БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Асортиментна політика підприємства

Асортиментна політика підприємства

5

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.1 Район діяльності

2.2 Чисельність та структура апарату управління

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

3. Фактори, що впливають на формування асортименту товару у торговельному підприємстві

4. Шляхи вдосконалення роботи щодо формування асортименту товару

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

1. Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в країні отримала широку популярність ринкова концепція управління виробництвом і збутом названа маркетингом. Маркетинг характеризується системним підходом до виробничо-збутової діяльності з чітко поставленим завданням: виявлення і перетворення купівельної спроможності споживача в реальний попит на певний товар і повне задоволення цього попиту, забезпечення намічених прибутків. Маркетингові дослідження повинні грати першорядну роль при відкритті нового бізнесу або посиленні позиції фірми, що існує на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підприємству маркетингові прорахунки. Фінансовий крах компанії на 50% обумовлений низьким рівнем ринкових досліджень і лише 7% браком фінансових ресурсів. Багато керівників вважають, що вони достатньо глибоко знають той ринок, на якому працюють, і проблеми із збутом відносять до об'єктивних, але насправді ці причини можна віднести сміливо до суб'єктивних. Досвід показує, що на більшості малих і середніх підприємствах важко отримати відповідь на питання: «Яка асортиментна політика вашого підприємства? На а які сегменти ринку орієнтована реалізація Вашої продукції і так далі». В основному серйозно займаються маркетингом тільки крупні торговіфірми. Хоча я думаю, що це помилка, і в своїй курсовій роботі спробую довести і аргументувати це. Проведення досліджень - «річ» досить дорога, але ефект від правильно проведених досліджень значно більший. Одним з напрямів маркетингового дослідження є визначення асортиментної політики для торгового підприємства. У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країні багато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого представлена продукцією недостатньо високої якості яка не відповідає сучасним світовим вимогам.

Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості можуть обернутися для підприємця крупними втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різних груп товарів.

Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. Саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємство отримує початкову інформацію для вирішення питань, пов'язаних з формуванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням.

Для вирішення завдань товарної політики на будь-якому господарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-яке рішення у вказаній області повинно ухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того, як воно «працює» на кінцеву мету. Такий підхід вимагає концентрації зусиль на головних напрямах.

Асортимент продукції

Набір товарів, пропонованих підприємством-виготівником на ринку, називають асортиментом.

Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством.

Широкий асортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимоги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає вкладення ресурсів і знань в різні категорії продукції. Глибокий асортимент може задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; максимізувати використання місця в торгових крапках; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку ділерів. Проте він також збільшує витрати на підтримку запасів, модифікацію продукції і виконання замовлень.

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань по яких-небудь ознаках. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідній продукції або товарів за ознакою вигляду, сорти, мазкі і тому подібне Формуються асортиментні групи, в межах яких предмети мають певну схожість. І також можна розрізняти асортимент продукції (що проводиться підприємством) і асортимент товарів (що пропонується споживачам даним продавцем).

Планування номенклатури і асортименту продукції може і повинно базуватися на знанні підприємцем потреб ринку і його стану. Таке знання досягається в результаті здійснення діяльності, що отримала назву маркетингу. Використовується безліч визначень, присвячених маркетингу в різний час і різними авторами. В сукупності всі вони, не дивлячись на різноманіття формулювань, зводяться до однієї думки - вивчення ринку, аналіз попиту, прогноз продажів, забезпечення якнайповнішого задоволення суспільних потреб. Задоволення ж, у свою чергу, досягається розробкою і виробництвом відповідних попиту, що склався, і нових товарів, налагодженням комунікацій збуту продукції, створенням служб сервісу, супроводжуючих процес використання товару.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Район діяльності

Дана курсова робота буде розглянута на прикладі ЧП «Абсолют» магазину «Абсолют». Магазин розташований за адресою: пгт.Велика Новосілка, вул. Танкістів 103. В особі керівника підприємства виступає Давиденко С. Н., магазин займається торговою діяльністю з продажу продовольчих товарів. Магазин є змішаним, обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це і літні люди, молодь, діти. Але в основному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку. Магазин працює в зимовий час з 8.00 до 20.00, в літній час з 7.00 до 21.30, без перерви і вихідних. Режим роботи цього торгового підприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цього мікрорайону, тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для них час. Магазин має дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школа і дитячий сад. Це говорить про те, що в ньому завжди є покупці.

Місце положення магазину є достатньо вигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка-Курахово, таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство. Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік від автобусної зупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців. Неподалік знаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства, які знаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашого підприємства, але через дорогу - тобто обслуговують в принципі зовсім іншу частину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозної конкуренції). За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, що рівень цін взагалі всюду практично однаковий.

2.2 Чисельність та структура апарату управління

У магазині є 3 відділи: гастрономія, бакалея, соки і води. Чисельність працівників магазина - 16 чоловік. На мою думку, штатний розклад складений з урахуванням пропускної спроможності магазину. У відділі «Гастрономія»- 4 людини, «Бакалея» - 2 людини, і відділ «Соки- води» - 2 людини. Розподіл праці за функціональною ознакою між працівниками магазина здійснюється, перш за все, по лінії відособлення функцій управління, а так само відділення основної роботи (обслуговування покупців) від допоміжної. За функціональною ознакою весь персонал магазин підрозділяється на наступні групи працівників:

Q адміністративно-управлінський персонал;

Q торгово-оперативний персонал;

Q обслуговуючий персонал. (додаток 1)

Директор підприємства Давиденко Світлана Наталіївна є керівником підприємства. До обов'язків її входить контроль за діяльністю підприємства, вивчення звітів, своєчасне координування роботи підприємства, вивчення постачальників товарів та укладання угод з ними, вирішення спірних питань з постачальниками, розробка планів розширення діяльності підприємства.

Зам. директора торговельного підприємства займається прийманням та оформленням на роботу персоналу, веде документацію щодо цього, стежить за своєчасним проходженням медичного обстеження працівниками магазинів та виконує безпосередньо функції директора у разі його відсутності.

До обов'язків бухгалтера входить складання та здавання звітів до податкової інспекції, підготування фінансових звітів для директора підприємства, участь у перевірці роботи підприємства щодо збереження матеріальних цінностей.

Товарознавець підприємства займається вивченням ринку товарів та їх постачальників, аналізує та обирає більш ефективних з них з урахуванням асортименту товарів, який вони постачають, цін на товари, умов постачання.

Завідуюча магазином виконує загалом організаторські функції, тобто приймає участь у прийомці товару, стежить за належною роботою торговельного персоналу підприємства, стежить за процесом та умовами зберігання товарів та виконує інші організаторські функції.

Так само існує і кваліфікаційний розподіл праці, який розподіляє обов'язки відповідно до кваліфікації працівників. У зв'язку з цим коло| обов'язків працівників різної кваліфікації, що виконують однакові функції (продавець I і II категорії) різний. Даний розподіл праці в цьому підприємстві сприяє раціональному використанню кваліфікованих кадрів і поліпшенню| обслуговування покупців. Раціональний розподіл праці дає значний ефект, так, як при цьому забезпечується найбільш доцільна працівників і підвищення ефективності їх праці.

Я вважаю що, режим роботи магазина «Абсолют» найбільш оптимальний оскільки при його складанні були враховані основні чинники, які обумовлюють режим роботи магазину: об'єм купівельних потоків в районі його діяльності, їх розподіл протягом дня, передбачає найбільш зручний для населення режим початку і кінця роботи, контингент покупців, час роботи магазинів, розташованих поруч.

Графік виходу на роботу раціональний, оскільки дотримана тривалість робочого часу (40 годин на тиждень), передбачена трудовим законодавством, передбачається час на підготовчу - завершальну роботу з включенням його в робочий час, забезпечується ритмічне чергування часу праці і відпочинку працівників протягом дня. Праця продавця пов'язана з великою нервовою напругою, тому вірне чергування режимів роботи і відпочинку зменшує нервову напругу, стомлення і підвищує продуктивність праці працівників. При зниженні рівня якості праці, як правило, це невиконання працівниками своїх функцій, порушення трудової дисципліни, погане обслуговування покупців і інші упущення в роботі, що негативно впливають на якість праці, працівник позбавляється премії, в крайньому випадку, може бути звільнений. Структура апарату управління торгового підприємства представлена лінійною системою. Вона припускає безпосереднє підпорядкування всіх категорій працівників керівникові підприємства.

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

Загальна площа підприємства 251м2. Є 3 складських приміщення. Площа торгового залу 70м2. Опалювання в магазині водне, центральна опалювальна система. Джерелом тепла є батареї. Вентилюється приміщення| за рахунок припливно-витяжної циркуляції повітря.

До складу приміщень магазину входять: торговельний зал, приміщення для приймання товарів до продажу, приміщення для підготовки товарів до продажу, приміщення для зберігання товарів. (додаток №2)

Форма торгового залу має прямокутну конфігурацію із співвідношенням сторін 1:2. Ця форма зручна, оскільки дозволяє раціонально розмістити торгове устаткування, організувати процес подачі товару в торговий зал, передбачити рух купівельних потоків. Вся площа торгового залу підрозділяється на:

Q площа для розміщення торгового устаткування; рух покупців;

Q викладення товарів;

Q площа для роботи продавців.

Робочі місця продавців розташовані ближче до підсобних приміщень. Устаткування в торговому залі розташоване уздовж стін і називається лінійним плануванням.

Наприклад, в магазині передбачені кімнати відпочинку. У літній час тривалість роботи магазина 13 годин, і продавцям дуже приємно після важкого робочого дня прийняти душ. Кімната відпочинку призначена для нетривалої обідньої перерви і відпочинку продавців. Керівництвом цього торгового підприємства велика увага приділяє також заходам, що забезпечують в торгових, підсобних, адміністративно-побутових приміщеннях магазина оптимального мікроклімату. Основні елементи сприятливі для роботи: температура, освітлення, чистота повітря, відсутність шуму, утримання приміщень і робочих місць в стані, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам і естетичним вимогам.

Використання торгово-технологічного устаткування в магазині «Абсолют» пов'язане з його загальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів, системою товаропостачання, формою продажу. У торговому залі використовують пристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. У підсобних приміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники для зберігання товарів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі для зберігання розпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів. Все торгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідає економічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним вимогам.

До торговельного холодильного устаткування яке є у наявності в магазині «Абсолют» відносяться:

- холодильні камери,

- торговельні холодильні шафи,

- охолоджувані вітрини,

- охолоджувані прилавки

- охолоджувані прилавки-вітрини.

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

Забезпечення комерційного успіху найбезпосереднішим чином залежить від глибокого і всебічного вивчення ринку і ринкових можливостей товарів, що реалізуються. В рамках маркетингу здійснюються наступні завдання:

Q комплексне вивчення споживача і ринку;

Q планування товарного асортименту і цін;

Q розробка заходів для якнайповнішого задоволення існуючого попиту;

Q виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;

Q планування і здійснення збуту;

Q розробка заходів по вдосконаленню управління і організації виробництва.

Коли я аналізував місце розташування магазина, я відзначив, що магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем прибутку. Оскільки він розташований в районі, де проживає багато пенсіонерів, дітей, людей з середнім достатком, а вони не є покупцями з високим рівнем достатку.

Одними з найважливіших показників фінансової діяльності торгового підприємства є товарообіг, валовий прибуток, витрати та прибуток.

У сфері торгівлі та масового харчування поточні витрати підприємств називають витратами обігу - це виражені у грошовій формі витрати на доведення товарів від виробників до споживачів (витрати на оплачування праці, транспортування товарів, утримання основних фондів, сплачування послуг інших підприємств та ін.).

Найважливішим критерієм успішної роботи підприємства є прибутковість. Підприємства повинні отримувати такі прибутки, які не тільки покриють витрати, але й у достатній мірі їх перевищать. Факт перевищення прибутків над витратами, пов'язаними з діяльністю підприємства означає, що підприємство отримує прибуток - позитивний фінансовий результат.

Прибуток - найважливіша економічна категорія, яка заснована на стратегічній та тактичній меті підприємства, основна умова функціонування підприємств к ринковій економіці.

Джерелами валового прибутку у торгових підприємств можуть бути:

- валовий прибуток від реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій

- прибуток від володіння корпоративними правами, інше.

Провівши аналіз виконання плану товарообігу підприємством "Абсолют" у 2009 році (додаток №6), можна зробити висновки, що:

у першому кварталі 2009 року товарообіг фактичний перевищив плановий на 0,25 тис. грн. Тобто перевиконання плану було незначним. Такий плануємий товарообіг пов'язаний з тим, що у першому кварталі багато свят - Новий рік, Різдво, День святого Валентина, 23 лютого, 8 березня.

у другому кварталі план товарообігу був недовиконаний на 0,3 тис.грн.

у третьому кварталі план товарообігу був перевиконаний на 1,0 тис.грн., що є незначним відхиленням.

у четвертому кварталі фактичний план товарообігу недовиконано на 2,5 тис.грн. Я гадаю, що це відбулося за рахунок здорожчання комунальних послуг, а значить населення більше грошей витрачало саме на це, а витрати на продукти споживання воно трошки скоротило.

Всього за 2009 рік плановий товарообіг було недовиконано на 1,55 тис.грн.

Валовий прибуток підприємства за 2009 рік склав 129,2 тис. грн., а валові витрати 121,65 тис. грн.

По формулі ми можемо розрахувати прибуток

П = Вп - ВВ

П = 129,2 - 121,65 = 7,55 тис. грн.

Знаючи рівень прибутку ми можемо розрахувати рентабельність підприємства

Р = / Т/обіг факт.)*100% Р = (7,55 / 645,95)*100% = 1,2%

У 2009 році у зв'язку з підвищенням цін на товари зменшилося споживання|вжиток|:

Q риби на 42 %;

Q м'яса на 66 %;

Q кондитерських виробів на 54 %;

Q кава на 58 %;

Q рослинного масла на 15 %;

Q хліби на 4 %;

Q цукру на 12 %;

Q молочних продуктів на 12 %;

Q тваринних жирів на 23 %.

У магазині «Абсолют» немає затвердженого асортиментного переліку товарів.У цьому повинні бути враховані товари різних видів попиту. До товарів частого попиту відносяться хліб і хлібобулочні вироби, бакалійні товари, молоко і молочні товари. До товарів періодичного попиту відносяться делікатеси з риби, молочного гастронома, вина, горілка. Широта і глибина асортименту товарів в магазині залежить від його спеціалізації і величини торгової площі, місцеположення.

Описуваний мною магазин невеликий, широта і глибина асортименту товарів невелика. Для якнайповнішого задоволення попиту населення і підвищення ефективності торгівлі важливе економічне значення має забезпечення в магазині стійкості товарного асортименту. Це говорить про те, що в торговому залі необхідно постійно мати товари всіх груп, видів, найменувань якими торгують. Стійкість товарного асортименту магазина визначають за допомогою коефіцієнта стійкості асортименту.

КТУ = ТФ / ТН ;

де КТУ - коефіцієнт стійкості

ТФ - кількість видів товарів у продажу у момент перевірки.

ТН - кількість видів товару, яке має бути у продажу відповідно до затвердженого асортиментного переліку.

КТУ в магазині «Абсолют» дорівнює 0, 8. Це говорить про те, що цей показник ближче до 1, тому асортимент магазина стійкий.

Вільні роздрібні ціни на товари народного споживання формуються торговим підприємством, яке здійснює продаж цих товарів населенню, виходячи з вартості закупівлі товарів і торгових надбавок. Рівень торгових надбавок визначається продавцем самостійно, виходячи з рівня затратоємності і рентабельності витрат на реалізацію товару, кон'юнктури ринку, з урахуванням оптової надбавки. У торгову надбавку включається податок на додану вартість. Для забезпечення успішної політики встановлення цін торгове підприємство - магазин «Абсолют» має впорядковану методику формування початкових цін на товари.

3. Фактори, що впливають на формування асортименту товарів у торговельному підприємстві

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою. Торговий асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повнішого задоволення. З погляду маркетингу, першочергова увага в магазинах має бути звернена на формування товарного асортименту, як встановлення такої номенклатури товару, яка задовольнила б структуру попиту населення. Процес збуту товарів характеризується наявністю жорсткої конкуренції. Перш за все, це конкуренція в плануванні асортименту і розробці нових зразків, слід зазначити конкуренцію цін, за якими товари пропонують на ринку. Щоб краще зрозуміти проблеми в процесі вибору асортиментної політики торгового підприємства слід зупинитися на основних чинниках тих, що визначають формування асортименту торгового підприємства. Роль керівництва полягає в тому, щоб уміло поєднувати фінанси підприємства з асортиментною політикою підприємства що забезпечує зростання і прибутки. Ретельно розроблена асортиментна політика підприємства служить керівництву покажчиком, генеральним курсом яким повинне йти підприємство, що у свою чергу дозволяє співробітникам підприємства орієнтувати свою роботу в напрямах, що обіцяють велику віддачу. Правильний вибір асортиментної політики підприємства служить свого роду гарантією, що вигідні можливості не будуть упущені. Асортимент підприємства має бути по можливості широким. Розширення номенклатури реалізованої продукції може виявитися цінною підмогою в справі налагодження роздрібної торгівлі і зниження витрат збуту. Стійкості асортименту сприяє затвердження для кожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних по вивченню попиту, профілю магазина, об'єму товарообігу, розміру торгових площ. Цей документ затверджується на один рік і знаходиться під постійним контролем керівником підприємства. На підставі викладеного ми бачимо, що актуальність теми очевидна, оскільки при правильному виборі асортиментної політики торгового підприємства задовольнятиметься попит споживача, а, отже, отримання прибутку, і зрештою магазин буде рентабельним. Вибір цієї теми для написання курсової роботи не випадковий, оскільки я вважаю, ця тема недостатньо вивчена і вплив правильного вибору асортиментної політики підприємства дуже великий для задоволення попиту споживача, і рентабельності підприємства.

Формування асортименту -- проблема конкретних товарів, їх окремих груп, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами одиничного і серійного виробництва, «наукоємними» і «звичайними» товарами, упредметненими товарами або ліцензіями і «ноу-хау». При формуванні асортименту виникають проблеми цін, якості, гарантій, сервісу, чи збирається виробник грати роль лідера в створенні принципово нового вигляду продуктів або вимушений прямувати за іншими виготівниками.

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона є направленою побудовою оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу беруться, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншою, -- необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів з тим, щоб проводити вироби з низькими витратами.

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів. До таких показників відносяться:

Q різноманітність видів і різновидів товарів (з урахуванням типології

Q споживачів);

Q рівень і частота оновлення асортименту;

Q рівень і співвідношення цін на товари даного вигляду і ін.

Мета асортиментних концепцій -- зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і різноманітності попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного і іншого характеру|вдачі| по забезпеченню випуску продукції в передбаченій структурі і наборі асортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма по управлінню розвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна -- систему заходів по її досягненню за певний період. Цій програмі додає комплексний характер включення в неї питань, пов'язаних з оптимізацією асортименту. Як критерії оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

Досягнення відповідності між структурно-асортиментною пропозицією товарів підприємством і попитом на них пов'язано з визначенням і прогнозуванням структури асортименту. Прогноз структури асортименту на довгостроковий період, в якому були б враховані такі важливі для споживача ознаки товару, як естетичні характеристики, точні розміри, конкретна ціна, маловірогідний. Справа не в деталізації асортименту по споживчих властивостях (наприклад, за колірною гамою, розмірами виробів, співвідношенням цін), а, наприклад, в оптимальній різноманітності асортименту по певних ознаках (типи телевізорів, набори предметів кухонного ужитку, доцільні градації цін і так далі) з розрахунком на конкретні групи (сегменти) споживачів. Прогнозується лише тенденція розвитку асортименту (а точніше -- асортиментна структура попиту і товарної пропозиції). Прогноз тенденції розвитку асортименту повинен показувати таку траєкторію розвитку процесу, яка дозволить забезпечити досягнення наміченої відповідності товарної пропозиції|речення| підприємства змінній в перспективі асортиментній структурі попиту на ринку.

Відповідальність за дотримання асортиментного переліку покладається на завідуючу магазином. Асортиментна політика - це важлива частина загальної роздрібної стратегії. Підприємства прагнуть оптимізувати асортимент шляхом звуження його широти і зменшення глибини, вони торгують популярними і ходовими товарними групами, а в межах груп - найшвидшими товарами, що обертаються. Така політика дозволяє зменшити грошові кошти, вкладені в товарні запаси і прискорити їх товарообіг.

До таких підприємств відноситься і магазин, що описується мною. Логіка такого рішення ясна: не варто вкладати гроші в товари, які дають малий оборот, а краще зосередити зусилля на торгівлі товарами, що швидко обертаються. Я розумію, що це зовсім не єдино можлива комерційна логіка, але хто може засудити керівництво підприємства за такий вибір. Адже ми живемо в умовах жорсткої конкуренції. Широта і глибина асортименту вибираються з урахуванням переваги споживачів. Часто доводиться не про те, чи відповідає даний товар загальної цілеспрямованості асортименту, а про те, чи можна торгувати їм рентабельно. Хотілося б, щоб керівництво підприємства замислювалося про підвищення рентабельності підприємства, якщо буде ухвалено рішення включити даний товар в асортимент.

Дуже часто рішення про включення в асортимент або виключення того або іншого товару керівники приймають виходячи із звички, наслідування конкурентам, на основі інтуїції. Хотілося б, щоб, керівник торгового підприємства уникав ухвалення таких рішень. Асортимент - це зброя в конкурентній боротьбі і вже одне це припускає його безперервну і динамічну зміну. Це необхідно пам'ятати. Більшість роздрібних магазинів, не виключаючи даний магазин, включають в асортимент товари, що знаходяться на стадії зростання або зрілості.

Стадія зростання характеризується швидким збільшенням об'єму реалізації, зростанням прибутку. На цій стадії комерсанти організовують швидке завезення товару через невеликі інтервали часу, зосереджують в магазині достатні запаси нового товару. Коли товар вступає в стадію зрілості, комерсанти вимагають у постачальника зниження закупівельних цін, прагнуть отримати користь з удосконалення товару і його упаковки. Але, в основному, в нашому магазині товари основного асортименту, це - необхідні товари потрібні буквально всім, а тому і що мають постійний стійкий попит. Товари основного асортименту є уніфікованими; якщо вони і змінюються, то надзвичайно повільно.

Істотним чинником формування асортименту є ціна товару. Покупець майже завжди визначає для себе граничну ціну в межах якої він збирається сплатити за покупку. Тому одним з критеріїв раціональної побудови асортименту товарів служить забезпечення правильного поєднання товарів з різною вартістю. Ціна товару - це дуже сильний аргумент на користь його покупки. Але він, не завжди є спонукальним мотивом.

Отже, суть проблеми формування асортименту в магазині «Абсолют» полягає в плануванні фактично всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутньої реалізації на ринку і на приведення характеристик цих продуктів у відповідність з вимогами споживачів. Формування на основі планування асортименту продукції -- безперервний процес, що продовжується протягом всього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму про його створення і закінчуючи вилученням з товарної програми.

Система формування асортименту в магазині «Абсолют» підпадає під вплив таких факторів:

1. Структура населення - в своїй курсовій роботі я вже згадував, що магазин «Абсолют» є змішаним, тобто обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу - це і літні люди, молодь, діти, але в основному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку, тому при формуванні асортименту магазину треба врахувати істотну частку населення з низьким рівнем доходів і формувати асортимент з врахуванням купівельної спроможності цих людей - тобто закуповувати товари з більш низькою ціною.

2. Постачальники. Постачальники поділяються на виробників і посередників, тому при формуванні торговельного асортименту необхідно шукати постачальників які б мали менше посередників і, відповідно, нижчу ціну товарів.

3. Розташування магазину - так як місце положення магазину є достатньо вигідним, тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка -Курахово, і покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство, тому це також необхідно врахувати при формуванні асортименту і закуповувати товари, які мають більш високу ціну і, відповідно, якість.

4. Спеціалізація магазину - так як магазин займається торговою| діяльністю з продажу продовольчих товарів, тому необхідно сформувати асортимент товарів, які користуються підвищеним і постійним попитом, для вдосконалення асортиментної політики треба також вести облік і враховувати незадоволений попит населення.

5. Складські приміщення - у магазині «Абсолют» є 3 складських приміщення, я вважаю, що, враховуючи площу торговельного залу, можна зробити висновок, що кількість та площина складських приміщень достатня і в повному обсязі забезпечує ефективну роботу підприємства по прийманню, зберіганню та реалізації товарів, і забезпеченню попиту населення.

6. Наявність обладнання - у магазині «Абсолют» використання торгово-технологічного устаткування пов'язане з його загальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів, системою товаропостачання, формою продажу. У торговому залі використовують пристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. У підсобних приміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники для зберігання товарів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі для зберігання розпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів. Все торгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідає економічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Але можна було б збільшити кількість торговельного обладнання, наприклад, пристінних горок для більш ефективного використання площини складських приміщень.

4. Шляхи вдосконалення роботи щодо формування асортименту товарів

Важливим напрямом підвищення ефективності асортиментної політики в магазині «Абсолют» є налагодження довготривалих ділових зв'язків з крупними споживачами пропонованої продукції, з причини того, що дані дії допоможуть чітко реагувати на потреби споживача, що змінюються, і запропонувати для задоволення останніх певні товари, які у свою чергу забезпечать постійний збут продукції. Як міри щодо залучення можна запропонувати наступні дії збільшення асортименту:

Q застосування гнучкої системи знижок;

Q укладання прямих договірних зв'язків;

Q зниження витрат на зберігання і транспортування продукції;

Q забезпечення рекламної діяльності на підприємстві;

Q скорочення документообігу і так далі.

Одним із способом підвищення ефективності асортиментної політики повинне стати зниження ціни пропонованої продукції за рахунок чіткого контролю за витратами звернення і виробництва з метою зменшення останніх, розширення асортименту продукції тієї, що користується попитом, і скорочення асортименту продукції, яка має маленьку рентабельність.

Закупівля товарів є найважливішим елементом процесу товаропостачання для торгового підприємства. Закупівля товарів здійснюється в розмірах, що забезпечують стабільне надходження товарів в розгорненому асортименті. На основі даних купівельного попиту веде пошук постачальників. В умовах ринкової економіки організація і технологія закупівельної роботи в Україні зазнала корінні зміни. На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, твердих державних цін, жорсткої регламентації постачань товарів, прийшла вільних ринкових стосунків. Вони характеризуються свободою вибору партнерів, безліччю джерел закупівлі, рівноправ'ям партнерів, саморегулюванням процесів постачання товарів, свободою ціноутворення, конкуренцією постачальників, збільшеною роллю договорів, контрактів на постачання товарів.

Магазин "Абсолют" використовує централізоване завезення товарів, що допомагає економити кошти підприємства.

Наприклад, лікеро-горілчані напої завозять оптові бази "Лоцмен" та "Ефект", розташовані у Краматорську. Деякі види алкогольних виробів завозяться безпосередньо від виробника, його власним транспортом -Артемівський завод шампанських вин, "Олімп", пиво "Оболонь", "Сармат", "Рогань", ці постачальники є крупними виробниками, тому мають достатню матеріально - технічну базу, велику кількість транспортних засобів. Для створення зручностей для роздрібних торговельних підприємств вони організують завезення товарів власними силами.

Хліб та хлібобулочні вироби завозять спеціалізованим транспортом постачальників: Оріховський хлібокомбінат, Запорізький та Покровський хлібокомбінати.

Кондитерські вироби завозяться або транспортом малих приватних підприємств (наприклад, ПП "Солодощі Ашурова"), або зі складів оптових баз - "Лія", "Албо" та ін.

Риба та вироби з риби завозять постачальники - виробники: "Донецькриба", "Невод", "Дон - Ест плюс".

М'ясну гастрономію завозять виробники, що розташовані у Донецькій області : Горлівський м'ясокомбінат та Лисичанський м'ясокомбінат.

Бакалейні товари завозять як з оптових баз - "Фудсервіс", так і з оптових магазинів - "Мегамаркет", а також зі складів підприємств - виробників : ПП "Муррал".

Супутні товари завозять у невеликій кількості з оптових баз, які розташовані у місті Донецьку - "Афіна", "Авіто", склад АТЗТ "Торгсервіс

Особливої актуальності набувають прямі договірні зв'язки торгових підприємств з виробниками товарів. Роздрібне підприємство при встановленні прямих договірних зв'язків з виготівниками товарів має більше доходів, ніж при постачанні товарів через оптову ланку. Ефективність прямих господарських зв'язків очевидна, вона виражається в закупівлях товарів у виготівників по нижчих цінах за рахунок скорочення числа посередників, що беруть участь в торговому обороті а, отже, зменшення величини торгових надбавок, що встановлюються кожним посередником. Найбільш раціональною і економічно доцільною формою організації господарських зв'язків є організації прямих договірних зв'язків роздрібних торгових підприємств з виробничими підприємствами по постачанню товарів простого асортименту (хлібобулочних виробів, молочних продуктів та ін.)

Окрім вищепереліченого маганином «Абсолют» можуть бути зроблені заходи по поліпшенню якості продукції, що реалізовується, за рахунок застосування нових технологій. Також в перспективі товарну політику можна направити на завоювання нових ринків збуту продукції.

Пропозиції щодо вдосконалення асортиментної політики ЧП «Світлана» в магазині «Абсолют»:

1. Скласти асортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення шляхом проведення опитування, анкетування, чи за результатами власних досліджень тощо.

2. Заключати договора з постачальниками з прикладенням специфікації, що дозволяло б отримувати більш точну інмормацію про кількість, найменівання, різновиди та ціну товарів, які планують закупити.

3. Проводити переодичні опитування населення або використовувати власні результати спостереження.

4. Вести облік незадоволеного попиту.

5. Постійно вивчати нових постачальників.

6. Модернізувати обладнання.

7. Вивчати асортимент товарів конкурентів і на основі цього змінювати та удосконалювати свій.

8. Збільшити кількість обладнання, яке б сприяло більш ефективному використанню торговельного залу та складських приміщень.

Висновки та пропозиції

Актуальність вибраної мною теми очевидна, оскільки при правильному виборі асортиментної політики торгового підприємства задовольнятиметься попит споживача, а, отже, отримання прибутку, і в кінцевому підсумку магазин буде рентабельним.

Магазин «Абсолют» є змішаним, тобто обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це і літні люди, молодь, діти. Але в основному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку. Режим роботи цього торгового підприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цього мікрорайону, тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для них час. Магазин має дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школа і дитячий сад. Це говорить про те, що в ньому завжди є покупці. Місце положення магазину є достатньо вигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка - Курахово, таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство. Тому, враховуючи те, що неподалік міжміська траса, можна було б встановити цілодобовий режим роботи магазину. Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік від автобусної зупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців. Неподалік знаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства, які знаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашого підприємства, але через дорогу - тобто обслуговують в принципі зовсім іншу частину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозної конкуренції).За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, що рівень цін взагалі всюди практично однаковий. Але необхідно постійно вивчати асортимент товарів і цінову політику конкурентів і відповідно вдосконалювати свою.

На підприємстві вірно розподілені обов'язки апарату управління, що підвищує організаційний рівень роботи кадрів та дає добрі результати праці персоналу. У магазині передбачені кімнати відпочинку - продавцям дуже приємно після важкого робочого дня прийняти душ. Кімната відпочинку призначена для нетривалої обідньої перерви і відпочинку продавців. Керівництвом цього торгового підприємства велика увага приділяється також заходам, що забезпечують в торгових, підсобних, адміністративно-побутових приміщеннях магазина оптимального мікроклімату. Основні елементи сприятливі для роботи: температура, освітлення, чистота повітря, відсутність шуму, утримання приміщень і робочих місць в стані, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам і естетичним вимогам.

Використання торгово-технологічного устаткування в магазині «Абсолют» пов'язане з його загальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів, системою товаропостачання, формою продажу. У торговому залі використовують пристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. У підсобних приміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники для зберігання товарів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі для зберігання розпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів. Все торгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідає економічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Але необхідно було б збільшити кількість торговельного обладнання, яке б сприяло більш ефективному використанню торговельного залу та складських приміщень.

У магазині "Абсолют" раціонально налагоджена система товаропостачання, що усуває збої у роботі підприємства щодо задовільнення потреб населення. Також підприємством оперативно вирішуються питання поповнення товарних запасів, своєчасного завезення потрібного асортименту. Що стосується постачальників, вважаю, що приділяється достатня увага місцевим постачальникам. Наприклад, хлібозаводу Краматорська. Продукція цього підприємства включена в асортимент магазина досить широко. Продукція хлібозаводу нічим не поступається товарам підприємства Дружковського хлібозаводу. Тим больше, що за рахунок зменшення транспортних витрат можна зменшити роздрібну ціну на товари. Керівництво не упустило цей момент. У підприємство товари надходять централізовано, що дозволяє йому економити кошти на транспортування, вивільняє робочу силу. Керівництво підприємства підтримує постійний зв'язок з постачальниками, своєчасне корегування замовлень на товари відбувається по телефону.

За результатами економічних показників діяльності підприємства можно зробити висновок, що дане торговельне підприємство є рентабельним. Коефіцієнт стійкості асортименту в магазині «Абсолют» говорить про те, що асортимент магазина стійкий. Але, для вдосконалення асортиментної політики в магазині «Абсолют» необхідно скласти асортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення, проводити періодичні опитування населення або використовувати власні результати спостереження, вести облік незадоволеного попиту, постійно вивчати нових постачальників та виконувати іншу роботу з вивчення структури споживчого ринку, щодо максимального задоволення потреб споживачів.

За результатами дослідження факторів, які впливають на формування асортименту в магазині «Абсолют», можна зробити висновок, що до таких факторів відносяться:

- структура населення;

- постачальники;

- розташування магазину;

- спеціалізація магазину;

- складські приміщення;

- наявність обладнання та інші.

Таким чином, можна запропонувати:

- при формуванні асортименту магазину треба врахувати істотну частку населення з низьким рівнем доходів і формувати асортимент з врахуванням купівельної спроможності цих людей - тобто закуповувати товари з більш низькою ціною;

- необхідно шукати постачальників які б мали менше посередників і, відповідно, нижчу ціну товарів;

- підтримувати постійний зв'язок з постачальниками щодо оперативного забезпечення їх потрібною інформацією про асортимент та кількість товарів, які необхідно завезти до магазину;

- більш суворо карати постачальників, які порушують умови угоди. Тому що в основному спірні питання вирішуються усною домовленістю і деякі постачальники знову порушують графіки завезення товарів, завозять не той асортимент товарів та у кількості, яка не була попередньо узгоджена;

- так як місце положення магазину є достатньо вигідним, тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новоселовка-Курахово, і покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство, тому це також необхідно врахувати при формуванні асортименту і закуповувати товари, які мають більш високу ціну і, відповідно, якість;

- для вдосконалення асортиментної політики треба також вести облік і враховувати незадоволений попит населення;

- збільшити кількість обладнання, яке б сприяло більш ефективному використанню торговельного залу та складських приміщень;

- проводити періодичні опитування населення або використовувати власні результати спостереження;

- заключати договори з постачальниками з прикладенням специфікації, що дозволяло б отримувати більш точну інформацію про кількість, найменування, різновиди та ціну товарів, які планують закупити;

- скласти асортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення

- постійно вивчати нових постачальників;

- вивчати асортимент товарів конкурентів і на основі цього змінювати та удосконалювати свій тощо.

На підставі викладеного ми бачимо, що актуальність теми очевидна, оскільки при правильному виборі асортиментної політики торгового підприємства задовольнятиметься попит споживача, а, отже, отримання прибутку, і зрештою магазин буде рентабельним. Вибір цієї теми для написання курсової роботи не випадковий, оскільки я вважаю, ця тема недостатньо вивчена і вплив правильного вибору асортиментної політики підприємства дуже великий для задоволення попиту споживача, і рентабельності підприємства.

Список використаної літератури

1. Андропова Р.Л. Товарознавство продовольчих товарів. - М.: Економіка, 2001. - 324 с.

2. Вальовіч Р.П., Давидова Г.А. Економіка підприємства торгівлі. - Мн.: БГЕУ, 2003. - 412 с.

3. Драмшева С.Т. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. - М.: Економіка, 2004. - 420 с.

4. Карпеко О.І. Планування виробничого асортименту продукції. - Мн.: БГЕУ, 2005. - 343 с.

5. Колесник А.А., Елізарова Л.Г. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. - М.: Економіка, 2000. - 289 с.

6. Комерційне товарознавство / В.І. Теплов, М.В. Сероштан, В.Е. Боряєв і ін. - М.: Дашков і До, 2001. - 377 с.

7. Коробкина З.В. Товарознавство смакових товарів. - М.: Економіка, 2002. - 442 с|із|.

8. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М.: Нове знання, 2005. - 512 с.

9. Кретов І.І. Маркетинг на підприємстві. Практична допомога. - М.: Фінстатінпром, 2004. - 181с.

10. Літвак Б.Г. Розробка управлінського рішення. - М.: Справа і Сервіс, 2002. - 384с.

11. Маркетинг А.Н. Романів, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников і ін. - М.: Банки і біржі, 2001. - 342 с.

12. Матюшевськая В.Г., Дуровіч А.П. Товарна політика в маркетинговій діяльності. - Мн.: Видавництво Акад. Управління, 2004. - 442 с

13. Несмелов Н.М. Основи і шляхи збереження якості товарів. - Мн.: БГЕУ, 2004. - 332 с.

14. Миколаєва М.А. Товарознавство споживчих товарів. Теоретичні основи: Навчань. для вузів. - М.: Норма, 2002. - 354 с.

15. Огвоздін В.Ю. Управління якістю. Основи теорії і практики. - М.: Справа і Сервіс, 2002. - 160с.

16. Осипова Л.В., Синяєва І.М. Основи комерційної діяльності - М.: Банки і біржі, 2001. - 222 с.

17. Платонов В.Н. Організація торгівлі. - Мн.: БГЕУ, 2002. - 321 с.

18. Стандартизація і управління якістю продукції: Підручник для вузів Під ред. В.А. Швандара. - М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2004. - 487с|.

19. Товарознавство продовольчих товарів / Під ред. Івановського. - Київ: АСА, 2000. - 322 с.

20. Товарознавство продовольчих товарів / Під ред. О.А. Брільовського. - Мн.: БГЕУ, 2001. - 254 с.

21. Ф. Котлер, Армстронг Р., Сондерс Д., Вонг В. Основи маркетингу. - Спб: Вільямс, 2006. - 673 с.

22. Фатхутдінов Р.А.Виробничий менеджмент. - М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 2006. - 447с|.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011