БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

Зміст

Вступ

Завдання 1. Історія успіху вітчизняного або зарубіжного підприємства

Завдання 2. Огляд ринку і аналіз його тенденцій

Завдання 3. Кейс “Історія успіху Virgin Direct”

Завдання 4. Створення бази даних потенційних клієнтів компанії за допомогою програми OutlookExpress

Завдання 5. Складання комерційної пропозиції

Завдання 6. Аналіз маркетингового середовища відкритого акціонерного товариства "МОТОР СІЧ"

Завдання 7. Формування управлінської проблеми

Список використаної літератури

Вступ

При вивченні маркетингу ми одержали систематизоване повномасштабне знання основ маркетингу з акцентом на специфіці української ринкової ситуації.

На основі цих знань мною виконана контрольна робота.

Контрольна робота є спробою в систематизованому вигляді представити як основи маркетингу, так і специфіку його реалізації в умовах сучасної України. Вона поєднує досягнення західних авторитетів в області маркетингу з українськими підходами.

В контрольній роботі був проведений аналіз маркетингового середовища на базі відкритого акціонерного товариства „Мотор Січ”.

Завдання 1

Історія успіху вітчизняного або зарубіжного підприємства

Питання:

1. У чому, з Вашої точки зору, запорука успіху обраної Вами компанії?

2. Яких концепцій управління дотримувався керівник цього підприємства на різних етапах життєвого циклу власної компанії?

3. Як це можна пояснити історичним розвитком країни.? Які концепції управління підприємствами були найпоширенішими серед інших компаній країни в цей період?

Відкрите акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"

1.Безперервне та ефективне функцiонування ВАТ «МОТОР СIЧ» забезпечується завдяки чiтко спланованiй органiзацiйнiй структурi, керування якої здiйснюють операцiйнi директора.

2.Бiографiя пiдприємства почалася в 1907 роцi. До грудня 1915 року завод випускав сiльськогосподарськi механiзми й iнструменти, виконував рiзнi види механiчної обробки, вiдливав чавун i мiдь. Протягом 1915-1916р. Петербурзьке акцiонерне товариство <Дюфлон, Костянтинович i Ко> (<Дека>) викупило завод i змiнило профiль його виробничої дiяльностi. Завод став випускати авiацiйнi двигуни й у серпнi 1916 року на заводi був випущений перший авiацiйний двигун <Дека> М-100.

Iсторiя пiдприємства - це поетапне освоєння в серiйному виробництвi нових двигунiв, кожний з яких став значною вiхою в розвитку вiтчизняного авiадвигунобудування.

3.Війна зруйнувала економіку України. Вже в перші місяці військових дій на Україні було закрито понад 400 промислових підприємств, а протягом 1915--1917 рр. -- понад 1400. Обсяг промислового виробництва скоротився на ЗО--75%, розвалювався транспорт. Зростали ціни. Не вистачало продовольчих продуктів, знизилася продуктивність праці. Державні витрати перевищували прибутки в 1914 р. -- на 39%, у 1915 р. -- на 74%, у 1916 р. -- на 76%.

Завдання 2

Огляд ринку і аналіз його тенденцій

Товарний ринок плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь.

Динаміка ринку продажів плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь

2000

2005

2006

2007

2008

Обсяги продажів, у відсотках до попереднього року

99,0

131,4

125,4

116,2

105,3

Ціна товару,

Млн. грн.

685

1128

1528

2257

[http://www.ukrstat.gov.ua/]

1. Які основні тенденції динаміки ринку (падіння, стабільність, зростання, турбулентність, ін)? Якими основними чинниками маркетингової середовища це можна пояснити? Які з такої динаміки ринку можна зробити прогнози? На якому етапі життєвого циклу знаходиться ринок?

Основні тенденції ринку - зростання. З динаміки ринку продажів плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь це можна пояснити чинниками товару і ціни. З такої динаміки ринку можна зробити такі прогнози: 1) ціна на ці товари буде і далі рости; 2) обсяг продажів істотно не підвищиться, враховуючи що Обсяги продажів у відсотках до попереднього року з 2005р по 2008р падав. Ринок перебуває на етапі зрілості і насичення - це третій етап життєвого циклу товару - характеризується стабілізацією ситуації на ринку, уповільненням зростання сукупного товарообігу в галузі або обсягу продажів даного класу товарів.

2. Ширина і глибина товарного асортименту ринку. Які характерні особливості такого асортименту? Три рівні товару.

Ширина товарного асортименту характеризує кількість пропонованих асортиментних груп (товарних ліній). У товарному ринку, який я досліджую асортиментні групи: 1) плоди, 2) ягоди, 3) виноград, 4) горіхи, 5) кавуни та дині.

Глибина товарного асортименту характеризує кількість позицій у кожній асортиментній групі (товарної лінії).

[Http://www.ime-link.ru/metod/product/assortment/]

Плоди - свіжі, мариновані, консервовані, сушені, квашені, швидкозаморожені. Ягоди - свіжі, сушені, швидкозаморожені, консервірованние.Віноград - свіжий, сушений, консервований, швидкозаморожених. Горіхи - свіжі. Кавуни та дині - свіжі. Останнім часом деякі компанії намагаються вивести на ринок України новий продукт - свіжонарізані салатні мікси, які вже стали дуже популярними в Європі та США. За даними дослідження, близько 36% споживачів в Україні виявили деякий інтерес до нового продукту. Але в сукупності ця ідея не викликає великого інтересу, негативно до неї ставляться респонденти з Одеси, Дніпропетровська та Донецька, найбільш байдужі жителі Харкова. [http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=47545]

1 рівень - основоположний. Товар за задумом (вигоди товару). На даному рівні необхідно дати відповідь на запитання: "Що насправді буде купувати покупець?". Завдання маркетолога полягає в тому, щоб виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього.

Покупець, який купуватиме плоди, ягоди, виноград, горіхи, кавуни і дині в дійсності буде купувати вітаміни.

2 рівень. Товар у реальному виконанні. Володіє п'ятьма характеристиками: рівнем якості, функціональними особливостями, специфічним оформленням та упаковкою (дизайн), торговою маркою.

Рівень якості оцінюється зовнішнім виглядом плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь. Найбільш важливими при виборі продуктів для покупців є ціна, свіжість і гарний зовнішній вигляд. Крім того, високо оцінюється "користь, яку приносить продукт" та "екологічно чиста продукція". Відзначимо, що продукція з супермаркету сприймається екологічно чистої лише третю споживачів. Функціональні здібності - це їжа, тим більше корисна. Сучасні вимоги щодо пакування продукції наступні: покупці віддають перевагу продукції без упаковки (тобто вибір продукції поштучно у ящиках або контейнерах у магазині), такий вид упаковки назвали найзручнішим 30-40% респондентів, в залежності від виду продукту. На другому місці знаходиться пакування в сітку, за нею йдуть поліетиленові пакети. Цікавий також питання популярності у споживачів окремих торгових мереж (рис. 3). Як виявилося, лідируючими мережами є "Сільпо", "АТБ" і "Велика Кишеня". Саме ці магазини споживачі відвідують частіше за інших.

[Http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=47545]

3 рівень. Розширений товар (товар з підкріпленням) - передбачає надання додаткових послуг і вигод.

У випадку з товарним ринком плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь можливе надання додатково кредитування і доставки.

[Http://fmi.asf.ru/Library/Book/Panova/G3_1.html]

3. Хто є основними покупцями на ринку? Яка модель прийняття рішень? Хто входить до закупівельний центр? Сформулюйте гіпотезу макросегментаціі ринку.

На товарному ринку плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь основними покупцями є найчастіше жінки: так, 3 / 4 наших респондентів були саме жінки. Рівень свого середнього місячного доходу більшість (а саме - 50-75% респондентів в залежності від регіону) зазначили як середній (800-1200 грн. На одного члена сім'ї), лише у Донецьку більше сімей мають нижчий дохід.

Оосновнимі місцями покупки свіжих овочів і фруктів є ринки та супермаркети.

Близько половини всіх споживачів купують продукцію на ринку незалежно від сезону, при цьому частка постійних клієнтів супермаркетів удвічі менше (близько 25%).

Вибір місця купівлі свіжих овочів та фруктів залежить від доходу споживачів і від їхнього віку. Так, люди старшого віку (56 років і більше) частіше купують продукти на ринку, а зі зростанням прибутків спостерігається збільшення частки відвідувачів супермаркетів.

Плодоовочеві відділи супермаркетів поки що не стали популярнішими ринків. Бар'єрами для покупки в супермаркетах є: високі ціни на продукцію, незручне місце розташування, невеликий асортимент продукції та невпевненість у її якості.

У середньому третину нашої аудиторії воліла б супермаркети, навіть за умови більш високої ціни, але якщо б споживач мав можливість комфортного вибору продукції або можливість придбання додатково обробленої продукції (помита, відкалібрована, упакована тощо).

Цікавий також питання популярності у споживачів окремих торгових мереж (рис. 3). Як виявилося, лідируючими мережами є "Сільпо", "АТБ" і "Велика Кишеня". Саме ці магазини споживачі відвідують частіше за інших.

Причиною популярності універсамів "Сільпо" є те, що вони розташовані в густонаселених районах, мають досить широкий асортимент та доступні ціни, а постійним покупцям надаються дисконтні картки. Розташування і "розумні" ціни також є основними перевагами мережі "АТБ", тоді як для споживачів "Великої Кишені" на першому місці стоїть можливість широкого вибору продукції.

Слід зазначити, що не всі з перерахованих вище супермаркетів називаються споживачами як "улюблені". Так, наприклад, велика частка споживачів хотіла б купувати продукти у METRO, але через деякі причини не можуть цього робити. Крім того, цікаво те, що понад 7% респондентів відзначили, що вони б взагалі не хотіли купувати продукти в супермаркетах, які на сьогоднішній день існують в Україні.

Закупівельний центр-це група співробітників усередині організації, які відповідають за прийняття рішень про розміщення замовлень і закупівлі товарів і послуг (частіше, товарів виробничого призначення). [Http://www.glossostav.ru/word/313/]

Макросегментація - це розбиття ринку товару на частини в залежності від типу задовольняємо їм потреби.

Тип задовольняємо потреби може бути представлений за трьома вимірами:

Вісь OX - Групи споживачів.

"Хто отримує задоволення?"

Вісь OY - Технології.

"Як може бути задоволена дана потреба?"

Вісь OZ - Функції потреб.

"Що задовольняється?"

Опції потреб, групи споживачів і технології, характерні для певного товару виступають як змінних сегментації (на макрорівні). На основі отриманих змінних будують сітку сегментації.

[Http://www.iu.ru/biblio/archive/shvedenko_market/01.aspx]

4. Хто є основними учасниками ринку? Розмір підприємства, основні маркетингові інструменти:

- Асортимент підприємства

- Конкурентні переваги, які використовуються операторами ринку

- Збутова система (використовувані канали розподілу)

- Політика просування (рекламні матеріали, промоушн, Інтернет, акції, виставки, д.р.)

Пропозиція на ринку свіжої плодоягідної продукції за останні 4 роки постійно зростає в середньому на 7-10% на рік. За даними Держкомстату, виробництво плодоягідної продукції в минулому році в Україні склало більше 2000 тис. тонн, що майже вдвічі перевищило аналогічні показники 2001 року. Продукція садівництва (у більшості яблук) у загальному розрізі виробництва складає більше 63%, друге місце займають кісточкові - у середньому 26%, далі ягоди - 7% і горіхи - 4%. Щодо регіональної специфіки виробництва, то найбільша частка фруктів і овочів проводиться у Вінницькій, Закарпатській, Хмельницькій і Львівській областях, які і забезпечують 2 / 3 усіх поставок плодів та ягід на внутрішньому ринку.

Зростає і попит на свіжі плоди та ягоди. За останні 4 роки рівень споживання свіжої плодоягідної продукції зріс із 31 до 40 кг на людину, що в основному є оптимістичним показником. І, беручи до уваги рівень споживання плодів та ягід у країнах Західної Європи та Північної Америки, що складає в середньому 100-120 кг на людину і при певному мінімальному рівні споживання у розмірі 79 кг на особу, мусимо визнати, що наші показники є цілком недостатніми .

І навіть при такому рівні незадоволеного попиту у виробників нерідко виникає проблема з ефективною продажем свіжої плодоягідної продукції, а саме більше 60% плодів та ягід продається у свіжому вигляді. Більшість свіжої продукції продається на плодоовочевих і стихійних ринках. І все більша кількість виробників розуміє, що налагодження сталих контактів з покупцями дасть змогу не лише збути вирощену продукцію, а й планувати, розширювати та розвивати виробництво у наступних сезонах. Отже, як налагодити постійний збут свіжих плодів та ягід при зменшенні обсягів оптової торгівлі за останні 10 років у 20 разів і дуже слабкому присутності на ринку оптових посередників, які на даний час віддають перевагу роботі з імпортованою продукцією?

Одним з найбільш сталих каналів дрібнооптової продажу свіжої плодоягідної продукції можуть стати супермаркети та магазини зі спеціалізованими відділами свіжої плодоовочевої продукції, кількість яких стрімко зростає щороку і які зацікавлені у заохоченні покупців широким асортиментом якісної продукції. Тим не менше, для налагодження тривалої взаємовигідної співпраці учасникам ринку доведеться подолати ряд проблем, а саме: забезпечення необхідної якості продукції, формування товарних партій, сортування, зберігання, пакування продукції, транспортування та ін Більш докладно про вимоги до продукції, і яким чином їх може задовольнити виробник, ми вирішили запитати у менеджера відділу закупівель найбільшої компанії дрібнооптової та роздрібної торгівлі у західному регіоні України ТК "Інтермаркет" Федоровича Ореста Олексійовича.

Завдання 3

Історія успіху «Virgin Direct»

1.У чому полягають недоліки традиційних фінансових послуг?

Традиційні фінансові послуги можна оцінити як товарно-орієнтовані. Ці послуги спрямовані на створення, безумовно, тямущих товарів, які, тим не менш, на сучасному етапі розвитку економіки, для більшості покупців виявляються, на жаль, дуже дорогими і непотрібні. Підхід, що практикується зараз деякими компаніями фінансового сектора, походить більше на круг - але не замкнутий, а рятувальний: спочатку визначаються справжні побажання покупця, потім розробляються відповідні товари (при ДМ-впливі, розробляються пропозиції для різних сегментів ринку, засновані на їх індивідуальних потребах) , поширювані компанією, якій цей покупець довіряє (при ДМ-впливі, товари пропонуються від імені компанії, якій довіряє споживач). Цей спосіб дозволяє зруйнувати розхожу думку про те, що фінансові послуги - це послуги, які треба нав'язувати, оскільки добровільно їх ніхто не купить, а прямий маркетинг - це вузько технологічні послуги, які можна виконати силами власного персоналу. [http://www.management.com.ua/marketing/mark101.html]

2. Якими засобами Virgin Direct домагається максимально задовольнити своїх клієнтів?

За допомогою дослідження визначаються реальні потреби клієнтів, відповідно до них розроблюються продукти, які потім пропонує компанія. Це сприяє росту довіри споживачів до компанії. Основний принцип цього підходу полягає в тому, що фінансові послуги мають продаватися. Якщо споживачі не будуть добровільно їх купувати, то бізнес може розвалитися.

3. Які основні проблеми можуть виникнути перед Virgin Direct у майбутньому? Що необхідно для запобігання цього?

Проблеми Virgin Direct полягають в успіху компанії. За підтримкою реклами на телебаченні у вечері був сформульований Call Centre , у якому задіяна максимальна кількість телефонних операторів для обробки дзвінків. Активність у спілкуванні з клієнтами забезпечує обробку повної кількості дзвінків. Цей бізнес вже достатньо збільшився, щоб захватити лідерство у галузі. Однак організація неформального спілкування багатофункціональних команд та занадто гарного обслуговування клієнтів операторами може привести до проблем при подальшому зростанні кількості клієнтів.

4. Якої концепції управління Virgin Direct дотримається Ричард Бренсон.

Формула успішного бізнесу від Бренсона - це:

1.Правільное ставлення

2.Правільная команда

3. Правильні ідеї

4. Правильний шлях вперед [http://www.ukrbiznes.com/analitic/business/5658.html]

Причина успіху Virgin в ризику, на який постійно йде засновник компанії Річард Бренсон. І є ще один важливий чинник - стратегія компанії. Якщо подивитися на всі успішні компанії Virgin Group, то можна побачити одну важливу деталь. Всі ці компанії не є лідерами у своїй галузі. Вони, навпаки протиставляються їм. [http://www.biztimes.ru/index.php?artid=33]

Завдання 4

Створення бази даних потенційних клієнтів компанії за допомогою програми OutlookExpress

Завдання 5

Складання комерційної пропозиції

Уважаемые Партнеры!

Наша организация занимается выращиванием и реализацией плодов, ягод, винограда, орехов, арбузов и дынь. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами на взаимовыгодных условиях.

Мы владеем сетью магазинов в г.Киеве и Киевской обл.

Наша цель - расширение сети магазинов и ассортимента продуктов.

Мы выращиваем и предлагаем к реализации:

ь Груши

ь Яблоки

ь Абрикосы

ь Смородину черную

ь Поречку красную

ь Сливы

ь Черешню

ь Вишню

ь Виноград

ь Малину

ь Ежевику

ь Орехи

ь Арбузы

ь Дыни

Предлагаем Вам размещать Ваши товары у нас в магазинах на взаимовыгодных условиях.

Более подробную информацию Вы можете узнать на нашем сайте www.almax-m.narod.ru или по вышеуказанным телефонам.

г.Киев, ул.Васильковская ,тел. (044) 565 56 56, факс (044) 565 56 55

mail:almax@rambler.ru http://www.almax-m.narod.ru

Завдання 6

Аналіз маркетингового середовища відкритого акціонерного товариства "МОТОР СІЧ"

Визначити товар, якому присвячено аналіз маркетингового середовища:

Аналіз маркетингового середовища присвячено агротехніці.

1. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Загальна інформація про компанію:

Біографія підприємства почалася в 1907 році. До грудня 1915 на ньому вироблялися сільськогосподарські механізми та інструменти, виконувалися різні види механічної обробки, відливали чавун і мідь. У грудні 1915 акціонерне товариство «Дюфлон, Костянтинович і К °» («Дека») викупило завод і змінило профіль його виробничої діяльності.

У листопаді 1916 р. був зібраний перший шести-циліндровий двигун рідинного охолодження «Дека» М-100.

З цього часу на заводі освоїли виробництво і тривалий час випускали широку гаму поршневих двигунів: М-6, М-11, М-22, М-85, М-86, М-87, М-88, АШ-82ФН, АШ- 62ІР, які не поступалися, а в ряді випадків перевершували кращі світові аналоги того часу.

У 1953 р. на заводі почали виготовляти реактивні двигуни РД-45, РД-500, що поклали початок наступу ери газотурбінних двигунів. Представниками нового покоління з'явилися турбогвинтові двигуни АІ-20 (1957 р.) і АІ-24 (1962 р.) конструкції А.Г. Івченко, різні модифікації яких експлуатуються до теперішнього часу.

У 1967 р. на заводі почалося освоєння виробництва двоконтурних турбореактивних двигунів і послідовно були запущені в серію двигуни АІ-25, АІ-25ТЛ, Д-36, Д-18Т,

Д-436Т1/ТП.

Газотурбінні турбовальні двигуни сімейств ТВЗ-117, ВК-1500, ВК-2500 разом з Д-136 піднімають у небо вертольоти з марками «Мі», «Ка».

У 1995 р. підприємство перетворено у відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ». В даний час на підприємстві ведеться інтенсивна підготовка до серійного виробництва авіаційних двигунів

Д-27, АІ-22, АІ-222, ВК-1500, АІ-450, Д-36 сер. 4А,

Д-436-148, АІ-25ТЛШ для літаків Ан-70, Ту-324,

Як-48, Як-130, L-159, Ан-3, Ан-38, Бе-132МК,

Ан-74ТК-300, Ан-148, вертольота Ка-226, а також для переоснащення що знаходяться в експлуатації Ан-2, Мі-2, L-39.

Географічне розташування підприємства

Волочиський машинобудiвний завод - структурна одиниця Товариства, мiсцезнаходження: 32100, м. Волочиськ Хмельницької обл., вул. Незалежностi,1.

2. Надається короткий опис товару, якому присвячено аналіз маркетингового середовища.

Розглядаються три рівні товару (див. тему. 6), його особливості

Три рівні товару:

1) Товар за задумом - основна вигода і послуга. Основний товар за задумомом -агротехніка.Вона належить до промислової продукції та товарів народного споживання.

2) Товар у реальному виконанні - властивості, марка, зовнішнє оформлення, дизайн, якість, стиль і естетика, упакування.

Агротехніка

1. Мотоблок

Мотоблок призначений для механізації робіт з обробки грунту та інших сільськогосподарських робіт на особистих присадибних, садових і городніх ділянках, а також для робіт у міському комунальному господарстві і транспортування вантажів. Конструкцією мотоблоки передбачено виконання робіт з широким вибором навісного обладнання: плуг, підгортальники, борона, розпушувач, комплект для посадки та збирання картоплі, візок, культиватор фрезерний, косарка та ін

a) «Мотор Січ МБ-4, 05»

У конструкції мотоблоки передбачені:

регульована ширина колії;

великий дорожній просвіт;

велике число передач;

фланцеве кріплення двигуна до коробки передач з безпосереднім приводом;

є вал відбору потужності;

навісне обладнання: візок, плуг однокорпусному, двох корпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач, комплект для посадки та збирання картоплі;

блокируемый диференціал.

b) «Мотор Січ МБ-8»

c) У конструкції мотоблоки передбачені:

d) регульована ширина колії;

e) великий дорожній просвіт;

f) велике число передач;

g) фланцеве кріплення двигуна до коробки передач з безпосереднім приводом;

h) є вал відбору потужності;

i) навісне обладнання: візок, плуг однокорпусному, двох корпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач, комплект для посадки та збирання картоплі;

j) блокируемый диференціал.

k)

l) «Мотор Січ МБ-8Е»

У конструкції мотоблоки передбачені:

регульована ширина колії;

великий дорожній просвіт;

велике число передач;

фланцеве кріплення двигуна до коробки передач з безпосереднім приводом;

є вал відбору потужності;

навісне обладнання: візок, плуг однокорпусному, двох корпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач, комплект для посадки та збирання картоплі;

блокируемый диференціал.

є блокування включення електростартера при включеній передачі;

наявність фари освітлення;

є пластикові захисні крила і капот.

2. Навісне обладнання до мотоблоків

Культиватор фрезерний «Мотор Січ КФ-1С»

Візок «Мотор Січ ТС-1», візок «Мотор Січ ТС-2»

Борона «Мотор Січ БР-1»

Косілочний агрегат «Мотор Січ КА-3С»

Підгортальники однокорпусний «Мотор Січ ОК-1В»

Снігоочисник СН-1

Комплект для посадки та збирання картоплі «Мотор Січ KK-3»

Картоплесаджалка «Мотор Січ КС-1В»

Картофелекопатель «Мотор Січ КК-1В»

Підгортальники «Мотор Січ ОН-1/ОН-2»

Плуг «Мотор Січ ПН-1»

Розпушувач «Мотор Січ РН-1»

Пристрій універсальне «Мотор Січ УУМП-2»

3. Мотокультиватор «Мотор Січ МК-5С»

Мотокультиватор є механізованим інструментом і призначений для обробки грунту (оранки, культивації, розпушування, прополювання, підгортання) на присадибних і дачних ділянках.

Кліматичне виконання - УХЛ 1 ГОСТ 15150 з обмеженням нижньої межі температури навколишнього середовища до мінус 10 ° С на висоті над рівнем моря до 1000 м при атмосферному тиску від 86,5 кПа (650 мм рт. Ст.) До 106,7 кПа (800 мм рт. ст.).

Термін служби виробу - 5 років.

4. Дробарки "Мотор Сiч КД-1" і "Мотор Сiч КД-2"

Призначена для грубого (круп'яного) помелу зерен злакових і бобових культур, шатківниці коренеплодів. Дробарки випускається з електродвигуном.

3) Товар у підкрипленні - монтаж, постачання, кредитування/лізинг, гарантія, обслуговування після продажу. Товариство пропонує постачання,гарантію та сервісне обслуговування.

Ринкова історія товару

Двигун - це такий агрегат, який перетворює енергію, зазвичай теплову, в механічну роботу.

Протягом довгого часу люди працювали вручну, перш ніж на допомогу їм прийшов двигун. Спочатку вони використовували силу тварин. Потім навчилися використовувати як джерело енергії силу вітру, який надував вітрила і крутив вітряні млини. Млин була своєрідним двигуном, хитаючи воду і перемелюючи зерно. Енергія падаючої води здійснювала роботу по обертанню водяних коліс.

Вся наша цивілізація почала змінюватися, коли люди навчилися використовувати тепло в якості джерела енергії в двигуні. Перший факт використання отримуваного від вогню тепла для приведення в дію двигуна мав місце близько 2000 років тому. Грецький філософ Герон зробив перший паровий двигун. Проте він був занадто малий, щоб здійснювати будь - яку роботу.

У 1705 році англієць Томас Ньюкомен винайшов паровий двигун. Він використовувався для відкачування води з вугільних шахт. Однак двигун споживав дуже багато палива.

У 18-му столітті Джеймс Ватт зробив вдосконалений двигун. Він придумав клапани, що працюють так, що нікому не треба було стояти поруч і керувати ними. Клапани автоматично змушували поршні підніматися і опускатися.

У 1803 році Роберт Фултон використовував паровий двигун Ватта як рушій для пароплава. У 1820 році Георг Стефенсон побудував паровий двигун в Англії.

Паровий двигун був дуже важкий, так як згорання палива відбувалося в топці, розташованої окремо від парового котла.

Бензиновий двигун, який був розроблений німцем Ніколасом Отто в 1878 році, з'явився першим щаблем до вирішення проблеми ваги. Цьому двигуну не потрібна була окрема топка, і він був набагато легше, ніж такий же паровий двигун. [http://subscribe.ru/archive/rest.funny.madscience/200608/02164828.html]

Агротехніка (синонім: технологія рослинництва) - система прийомів обробки культурних рослин. Завдання агротехніки - забезпечити високу врожайність вирощуваних рослин при мінімальних затратах праці і матеріально-фінансових засобів на одиницю якісної продукції.В сучасній агротехніці дуже широко використовуються двигуни.

Визначення етапу життєвого циклу товару.

Етапи життєвого циклу товару: розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілість, спад товару.Етап життєвого циклу агротехніки - зростання.

3. Узагальнено розглядається динаміка розвитку галузі:

основні оператори ринку:

Агротехніка первісного суспільства.

В епоху первісного суспільства А. була основана на примітивних знаряддях ручної праці (мотика, серп). Це був період т. з. ручного, мотичного землеробства.

Агротехніка рабовласницького суспільства

В рабовласницькому суспільстві виникли знаряддя, які приводилися в дію за допомогою тварин (соха, плуг). В цю епоху було розроблено ряд прийомів удобрення ґрунту і догляду за рослинами, застосовувалося штучне зрошення.

Агротехніка капіталістичного суспільства

Прийоми агротехніки, зв'язані з сучасною системою сільськогосподарських машин і основані на висновках природознавства й агрономіч. наук, почали складатися в умовах капіталістичного землеробства. В результаті розвитку машинобудування землеробство одержало ряд удосконалених сільськогосподарських машин.

В 20 ст. на поля вийшов трактор, за ним -- комбайн і ряд ін. складних машин та знарядь, збільшилось використання мінеральних добрив. Все це сприяло удосконаленню агротехніки. Проте справжній розвиток агротехніки. став можливий лише після перемоги радянського ладу, який ліквідував хижацьку експлуатацію землі і створив необхідні умови для організації раціональної системи землеробства, застосування нових машин і відкриттів науки.

Економічні та соціальні тенденції ринку

У структурі основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення зменшується частка будівель, споруд і передавальних пристроїв, натомість зростає частка сучасних машин, устаткування і транспортних засобів

З метою прискорення оновлення машиннотракторного парку сільськогосподарських товаровиробників державою фінансуються програми придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки і обладнання на умовах фінансового лізингу та часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

[http://www.minagro.gov.ua/files/00006351/Panorama08_new.pdf]

На основі цієї інформації можна зробити висновок,що агротехніка в Україні продається,тобто ринок в цій сфері розвивається.Потенціальними клієнтами в першу чергу є держава,а також власники присадибних, садових і городніх ділянок.Конкуренція на ринку агротехніки існує,по більшій мірі основні конкуренти - зарубіжні компанії. Споживча поведінка прив'язується до пори року - весною та влітку більше товарів продається,ніж восени та взимку.

4. Завдяки попередньому опитуванню керівництва та співробітників компанії визначаються події, що обумовлюють актуальність проведення аналізу маркетингового середовища підприємства.

ПЕРСПЕКТИВИ НА 2010 РІК по товарах народного споживання:

* Виготовлення, доводочні та приймальні випробування міні-трактора МГТ-02У;

* виготовлення та приймальні випробування бензопили поліпшеного дизайну «МС-475»;

* серійне виготовлення мотоблоків МБ-8;

* розробка та виготовлення дослідно-промислової партії системи ендопротезів кульшового суглоба «Мотор Січ ЕТБС»; набору інструментів «Мотор Січ ІНЕТС-1», «Мотор Січ ІНЕКС-1» і остеосинтезу.

Викладена вище загальна інформація систематизується у вигляді переліку факторів внутрішнього маркетингового середовища фірми за такими групами:

Організаційно-правові:

1. форма власності - приватна власність

2. форма організації - відкрите акціонерне товариство

3. організаційна структура

До складу ВАТ "Мотор Січ" входять наступні структурні одиниці, розташовані на території України:

1) Запорiзький моторобудiвний завод

2) Запорiзький машинобудiвний завод iм. В.I.Омельченка

3) Снiжнянський машинобудiвний завод

4) Волочиський машинобудiвний завод

5) Авiакомпанiя <МОТОР СIЧ>

4. система менеджмента

Ш Голова ради директорів

Ш Рада директорів

Ш Спостережна рада

Ш Ревізійна комісія

5. стиль керівництва

На ВАТ «Мотор Січ» ефективно діє корпоративна стратегія, основними цілями і завданнями якої є:

-Підтримання високопрівлекательного іміджу юридичної особи з ефективною системою управління.

-Диверсифікація ринків збуту, розширення географії своєї присутності і утримання стійкої частки ринку двигунобудування.

-Надання контрагентам максимально повного набору послуг на високому рівні якості післяпродажного обслуговування і ремонту авіадвигунів.

-Забезпечення ефективної системи фінансових розрахунків з контрагентами з метою планомірного зниження питомої дебіторської заборгованості, реалізація системи контролю за якістю виробленої продукції на всіх етапах виробництва і реалізації з метою мінімізації фінансових втрат підприємства.

-Реалізація наступальної маркетингової політики при необхідному рівні рентабельності з урахуванням особливостей кожного регіону збуту, подальше розвиток розгалуженої мережі сервісного обслуговування з кваліфікованим персоналом.

-Реалізація стратегії випереджального освоєння нових сучасних високотехнологічних і конкурентоспосібних видів виробів на основі перспективних планів розвитку.

-Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами; постійне вдосконалення організаційної структури; формування кадрової політики, спрямованої на досягнення економічного успіху, шляхом забезпечення Товариства компетентними співробітниками, зацікавленими в кінцевому результаті своєї праці.

Ресурси:

6. фінансові

Статутний капітал ВАТ «Мотор Січ» становить 280528650 (Двісті вісімдесят мільйонів п'ятсот 28650) гривень і розділений на 2077990 (Два мільйони 77 тисяч дев'ятсот дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 135 (Сто тридцять п'ять) гривень кожна. Протягом останніх трьох років розмір статутного капітала ВАТ «Мотор Січ» не змінювався.

7. виробничі та складські потужності

Балансова вартість запасів (тис. грн) на 31.12.2009 - 1 585 229

8. технології

9. інформаційні

http://www.motorsich.com

Газета "Мотор Сiч"

10. трудові

Середня заробітна плата промислово-виробничого персоналу в грудні 2009 року склала 2439 грн, за виробничим робітником - 2 606 грн, за старшим майстрам - 3 336 грн, по майстрам - 2479 грн. Постійно ведеться аналіз основних показників роботи цехів (середньої заробітної плати всіх категорій працівників, відсотка виконання норм виробки, заробітної плати звільнилися). Середній відсоток виконання норм у 2009 році склав 117,2%.

Підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати та оплату податків до бюджету і позабюджетні фонди.

11. інтелектуальні

Освітня структура промислово-виробничого персоналу

Вища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,4

Середня спеціальна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23,4

Професійно-технічне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7

Середнє . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 31,4

Неповна середня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1

Серед працівників підприємства - 28 кандидатів наук.

12. правові

Таблиця 1.1

Аналіз внутрішнього маркетингового середовища підприємства

Внутрішні фактори

Вплив фактору

Симптоми проблеми/можливості

Можливості

Загрози

Погана робота тендерної комісії

Ризик закупівлі матеріалів і агрегатів

за завищеними цінами або неналежної якості

На підприємствах з великими обсягами закупівлі матеріалів і агрегатів існує вірогідність укладення договорів постачання за завищеними цінами. Крім того, через специфіку виробництва вузли та агрегати повинні чітко відповідати технічним і якісним

показниками.

[http://www.motorsich.com/userfiles/file/ocb/godotch2009.pdf]

Таблиця 1.2

Узагальнений список необхідної інформації

п/п

Необхідна інформація

1

Відкрите акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"

2

3

Україна, 69068 м. Запоріжжя пр. моторобудівники, 15

4

Аналіз факторів макромаркетингового середовища.

Таблиця 1.3

Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища.

Фактори

Вплив фактору

Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості

Можливості

Загрози

Технологічна перевага

Відповідність продукції підприємства

новітнім технологіям

На проведення

науково-дослідних і конструкторських робіт і

освоєння нових видів продукції щорічно спрямовується понад 100 млн. грн.

Аналіз факторів мікромаркетингового середовища.

Таблиця 1.4

Підсумкова таблиця впливу споживачів

Фактори

Вплив фактору

Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості

Можливості

Загрози

Власне виробництво

Ризик втрати споживачів

Малий попит на продукцію на внутрішньому ринку

Таблиця 1.5

Підсумкова таблиця впливу конкурентів

Фактори

Вплив фактору

Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості

Можливості

Загрози

Продукція не широкого попиту

Складне конкурентне середовище

Серйозними суперниками є Snecma(Франція), BMW Rolls-Royce (Німеччина / Англія)General Electriс (США), які як і раніше очолюють список лідерів у виробництві авіадвигунів.

Таблиця 1.6

Підсумкова таблиця впливу постачальників

Фактори

Вплив фактору

Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості

Можливості

Загрози

Залежність від постачальників

Ризик втрати постачальника сировини та агрегатів

Несвоєчасне забезпечення виробництва комплектуючими виробами створює загрозу зриву термінів виконання договорів.

Завдання 7

Формування управлінської проблеми

SWOT- аналіз

Сильні сторони

Слабкі сторони

- Технологічна перевага

- Погана робота тендерної комісії

- Власне виробництво

- Продукція не широкого попиту

- Залежність від постачальників

Можливості

Загрози

- Відповідність продукції підприємства

- новітнім технологіям....

- Ризик закупівлі матеріалів і агрегатів

- за завищеними цінами або неналежної якості

- Ризик втрати споживачів

- Складне конкурентне середовище

- Ризик втрати постачальника сировини та агрегатів

Управлінська проблема:

_______________________________________________________________

„Альтернативні шляхи вирішення управлінської проблеми/ реалізації управлінської можливості”

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів.

Альтернативи

Слабкі сторони

Сильні сторони

1.

2.

3.

Найоптимальніший шлях вирішення управлінської проблеми є -

Список використаної літератури

1) Воронов Е. О бизнесе и о себе // «Дело Вкуса», №3-4 (19-20)'2007

2) Шульц Д, Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании // «Издательский Дом Гребенникова», М.: 2003. - 512с.

3) Ж.И. Резникова “Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии”. М., Академкнига, 2005.

4) Батра Р., Майерс Д. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент. -- 5-е изд. -- М.-СПб.-К.: Вильямс, 2000.

5) Юдина Н. Технология заочного участия в специализированной выставке и оценка ее эффективности // «Отдел маркетинга» №3, 2006

6) Юдина Н. Новое конкурентное преимущество - общечеловеческие ценности // «Издательский Дом Гребенникова», М.: «Маркетинг услуг», №4, 2005

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011