення цілей діяльності ще не означає, що та чи інша сфера діяльності досягне свого повного потенціалу. Виконавчі цілі та стандарти мають бути встановлені реально, тобто не завищені і не занижені. Коли встановлюються цілі та завдання на наступний фінансовий рік, муніципалітети повинні уважно розглядати свої довгострокові і стратегічні плани, кількість доступних ресурсів і заходів, пріоритетні напрями у політиці рад, потреби у послугах, зміни у навколишньому середовищ і.

Часові тенденції. Це ще одна цінна аналітична технологія. Діяльність місцевих органів влади зазвичай рік від року радикально не змінюється. Зміни Проходять поступово, як позитивні, так і негативні. Але в кінцевому результаті невеликі зміни можуть стати тенденцією. Через це місцеві органи влади мають збирати, відслідковувати і вивчати результати своєї діяльності протягом декількох років, для того, щоб не опинитись у неконтрольованій ситуації. Критерії результативності, що були вибрані та затверджені для канадської муніципальної програми оцінки діяльності, підбиралися окремо конкретно по кожному напрямку і з урахуванням часових тенденцій. На основі цього муніципалітети змогли переглянути свою діяльність з року в рік та перебудувати її в потрібному напрямку, у відповідності до реальної ситуації та вимог сьогоднішнього дня.

Все це свідчить про необхідність застосування та використання подібних виконавчих критеріїв оцінки результативності діяльності місцевої влади в Україні. Ця технологія не потребує ні додаткових коштів на реалізацію, ні законодавчих змін, але ж її результати будуть дуже корисними та ефективними. Вони призведуть як до більшої прозорості влади, так і до її продуктивної діяльності у напряму відповідності потребам населення у послугах і громади в цілому.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011