БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА “ГЛОБУС”

1 СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ УЧБОВОГО ПОСІБНИКА

Проведемо маркетингові дослідження ринку учбового посібника (сегментування, позіціонування, конкурентоспроможність) на прикладі видавництва «Глобус» м. Харків для виявлення цельової аудиторії, визначення долі ринку, визначення конкурентоспроможності.

В таблиці 1 представлено сегментування ринку учбового посібника в твердій обкладинці.

Таблиця 1. - Сегментування ринку учбового посібника в твердій обкладинці

Ознака

Характеристика

Опис товарної групи

1

2

3

1 Географічний

Населення, яке мешкає в містах, селах.

Дану товарну групу - учбовий посібник в твердій оправі видавництво буде продавати по всій территорії східної України.

2 Демографічний

По віку: від 15 до 45 років; по рівню доходів:

середній, високий.

Учбовий посібник завжди орієнтован на групи підлітків та дорослих, які зацікавлені в покупці учбового посібника для приодолання знання, з середнім та високими доходами

3 Психографічний

По суспільному класу

Учбовий посібник буде орієнтован на середній клас суспільства

4 Поведінковий

По стилю придбання;

По іскомим властивостям:

По ступені готовності до чутливості товару

Регулярно;

Дана продукція буде користуватися великим попитом, якщо якість буде високою, а ціни припустимі.

Зацікавлені та бажають купити товар

Провівши анкетування 200 респондентів для проведення сегментування можно зробити висновок, що цільовою аудиторією є жінки та чоловіки віком від 15 до 45 років, що отримують першу чи другу освіту, з середнім та високим доходами.

Учбові посібники використовує усе населення по всій східній Украині; цей товар часто купують, тому він має реальний попит, отже продукт необхідно виготовляти.

У місті Харкові ринок учбового посібника розділен видавництвами “Глобус”, “Фактор-Друк” та “Харків”, (рисунок 1).

Споживання печатної продукції видавництва «Глобус» по Україні представлено на рисунці 2.

Рисунок 1 - Доля ринку виробників учбових посібників по східній Україні, %

Рисунок 2 - Споживання печатної продукції видавництва «Глобус» по Україні, %

Таким чином, іменно на сході України більш за все споживають печатну продукцію видавництва “Глобус”. Отже виробникам доцільно буде випускати учбові посібники в твердій обкладинці.

Слід відмітити, що в цілому поліграфічна промисловість в Україні у порівнянні з рядом інших галузей, розвивається відносно успішно. Що стосується видавництва, то воно також успішно развивається. В теперішніх умовах збільшується обсяг виробництва книг.

2 Позиціонування учбового посібника

Дані по видавництвам “Глобус” , “Фактор-Друк” и “Харків” для побудови графіку позіціонування представлені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Оцінка показників печатних видавництв “Глобус”, “Фактор-Друк” і “Харків” експертами

Показники

Видавництва

«Глобус»

«Фактор-Друк»

«Харків»

1 ціна за одиницю

5

4

3

2 якість обслуговування

4

5

5

3 асортимент продукції

4

5

4

4 якість друку

5

4,5

4

Видавництво «Глобус» випускає якісну продукцію, яка має низьку ціну, а також багатий асортимент та достойну якість обслуговування.

Відповідно до отриманих даних можно зробити висновок, що продукція займає вигідне положення на ринку та її покупка буде доцільною для споживача, отже видавництву «Глобус» необхідно буде виробляти учбові посібники в твердійобкладинці. Для виробництва необхідні будуть витрати на тверду обкладинку, а також на сучасне обладнання.

Графік позіціонування наведено на рисунку 3.

По дослідженним даним можно сказати, що видавництво «Глобус» по таким показникам як ціна та якість друку переважає у видавництва «Фактор-Друк» та «Харків», але по якісті обслуговування та по асортименту учебового посібника уступає видавництвам «Фактор-Друк» та «Харків».

Таким чином, видавництву «Глобус» необхідно підвищити якість обслуговування та асортимент продукції за рахунок вкладу коштів, тобто здійснення інвестиційного проекту.

Рисунок 3 - Графік позіціонування учбових посібників

«Глобус»

«Фактор-Друк»

«Харків»

3 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

Конкурентні переваги видавництва «Глобус»:

- лідируючі позиції на ринку книжного виробництва в східному регионі України;

- ціни нижче, ніж у конкурентів на ринку книжного виробництва;

- великий асортимент печатної продукції.

Таким чином, у видавництва «Глобус» дійсно є усі можливості вийти на всеукраїнський поліграфічний ринок.

Основні параметри якості учбових посібників видавництв «Глобус» , «Фактор-Друк», «Харків» представлені в таблиці

Таблиця 3 - Основні параметри якості учбових посібників видавництв «Глобус» , «Фактор-Друк», «Харків»

Параметр

 • Размірність

параметрів

Учбові посібники

Коеф.вагомостіпараметра

«Глобус»

«Фактор-Друк»

«Харків»

Учбовий посібник

Учбовий посібник

Учбовий посібник

Якість друку

DPI

600

560

490

0,15

Різноманітність посібників

шт.

123

116

98

0,25

Оформлення

бал

5

5

4

0,25

Сервіс

бал

5

4

5

0,25

Тираж

тис. шт.

50

35

45

0,10

Сума балів

4,25

4,05

4,01

1,0

Місце

1

2

3

 • Вартісні характеристики посібників видавництв «Глобус», «Фактор-Друк» та “Харків” представлені в таблиці 4.
 • Таблиця 4 Вартісні характеристики посібників видавництв «Глобус», «Фактор-Друк» та “Харків”
 • Вартісні характеристики

  Учбові посібники

  «Глобус»

  «Фактор-Друк»

  «Харків»

  Учбовий посібник

  Учбовий посібник

  Учбовий посібник

  Ціна,грн.

  18

  21

  22

  Сумарні витрати на рекламу, тис. грн.

  52

  60

  49

  Визначення конкурентоспроможності учбових посібників видавництва «Глобус» (відносно видавництва-конкурента «Харків»):

  а) технічні параметри:

  q1 ;

  q2 ==1,25;

  q3 ;

  q4 ;

  q5 ;

  Іін = 1,22* 0,15+1,25*0,25+1,25*0,25+1*0,25+1,11*0,1 =1,169

  б) економічні параметри:

  І еп

  в) інтегральний показник:

  qінт

  Виявлення конкурентоспроможності учбових посібників видавництва

  „Глобус” (відносно виробника-конкурента «Фактор-Друк»):

  а) технічні параметри:

  q1 ;

  q2 ==1,06;

  q3 ;

  q4 ;

  q5 ;

  Іін = 1,07М 0,15+1,06 М0,25+1 М 0,25+1,25 М 0,25+1,43 М 0,1 =1,13

  б) економічні параметри:

  І еп

  в) інтегральний показник:

  qінт

  Таким чином, продукція видавництва «Глобус» є конкурентоспроможною відносно своїх конкурентів видавництва «Харків», інтегральний показник більше одиниці 1,185 > 1, видавництва „Фактор-Друк”, інтегральний показник також більше одиниці 1,31>1, і видавництву “Глобус” можна виходити на досліджений ринок - ринок учбових посібників. Провівши дослідження, можно сказати, що учбові посібники видавництва “Глобус” найбільш конкурентоспроможні на дослідженному ринку, “Фактор-Друк” не буде конкурентоспроможним.

  4 МАРКЕТИНГОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА „ГЛОБУС

  Провівши маркетингові дослідження, видавництву «Глобус» можно зробити висновок, що цільовою аудиторією є жінки та чоловіки у віці від 15 до 45 років, що отримують першу або другу освіту, які мають прибуток до 800 грн.

  Таким чином, представники саме цієї аудиторії будуть споживати учбові посібники в твердій обкладинці.

  Отже після анкетування 200 респондентів, можно зробити висновок, що 20% взагалі не використовують учбові посібники , 50% споживають учбові посібники в м'якій обкладинці видавництва «Глобус», 30% споживають посібникі інших видавництв.

  З 80% читачів, 70% віддають перевагу посібникам в твердій обкладинці, 10% - в м'якій обкладинці (рисунок 4).

  в твердій обкладинці

  в м'якій обкладинці

  Рисунок 4 - Відношення до обкладинки учбового посібника

  50% респондентів згодні платити за учбовий посібник твердій обкладинці від 20 до 30 грн.

  Таким чином, споживачі учбових посібників позитивно будуть відноситися до запланованої продукції - посібника в твердій обкладинці.

  60% респондентів - жінки, 40% - чоловіки. 35% респондентів у віці від 15 до 30 років, 40% у віці від 30 до 45 років, 25% - до 15 років. 35% з середньою освітою, 25% з незаконченою , 40% з вищою освітою.

  Рекомендуеться встановити ціну на учбовий посібник в твердій обкладинці у розмірі 25 грн., так як споживачі згодні платити цю ціну та будуть покупати посібники, не дивлячись на дороговизну.

  Видавництво випускає великий асортимент якісної продукції, пропонує її по доступним цінам і надає високий рівень обслуговування.

  Видавництво «Глобус» є конкурентоспроможним і займає одну з лідируючих позицій на ринку печатної продукції на східній Україні.

  Видавництву “Глобус” інвестиції необхідні для придбання нового удосконаленого обладнання, що дозволило б їй надавати типографічні послуги, відмінні від тих, які вже є на поліграфічному ринку України; устаткування, що дозволило б прискорити процес виготовлення друкованої продукції; для того, щоб удосконалювати ту або іншу надану послугу (комплекс послуг); задовольняти швидко зростаючий попит споживачів у науково-друкованій продукції, а також поліпшити якість продукції, що вже випускається, (послуг).

  Для інвесторів видавництво “Глобус” є вигідним вкладом коштів, тому що продукція друкарні користується попитом серед споживачів східного регіону України. 50% споживачів обирають продукцію саме видавництву “Глобус”.

  Все вище зазначене свідчить, що видавництво “Глобус” є привабливим для інвесторів.

  Литература

  1. Солонінко К. С., Урманов Ф. Ш., Ярошенко С. А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. -- Житомир: ЖІТІ, 1998. - 321 с.

  2. Шлихтер С.Б., Лебедева С.Л. Мировое хозяйство: Учебное пособие. - Москва, 2004. - 220 с.

  3. Экономика зарубежных стран: капиталистические и развивающиеся страны. - Москва: Высшая школа, 1998. - 256 с.

  4. Эльянов А. Структурные реформы и дифференциация развивающихся стран. - Москва, 2006. - 165 с.

  5. Инвестиционная деятельность - под ред. Майорова И.К. - К. 2005 г.

  6. Инвестиции - под ред. Соломатина Т.В. - К. 2007 г.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011