БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРИТЕТ "ХПІ"

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Курсовий проект з менеджменту

на тему:

"Розробка стратегії маркетингової діяльності

на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Виконала:

студентка гр. БФ 28в

Здоровенко Ольга

Перевірила:

Кулик А. М

Харків 2009

Зміст

 • Вступ
  • 1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства
  • 1.1 Аналіз внутрішнього середовища
  • 1.1.2 Виробничий зріз
  • 1.1.3 Кадровий зріз
  • 1.1.4 Маркетинговий зріз
  • 1.1.5 Фінансовий зріз
  • 1.1.6 Організаційно-культурний зріз
  • 2. Аналіз факторів зовнішнього середовища організації
  • 2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища
  • 2.2 Аналіз впливу факторів мікро середовища
  • 3. Місія та цілі організації
  • 3.1 Місія організації
  • 3.2 Цілі організації
  • 4. Swot - аналіз
  • 5. Функціональні стратегії організації
  • Висновок
  • Додатки
Вступ

Сьогодні багато спеціалістів визнали принципово важливу роль маркетингу. Причому це актуально для підприємств різної галузі економіки. Одним з важливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий та стабільний ринок. Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринок достатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правова база, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність.

В теперішній час ринок має низку специфічних рис, що визначають особливість підходів до його вивчення. Наприклад, він характеризується великим обсягом закупівель і продажу, технічною складністю товарів і способів їх розподілу. Це вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Гостро стоїть перед промисловими підприємствами проблема прийняття виважених стратегічних маркетингових рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок з новим товаром, тому обрана мною тема є актуальною.

Об'єктом дослідження в даному курсовому проекті виступає Відкрите Акціонерне Товариство "Укртелеком" - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 18% українського ринку телекомунікацій, у тому числі 73% - ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку та 29% - ринку послуг з доступу до мережі Інтернет.

Історія створення ВАТ "Укртелеком" бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (з 1994 року - Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання "Укртелеком" було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.

Організаційно-правова форма господарювання: Відкрите Акціонерне Товариство

Форма власності: колективна

Орган управління: загальні збори акціонерів

Статутний фонд: 4,68 млрд. грн.

Юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18 м. Київ, Україна, 01601

Тел.: +380 44 235 53 33

Факс: +380 44 235 47 68

E-mail: ukrtelecom@ukrtelecom.ua

Сайт: www.ukrtelecom.ua

Сьогодні ВАТ "Укртелеком" - це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких - філію "Утел" було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Метою даної курсової роботи є розробка та удосконалення стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Укртелеком".

1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона постійно впливає на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний з яких відповідає за потенціал та можливості організації. В наступних підрозділах буду детально проаналізовано кожний зріз.

Організаційний зріз

У відкритому акціонерному товаристві сформовано дворівневу централізовану вертикальну систему управління:

I рівень - Загальних Зборі Акціонерів, яким належить прийняття важливих рішень. Наприклад затвердження необхідних структурних змін та відновлення Наглядової ради товариства.

II рівень - Правління ВАТ "Укртелеком". До його функцій належить виконання доручень та наказів, прийнятих на Загальних Зборах Акціонерів; управління підприємством ВАТ "Укртелеком", за допомогою Апарату управління.

Апарат управління, який складається з наступних підрозділів:

Голова Правління;

Перший Заступник Голови Правління;

Заступник Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг;

Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;

Заступник Голови Правління з питань корпоративних прав;

Заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом;

Заступник Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій.

Директор філії "Утел".

Кожному Заступнику Голови Правління підпорядковується відповідний підрозділ та департамент, де виконуються доручення та накази. А самі Заступники підпорядковуються Голові Правління.

Виходячи з цього можна зобразити органітограму, зображуючи в широкому розумінні організаційну структуру підприємства (мал.1.1).

Рисунок 1.1- Організаційна структура ВАТ "Укртелеком"

1.1.2 Виробничий зріз

Компанія ВАТ
"Укртелеком" надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA;

послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;

Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

ISDN;

відеоконференц-зв'язок;

проводове мовлення;

телеграфний зв'язок;

здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.

З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.

Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку нового стандарту під ТМ "Utel".

2008 рік видався одним з найскладніших в історії компанії, коли об'єктивні та суб'єктивні фактори суттєво вплинули на основні показники діяльності товариства. Проте 2008 рік чітко окреслив напрямки виходу товариства на новий рівень розвитку та підтвердив правильність обраної стратегії.

В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет-технологій та мобільного зв'язку нового стандарту. За підсумками минулого року Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет.

1.1.3 Кадровий зріз

Ринковий успіх товариства, насамперед, залежить від ефективної роботи керівних кадрів і фахівців, рівня їх кваліфікації і майстерності, розуміння ними змін, що відбуваються в суспільному житті і виробництві
. Тому кадрову політику ВАТ "Укртелеком" спрямовано на удосконалення структури товариства, якісне управління персоналом та забезпечення підрозділів висококваліфікованим персоналом у необхідній кількості.

Станом на 01.10 2009 у ВАТ "Укртелеком" працює 89 000 осіб.

За 2008 р. середньооблікова чисельність штатних працівників товариства зменшилась на 8,8 тис. осіб (8,4%). Зменшення відбулося в результаті удосконалення структури товариства, технологічних та виробничих процесів, модернізації та реконструкції телекомунікаційних мереж. Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців - близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників.

Рисунок 1.2 - Структура персоналу ВАТ "Укртелеком" за категоріями працівників станом на 01.01.2009.

Рисунок 1.3 - Структура персоналу товариства за напрямками діяльності станом на 01.01.2009.

В умовах постійно зростаючої конкуренції на телекомунікаційному ринку професійний розвиток персоналу є найважливішим фактором забезпечення ефективної діяльності компанії. Саме тому у ВАТ "Укртелеком" діє система безперервного навчання персоналу.

Оновлення фундаментальних і наукових знань, вдосконалення практичних навичок керівників та фахівців здійснюються у філії “Центр післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком". Крім того, працівники навчаються у навчальних центрах фірм - виробників телекомунікаційного обладнання, консалтингових фірмах, за кордоном та безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників і технічних службовців здійснюються в Бюро з підготовки робітничих кадрів філій, у навчальних центрах підприємств України, безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

1.1.4 Маркетинговий зріз

ВАТ
"Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку та Інтернет - провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет. Отже, даний зріз буде присвячено цій темі.

ВАТ "Укртелеком" пропонує споживачам повний спектр послуг фіксованого та мобільного Інтернет-доступу по всій території країни:

швидкісний та комутований Інтернет-доступ для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

Інтернет-доступ по виділеній лінії;

Інтернет-доступ за технологією Wi-Fi;

мобільний доступ до мережі Інтернет,

послуги хостингу.

Що зроблено в 2008 році

У 2008 р. інвестиційні ресурси та маркетингову активність товариства було зосереджено на задоволенні зростаючих потреб населення та економічних суб'єктів України у послугах швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет (торгова марка “ОГО! “).

Протягом 2008 р. ВАТ "Укртелеком" в 2,5 раза збільшило кількість абонентів послуги “ОГО!" та стало лідером на ринку послуг швидкісного Інтернет-доступу України за всіма основними параметрами:

кількістю користувачів - 513 тис. абонентів послуги “ОГО! “ на початок 2009 р.;

географічним охопленням мережі - більшість території країни;

обсягом доходів від надання послуг доступу до мережі Інтернет - 484,1 млн. грн.

Йдучи назустріч споживачам, товариство постійно вдосконалює послуги Інтернет-доступу, роблячи їх ще зручнішими та змістовнішими.

Так, у 2008 р. Для користувачів послуги “ОГО! “ було запроваджено низку нових послуг та тарифних пропозицій:

швидкість доступу до мережі Інтернет збільшено в 2 рази (без підвищення вартості послуг);

потенційним споживачам запропоновано принципово новий спрощений спосіб підключення до послуги “ОГО! - стартові пакети “ОГО! START“;

запроваджено додаткову послугу “ОГО! Антивірус“.

Рисунок 1.4 - Загальна кількість споживачів послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Рисунок 1.5 - Доходи від надання послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Розширюючи спектр послуг та враховуючи зростаючу популярність безпроводового Інтернет-доступу, Укртелеком протягом 2008 року більше ніж у 3 рази збільшив кількість хот-спотів та значно розширив географію надання послуг Інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. На кінець 2008 року мережа безпроводового доступу ВАТ "Укртелеком" налічувала 1195 хот-спотів (1752 точки доступу), що дає можливість надавати послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет у всіх обласних та багатьох районних центрах. ВАТ "Укртелеком" створює хот-споти на територіях навчальних закладів, готелів, вокзалів, ресторанів, кафе, санаторіїв, в інших місцях відпочинку. У 2008 р. стартував спільний проект ВАТ "Укртелеком" та МакДональдз Юкрейн, який забезпечить вільний доступ до Інтернет за технологією Wi-Fi у ресторанах МакДональдз. Відтепер у закладах МакДональдз усіх регіонів України користувачі ноутбуків або кишенькових персональних комп'ютерів мають можливість користуватись безкоштовним доступом до Інтернет за технологією Wi-Fi від Укртелекому. Послугою Wi-Fi-доступу від Укртелекому в 2008 р. скористалося понад 61 тис. споживачів що в 4,4 раза більше, ніж у 2007 р.

Рисунок 1.6 - Кількість хот-спотів Укртелекому

Враховуючи тенденцію зменшення попиту на традиційні види послуг у відділеннях “Телекомсервіс“ та підвищення попиту споживачів на послуги доступу до Інтернет, у 2008 році Укртелеком продовжував створення нових та розширення діючих пунктів колективного користування Інтернет на базі відділень “Телекомсервіс".

У 2008 році було відкрито 66 нових пунктів колективного користування Інтернет і на кінець року їх кількість становила 358. У цих пунктах організовано 1710 робочих місць для користувачів послуг доступу до мережі Інтернет.

Що зроблено в 2009

У 2009 році відбувся значний приріст доходів (порівняно з 2008 р). Цей результат було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.

Наприклад, акція "90 днів Інтернету "ОГО!" за 1 гривню" діє для абонентів, що підключаться до "ОГО!" у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові та Севастополі з 9 листопада до 31 грудня 2009 року.

ВАТ "Укртелеком" завдяки покращенню науково - технічного забезпечення збільшило пропускну спроможність зовнішніх каналів мережі передавання даних в 2,7 раза - до 50 Гбіт/с.

1.1.5 Фінансовий зріз

За 1 квартал 2009
року ВАТ “Укртелеком" надано послуг зв'язку на 1 963 млн. гривень, в т. ч. фіксованого зв'язку - 1 941 млн. грн. Середньомісячні доходи які генерує один основний телефонний апарат за звітний квартал становили 40,5 грн., в т. ч. у населення - 32,7 грн., у споживачів інших категорій - 99,1 грн.

Обсяг доходів від надання послуг комп'ютерного зв'язку 245 млн. грн., що в 1,7 раза перевищує обсяги 1 кварталу минулого року. За рахунок збільшення кількості задіяних портів ADSL на кінець кварталу до 646 тис. частка доходів у загальній сумі зросла з 7,1% в аналогічному періоді минулого року до 12,5% в звітному. Середньомісячна доходність 1-го задіяного порта ADSL - 108,4 грн., що в 2,7 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. За звітний період введено в експлуатацію 85 об'єктів, на яких встановлено 108 точок широкосмугового доступу з використанням обладнання Wi-Fi доступу, послугами цієї мережі скористалося понад 26 тис. користувачів, що в 3,2 рази більше аналогічного періоду минулого року.

На 10,2% збільшився обсяг доходів від послуг наданих бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 4,4% в 1 кварталі 2008 року.

На кінець 1 кварталу 2009 року в Товаристві нараховувалось 210,5 тис. користувачів послуг мобільного зв'язку, які згенерували 22 млн. грн. доходів.

Рисунок 1.7 - Структура доходів від надання послуг зв'язку

Обсяг витрат склав 1 967 млн. грн., що на 3,5% менше 1-го кварталу 2008 року, в т. ч.:

матеріальні витрати зросли на 21,3% за рахунок збільшення росту цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали. Без врахування цієї статті ріст склав 3,7%;

витрати на оплату праці зросли на 13,1%, що відповідає збільшенню рівня мінімальної заробітної плати передбаченого Законом України "Про державний бюджет України на 2009 рік";

амортизаційні відрахування зросли на 12,3%;

інші витрати операційної діяльності зменшились на 18,7%.

Фінансовий результат від звичайної діяльності склав 180,9 млн. грн. збитків, проти 97,5 млн. грн. збитків у 1 кварталі минулого року.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 521,5 млн. грн.

Станом на 01.04.2009 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,43 і знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 980 млн. грн., в т. ч. за товари, роботи, послуги - 901 млн. грн., що на 14 млн. грн. менше ніж на початок 2009 року, в т. ч. по обласним філіям відбулось збільшення у порівнянні з початком року на 26,5 млн. грн.

Рисунок 1.8, 1.9 - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; рівень дебіторської заборгованості у відношенні до місячної суми доходів.

Дебіторська заборгованість за пільговими категоріями населення у звітному періоді збільшилась з 28,1 млн. грн. на початок 2009 року до 41,3 млн. грн., відповідно рівень заборгованості по цій категорії споживачів зріс з 1,8 до 2,7 місяців.

Обсяг капітальних інвестицій 1 кварталу 2009 року склав 183,5 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 98,7 млн. грн., в т. ч.304 порти широкосмугового доступу, 13,8 тис. номерів телефонної ємності.

Звіт про фінансові результати та баланс за 1 квартал 2009 року надані в додатках 1-2.

1.1.6 Організаційно-культурний зріз

Роль організаційної культури на підприємствах надзвичайно важлива
. Організаційна культура об'єднує усі види діяльності та усі взаємовідносини усередині підприємства, створюючи високопродуктивний колектив. Вона створює зовнішній образ підприємства, формує його імідж, визначає характер відносин з клієнтами, партнерами.

Організаційна культура ВАТ "Укртелеком" має декілька важливих аспектів, які є ключовими факторами успіху:

дружні відносини між працівниками, вони мають багато спільного;

підприємство схоже на велику родину;

лідери та керівники підприємства сприймаються як вихователі;

підприємство існує завдяки відданості та традиціям;

висока обов'язковість в діяльності підприємства, робиться акцент на

довгостроковій вигоді удосконалення особистості, приділяється велике

значення високому ступеню згуртованості колективу та моральному клімату;

успіх визначається в доброму ставленні до споживачів та турботі про благополуччя працівників;

заохочується бригадна робота, участь працівників в бізнесі.

Отже, організаційна культура на ВАТ "Укртелекомі" розглядається як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечити відданість, полегшити спілкування.

2. Аналіз факторів зовнішнього середовища організації

Формування стратегії фірми вимагає чіткого визначення характеристик зовнішніх умов її діяльності. Для цього виділяють різноманітні компоненти макро- та мікро середовища організації і виконують аналіз впливу факторів середовища по цим компонентам. Що й буде зроблено в наступних двох підрозділах.

2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища

Економічне середовище.

Стан економіки держави впливає на поведінку організації. Саме від неї залежить ефективність підприємства. На діяльність підприємства впливають: інфляція, рівень безробіття, купівельна спроможність населення, неплатежі, курс національної валюти.

Розглянемо їхній вплив на підприємство ВАТ "Укртелеком".

Оскільки Укртелеком працює на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України, то найбільший вплив на нього має купівель спроможність населення - це об'єм грошових засобів, які населення може витратити на купівлю товарів та послуг. А через те, що телефонний зв'язок є незамінним засобом комунікації, то несплата за його користування призводить до накопичення боргів і майбутніх перепон у фінансовому забезпеченні підприємства.

Не менш важливим фактором є рівень інфляції - надмірне проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей і швидке їх знецінення. Вона може призвести до подорожчання вартості послуг зв'язку та неспроможності населення заплатити за їх користування.

Оскільки Укртелеком є монополістом в галузі електро- та радіозв'язку, то має пряму залежність від економічних факторів макросередовища.

Політико - правове середовище

Політико-правове середовище представлена законодавчими актами, які мають безпосереднє відношення до діяльності організації.

Правова база діяльності Укртелекому складається з:

Кодекс України.

Господарський кодекс України від 16.01.2003.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971

Закони України.

"Про телекомунікації" від 18.11.2003.

"Про акціонерні товариства" від 17.09.2008.

"Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992.

"Про Державну програму приватизації" від 18.05.2000.

"Про управління об'єктами державної власності" від 21.09.2006.

"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994.

"Про захист прав споживачів" вод 12.05.1991.

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006.

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996.

Укази Президента України.

"Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993.

Постанови Кабінету Мiнiстрiв України.

З 26.08.2005 введено в дію "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг", які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 №720.

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, нова редакція якого затверджена постановою Кабінету Міністрів від 19.11.2008 №1017.

Правила охорони ліній електрозв'язку, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135.

Розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України.

Деякі питання ВАТ "Укртелеком" від 09.08.2001 № 344-р.

Деякі питання управління державними корпоративними правами ВАТ "Укртелеком" від 28.10.2004 № 777-р.

Науково - технічне середовище.

ВАТ “Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій.

Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій і ринкового попиту на сучасні інформаційні та телекомунікаційні послуги.

Разом з провідними науково-дослідними установами сфери телекомунікацій товариство визначає пріоритети розвитку, розробляє заходи щодо підвищення ефективності роботи діючих мереж та нормативно-технічну документацію, виступає замовником низки пріоритетних науково-дослідних розробок.

Протягом 2008 року особлива увага приділялась таким науково-дослідним розробкам:

організація взаємодії ІР-сегмента мережі NGN з телефонною мережею загального користування (ТМЗК) та визначення формату нумерації;

будівництво та приймання в експлуатацію базових станцій (Node B) третьої генерації мобільного зв'язку 3G;

розвиток мереж нового покоління (NGN), в тому числі розбудова мережі доступу за технологією FTTx;

прискорення використання радіо технологій Wi-Fi;

вдосконалення оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

практичне впровадження послуг IP-телебачення (IPTV).

Демографічне середовище.

Під демографічним середовищем розуміють динаміку народжуваності, процеси старіння населення, зміна рівня освіти, міграційні процеси, ситуацію на ринку праці.

Діяльність Укртелекому залежить від участі в роботі підприємства людей (працівників або персоналу), який потребує постійного підвищення рівня кваліфікації та заміни "старіючого" персоналу молодшим.

2.2 Аналіз впливу факторів мікро середовища

Клієнти організації.

ВАТ "Укртелеком" є єдиним в Україні оператором, який надає послуги фіксованого телефонного зв'язку на всій території країни всім категоріям споживачів як у міській, так і в сільській місцевості.

Укртелеком забезпечує високоякісний місцевий, міжміський та міжнародний телефонний зв'язок, надає громадянам України та бізнес-сектору широкі можливості для спілкування між собою та з усім світом.

На кінець 2008 року Укртелеком обслуговував понад 10,4 млн. ліній, 87% з яких належать абонентам - фізичним особам, а 13% - абонентам - юридичним особам. Основою ринку масових послуг є споживачі - фізичні

особи, яких у товариства налічується понад 9 млн.

Конкуренти організації.

ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (більше 10,3 млн. абонентів). Найбільший акціонер - держава (92,86%).

3. Місія та цілі організації

3.1 Місія організації

"Наше підприємство ВАТ "Укртелеком", працюючи на українському ринку телекомунікаційних послуг вже 18 років, вбачає свою місію в тому, щоб:

задовольняти потреби громадян та підприємств України телекомунікаційних послугах високої якості;

забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;

забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення."

3.2 Цілі організації

Цілі - головний інструмент, за допомогою яких відбувається реалізація поставленої місії. Цілі відображають концепцію розвитку організації, зменшення невизначеності теперішньої діяльності і складають основу критеріїв для визначення проблем прийняття рішень, контролю та оцінки результатів.

Цілі підприємства ВАТ "Укртелеком":

забезпечення максимальної прибутковості;

задоволення потреб підприємства і населення України в телекомунікаційних послугах,

підвищення ринкової вартості товариства.

4. Swot - аналіз

SWOT - АНАЛИЗ ВАТ "Укртелеком"

Сильні сторони

монополіст на ринку стаціонарного телефонного зв'язку;

контроль великої оптоволоконной мережі на території України;

наявність унікального сучасного устаткування;

наявність постійного попиту на послуги підприємства.

Слабкі сторони

неефективне управління компанією державою;

висока зношеність основних фондів;

невідома точна вартість активів компанії;

необхідність надавати нерентабельні послуги;

постійна необхідність в крупних інноваційних інвестиціях.

Можливості

освоєння ринку мобільного зв'язку;

подальше освоєння ринку Інтернет - технологій;

зростання числа абонентів стаціонарного телефонного зв'язку;

впровадження новітніх технологій в сфері фіксованого телефонного зв'язку;

вихід на ринки послуг інформаційного наповнення та ІР-телефонії.

Загрози

вірогідність виведення активів підприємств спецзв'язку;

зменшення частки на ринку стаціонарного зв'язку;

агресивна політика конкурентів в IT-області.

5. Функціональні стратегії організації

Маркетингова стратегія є комплексом заходів по управлінню підприємством, згідно яким всі управлінські рішення повинні оцінюватися з погляду майбутнього бізнес-успіху і майбутній конкурентоспроможності компанії. Ефективні маркетингові стратегії націлюють телекомунікаційні компанії на ринки майбутнього, на стабільний розвиток в умовах конкуренції.

Маркетингова стратегія ВАТ “Укртелеком" ґрунтується на досвіді провідних телекомунікаційних компаній світу, аналізу останніх досягнень технологічного та технічного розвитку в сфері телекомунікацій та включає в себе наступні пункти:

Забезпечити прибутковість та підвищення ефективності діяльності;

Подальше розширення мережі мобільного зв'язку третього покоління, збільшення покриття мережі;

Подальший розвиток найрентабельніших видів послуг, насамперед послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет та інших додаткових послуг на його основі;

Подальше вдосконалення механізмів продажу послуг та підтримки лояльності споживачів;

Подальше збільшення кількості абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет та мобільного зв'язку;

Підвищення ефективності продажу послуг товариства шляхом вдосконалення існуючих та створення нових каналів збуту.

Вдосконалення механізмів продажу послуг

В умовах жорсткої конкуренції потрібно реалізувати стратегію переходу від пасивного до активного продажу послуг і постійно вдосконалювати механізми взаємодії з потенційними та існуючими клієнтами.

З цією метою потрібно:

1. Розробити та впровадити нові продукти та тарифи на телекомунікаційні послуги;

2. Активізувати пошук та продаж телекомунікаційних послуг новим та існуючим клієнтам, збільшити чисельність персоналу з продажу (в тому числі філії) залежно від темпів розвитку напрямку продажу послуг;

3. Спростити механізми підключення нових абонентів, пришвидшити процес підключення;

4. Вдосконалити процедуру обслуговування клієнтів, розширити існуючи та створити нові канали комунікації з клієнтами (сайт самообслуговування my. ukrtelecom.ua, Контакт-центр, відділення "Телекомсервіс", універсальні точки продажу);

5. Розширити співпрацю з ділерами та агентами;

6. Оптимізувати бізнес-процеси надання послуг;

7. Підбирати та навчання персоналу з продажу послуг та створити відповідні умови праці;

8. Здійснювати матеріальне стимулювання результатів працівників.

Висновок

Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком" - сучасне підприємство з розвиненою і унікальною інфраструктурою, що надає всі види телекомунікаційних послуг на всій території України, у тому числі послуги мобільного зв'язку стандарту 3G.

ВАТ “Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку та Інтернет - провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет.

В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет - технологій та мобільного зв'язку нового стандарту. За підсумками минулого 2008 року Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет. Кількість клієнтів послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет “ОГО! “ перевищила півмільйона.

Як найпотужніший оператор фіксованого зв'язку в Україні, Укртелеком приділяє особливу увагу обслуговуванню соціально незахищених верств населення країни і є практично єдиним в Україні оператором, який надає соціально важливі послуги, такі як сільський телефонний зв'язок, проводове радіомовлення, послуги таксофонного зв'язку.

При виконанні даного курсового проекту була поставлена ціль розробки та удосконалення стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Укртелеком", що й було зроблено в розділі "Функціональна стратегія підприємства".

Додатки

Додаток 1

БАЛАНС ЗА 1КВАРТАЛ 2009 РОКУ

Додаток 1

БАЛАНС ЗА 1КВАРТАЛ 2009 РОКУ

Додаток 2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 РОКУ

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011