БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Міністерство аграрної політики україни

Сумський національний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра епізоотології та ОЕВС

Курсова робота

З дисципліни: Наукові та правові основи ветеринарного бізнесу

на тему:

Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Виконала:

слухач магістратури

групи 0502-1

Коберідзе Г.Ю.

Перевірив: к.в.н., доцент

Фотін А.І.

Суми 2010

Зміст

1. Резюме

2. Юридичний статус підприємства

3. Характеристика ветеринарних послуг

4. Маркетинг-план

4.1 Визначення сегменту ринку

4.2 Стратегія маркетингу

5 Організаційний план

6 Фінансовий план

6.1 Розрахунок початкових внесень

6.2 Аналіз обороту коштів

1. Резюме

Даний проект - це створення приватної ветеринарної лікарні широкого спектру послуг, що буде передбачати надання діагностично-лікувальних послуг домашнім дрібним та екзотичним тваринам за допомогою повного спектру сучасного обладнання.

Підприємство розташовано у м. Полтава, де інші ветеринарні лікарні не в змозі задовольнити потреби населення у ветеринарному сервісі дрібних та екзотичних тварин.

Очікуєма кількість пацієнтів складає близько 1000 на місяць, сума доходів від надання послуг складе близько 75 000 - 80 000 гривень.

Початковий внесок складає 132 300 грн, ця сума є цілком особистим вкладом суб'єкта даної підприємницької діяльності.

Основні фінансові показники даного проекту наступні:

1. Виручка від реалізації товарів - 415 000 грн.

2. Сума поточних витрат за 12 місяців - 305 725грн.

3. Чистий прибуток за 12 місяців - 109 275 грн.

4.Період окупності початкових вкладень - приблилизно 18 місяців.

2. Юридичний статус підприємства

Повна юридична назва: суб'єкт підприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. (далі СПД Міроненко Ю.Г.)

Юридична адреса: Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул.. Маршала Бірюзова, буд. 58а

Форма власності: приватне підприємство

Правовий статус: СПД Міроненко Ю.Г. діє на основі статуту підприємства. Засновник: Міроненко Юрій Георгійович, адреса проживання:

м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 156, кв. 11.

3. Характеристика сфери послуг

В останні десятиріччя все більш доступнішими та звичними домашними улюбленцями стають не тільки собаки та кішки, але й різноманітні гризуни, декоративні та співочі птахи, екзотичні рептилії, земноводні, комахи, - цей список постійно поповнюється. Сучасний менталітет людини обумовлює відношення до своїх домашніх питомців як до членів родини. Саме ця відповідальність викликає бажання їх володарів забезпечити їм повноцінне життя та міцне здоров'я. Як відомо, попит народжує пропозицію, тому не дивно, що приватні ветеринарні лікарні по обслуговуванню дрібних та екзотичних тварин набувають в Украйні все більшого престижу та економічного розвитку.

Швидкий науково-технічний прогрес та накопичений практичний ветеринарний досвід дозволяють успішно використовувати у ветеринарії різноманітне обладнання для діагностики та лікування захворювань, - як традиційно медичне, так і модифіковане або ж винахідне, яке відповідає особливостям тих чи інших видових груп пацієнтів. Це значно підвищило терапевтичну ефективність ветеринарних заходів та забезпечило надійну економічну базу для подальшого розвитку практично ветеринарії.

Запропоноване ветеринарне підприємство СПД Міроненко Ю.Г. - це приватна ветеринарна лікарня «VET МИР», яка займається наданням діагностичних, профілактичних та лікувальних послуг різноманітним дрібним та екзотичних тваринам.

Підприємство розташоване у м. Полтава, де спостерігається висока популярність домашніх улюбленців серед населення та відсутність ветеринарних закладів, які в змозі забезпечити для них повний й доступний ветеринарний сервіс. Послуги будуть надаватися у широкому спектрі з використанням сучасного ветеринарного обладнання (додаток 1)

На використання технічного обладнання та праці найманих працівників будуть нараховані тарифи за рішенням суб'єкту підприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. згідно даних про ветеринарний сервіс Полтавської області; торгова надбавка на препарати для використання при наданні ветеринарних послуг та при роздрібної торгівлі може сягати 40%.

4. Маркетинг-план

4.1. Визначення сегменту ринку

Таблиця 3.1.1. - Визначення основних груп пацієнтів ветеринарної лікарні

Видові групи пацієнтів

Очікуємий відсоток від

загальної кількості пацієнтів

Собаки

40

Кішки

40

Гризуни

10

Декоративні, співочі та екзотичні птахи

5

Земноводні, рептилії, пресмікащіеся

4,5

Сільськогосподарські тварини та птиця

0,5

Таблиця 3.1.2. - Визначення основних напрямків ветеринарного сервісу

Види послуг

Очікуємий відсоток від усіх наданих ветеринарних послуг

Безкоштовна телефонна консультація

10

Діагностичні послуги

20

Профілактичні послуги

20

Лікувальні послуги

50

Таблиця 3.1.3 - Визначення попиту окремих ветеринарних дисциплін

Напрямок ветеринарної допомоги

Відсоток від усіх наданих видів ветеринарної допомоги

Терапія та незаразні хвороби

40

Хірургія, реаніматологія, анестезіологія

15

Гінекологія та акушерство

10

Паразитологія та інвазійні хвороби

8

Ендокринологія та алергологія

2

Дерматологія

6

Кардіологія

7

Герпетологія та інсектологія

1

Онкологія

2

Загальна та спеціальна діагностика

5

Консультація та продаж ветеринарних товарів

2

З наведених в таблиці 1 даних слідує, що найбільшу частину пацієнтів будуть складати собаки, кішки та гризуни.

З наведених в таблиці 2 даних можна зробити висновок, що основна робота ветеринарної лікарні буде направлена на надання лікувальної допомоги пацієнтам.

За даними таблиці 3 можна бачити, що найбільшим попитом серед ветеринарних дисциплін будуть користуватися терапія та хірургія.

Дані таблиці 3.1.4. свідчать про високу конкурентоздібність ветеринарної лікарні «Vet Мир» на ринку ветеринарних послуг м. Полтава, що гарантує швидкий ріст постійних відвідувачів та економічний зріст підприємства.

Таблиця 3.1.4 - Аналіз конкурентів на ринку ветеринарних послуг для дрібних та екзотичних тварин м. Полтава

Сфера

послуг

Назва

ветерин.

установи

Реалізація

ветеринарних

препаратів

Профілактичні

послуги

Діагностичні

послуги

Лікувальні послуги

Вихід на внутрішній та зовнішній ветеринарний ринок

Приватна лікарня «Vet Мир»

++

+++

+++

+++

+++

Приватна лікарня «Біоцентр»

++

+++

+

+

+

Приватна лікарня «На Фурманова»

++

++

-

+

-

Державна обласна лікарня

+++

+++

+

+

+

4.2. Стратегія маркетингу

Більшість сучасних ветеринарних лікарень має недостатньо технічного обладнання або ж це обладнання застаріле. Це зменшує первинні витрати на відкриття власної справи, але помітно звужує сферу надання ветеринарних послуг, знижує економічну ефективність та шкодить конкурентоздібності ветеринарного підприємства.

Виходячи з цього закупка сучасного діагностично-лікувального обладнання одразу ж підвищує терапевтичну ефективність запланованих діагностично-лікувальних заходів, що сприяє швидкому розповсюдженню та зміцненню репутації серед володарів пацієнтів, дозволяє створити та підтримувати високу конкурентоздібнсть та, як наслідок, забезпечує швидкій та успішний оборот вкладених коштів. Водночас висока підготовка робочих кадрів для роботи з наданим обладнанням створює умови для наукового розвитку підприємства, що можна використовувати для виходу на внутрішній та зовнішній ринок ветеринарних послуг для поширення власної справи.

Ціни на діагностично-лікувальні послуги та використані при цьому препарати будуть регулюватися згідно даних про конкурентів та собівартості; ціни на препарати, що реалізуються, будуть встановлені згідно цін в центральних ветеринарних аптеках м. Севастополь з товарною надбавкою до 40%.

Місцезнаходження ветеринарної лікарні позитивно впливає на зріст кількості пацієнтів завдяки вдалому розташуванню біля головних транспортних маршрутів міста та за рахунок населення з ближніх населених пунктів.

Очікуєма кількість пацієнтів складає близько 1000, тоді як оборот коштів від надання послуг та реалізації медикаментів очікується на суму понад 60 000 гривень на місяць.

Для рекламної компанії будуть використовуватися рекламні щити по узбіччях головних транспортних маршрутів, дорожній вказівник біля самої лікарні, оголошення по радіо, міському телебаченню, в міській та обласній пресі, розповсюдження візиток серед володарів потенційних пацієнтів лікарні, створення веб-сайту.

Таблиця 3.2.1. - Розрахунок витрати на рекламу

Стаття витрат

Кількість

Ціна, грн/міс

Сума, грн./міс

1. Рекламні щіти по узбіччях

3 шт

500

1500

2. Дорожний вказівник

1

1000

1000

3. Оголошення по радіо

150 роліків

50

7500

4. Оголошення на міському телебаченні

150

50

7500

5. Оголошення в пресі

40

25

800

6. Візитки

1000

0,5

500

7. Створення веб-сайту

-

-

1000

Разом:19 800

5. Організаційний план

Ветеринарна лікарня працює цілодобово без вихідних та обідньої перерви.

Для успішної організації праці необхідно використовувати найману силу працівників, кожен з котрих отримав повну вищу ветеринарну освіту та має певну спеціалізацію, а також потрібні адміністратор та обслуговуючий персонал можливо без ветеринарної освіти.

Таблиця 5.1 - Структура клініки

Головний ветеринарний лікар

Ветеринарні лікарі

Асистент ветеринарного лікаря

Адміністратор

Обслуговуючий

персонал

Графік роботи передбачає зміни з чергуванням 2 через 2 дні з 8.00 до 21.00 з одночасним перебуванням на робочому місті 3 лікарів, 1 асистента та 1 адміністратора. Черговий лікар працює з 21.00 до 8.00. Для обслуговуючого персоналу графік роботи має наступний вигляд: з 7.00 до 8.00 та з 19.00 до 21.00 без вихідних.

Таблиця 4.1 - Розрахунок кількості працівників.

Спеціалізація

Кількість працівників

Терапевт

2

Хірург/Акушер

2

Дерматолог/алерголог/ендокринолог

1

Кардіолог/офтальмолог/стоматолог

1

Герпетолог/Черговий лікар

1

Асистент

2

Обслуговуючий персонал

1

Адміністратор

2

Разом: 14

База даних про пацієнтів створюється за допомогою комп'ютерної програми «Andiag» для ветеринарних підприємств.

Заробітна плата видається двічі на місяць - п'ятого та двадцятого числа кожного місяця та розраховується за допомогою комп'ютерної програми «Andiag» та складає: для лікарів - 10%, для чергового лікаря, адміністраторів та асистентів - 5% від виручки за місяць; для обслуговуючого персоналу діє постійна ставка, яка складає 500 грн/ міс.

Відпустка надається 1 раз на рік на 2 тижні після 6 місячного стажу роботи в виплатою відпускних на суму 2000 грн.

Преміальний фонд складається з частки чистого прибутку та видається працівникам за рішенням суб'єкту підприємницької діяльності.

Виплата податків здійснюється один раз на рік згідно діючого законодавства.

Постачальником ветеринарних препаратів та витратного матеріалу є компанія «Сузір'я». Поставка товару щотижнева. Заказ здійснюється шляхом відправки адміністратором СПД Міроненко Ю.Г. заповнених бланків заказу на електронну адресу постачальника. Оплата послуг здійснюється шляхом перечислення суми вартості заказу на банківські реквізити постачальника.

Розрахунок з клієнтами здійснюється одразу після завершення надання послуг згідно чеку про оплату, якій видає програма «Andiag». Касові виручки здаються адміністратором головному вет. лікарю після завершення зміни (один раз в два дні).

Робочі приміщення передбачають наступні:

1. Операційна кімната - 1

2. Передопераційна кімната - 1

3. Маніпуляцій на кімната - 2

4. Ренген-кабінет -1

5. Кабінет УЗ досліджень сумісно зі стаціонаром для пацієнтів клініки - 1

6. Приймальня - 1

7. Склад - 1

Додаткові приміщення передбачають:

1. Кабінет головного лікаря - 1

2. Обідня кімната для персоналу - 1

3. Гардеробна та уборна кімната для персоналу - 1

6. Фінансовий план

6.1. Розрахунок початкових витрат

Для відкриття підприємства необхідно мати початковий капітал у розмірі 132 300 грн. Ця сума вноситься суб'єктом підприємницької діяльності у повному обсязі за рахунок особистих коштів.

Таблиця 5.1 - Розрахунок початкових капітальних вкладень.

Стаття витрат

Сума,грн

Реєстрація

1 000

Отримання ліцензії

3 000

Купівля приміщення

15 000

Побутове обладнання

13 000

Діагностично-лікувальне обладнання

47 500

Витрати на рекламу

19 800

Закупка товару для використання в клініці та для реалізації

5 000

Проведення комунікацій

10 000

Разом: 132 300

6.2. Аналіз обороту коштів

Прогноз обороту коштів приватної ветеринарної лікарні «Vet Мир» розраховується на 12 місяців.

Таблиця 5.2.1 - Прогноз руху грошових потоків по проекту на перші 18 місяців його реалізації

Грошова стаття

Місяці

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації послуг та товару

15000

15000

17000

18000

20000

21000

Текучі витрати, в т.ч.:

12775

14350

14800

17100

19500

19950

Закупка медикаментів

3000

5000

5500

5500

7000

7000

Виплата податків

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Заробітна плата

7225

7225

8150

8600

9500

9950

Комунальні платежі

500

500

500

500

500

500

Додаткові витрати

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Чистий прибуток

2225

650

350

900

500

1050

Прибуток з наростаючим

2225

2875

3225

4125

4625

5675

Грошова стаття

Місяці

Разом

7

8

9

10

11

12

Виручка від реалізації послуг та товару

30000

37000

42000

55000

65000

80000

415 000

Текучі витрати, в т.ч.:

25000

28150

30400

36250

40450

47000

305 725

Закупка медикаментів

8000

8000

8000

8000

8000

8000

Виплата податків

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Заробітна плата

14000

17150

19400

25250

29750

36000

Комунальні платежі

500

500

500

500

500

500

Додаткові витрати

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Чистий прибуток

5000

8850

11600

18750

24550

33000

109 275

Прибуток з наростаючим

10675

19525

31125

49875

74425

107

425

Основні фінансові показники ефективності проекту за перші 12 місяців його впровадження. 1.Початкові вкладення - 132 300 грн. 2.Виручка від реалізації товарів - 415 000 грн. 3.Сума поточних витрат за 12 місяців - 305 725грн. 4.Чистий прибуток за 12 місяців - 109 275 грн. 5.Період окупності початкових вкладень - приблилизно 18 місяців.

Як ми можемо бачити з таблиці 5.2.1. , особливо з графи «Прибуток з наростаючим» у приватної ветеринарної лікарні «Vet Мир» м. Полтава відмічається успішний зріст прибутку та подальша перспектива розвитку незважаючи на період окупності початкових вкладів більше ніж 12 місяців.

Додаток 1

Таблиця 1. - Діагностично-лікувальне обладнання

Назва обладнання

Кількість

Вартість, грн

Цифровий рентген-апарат

1

15000

Апарат для ультразвукового дослідження

1

5000

Кардіограф

1

2000

Автоматичний біохімічний аналізатор з набором реактивів

1

5000

Лампа Вуда

1

300

Кварцева лампа

1

200

Набор хімічних реактивів для загальних аналізів

1

1000

Хірургічний набор великій

2

Прожарочна шафа для стерилізації хірургічних інструментів

1

1000

Разом: 47 500

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011