БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Глобалізація світогосподарських зв"язків

Глобалізація світогосподарських зв"язків

Рис.2.1. ВВП національних держав і обсяги продажів ТНК, млрд

дол. США.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис. 2.2. Зростання обсягів світового експорту та ВВП у 1980-1997 рр.,

% середньорічних змін.

Джерело: IMF World Economic Outlook, 1998.

Рис. 2.3. Частка обсягів світового виробництва, що реалізована в межах

світової торгівлі у 1970-1998 рр. за постійних цін, %.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис.2.4. Світовий експорт комерційних послуг у 1985-1998 рр., трлн дол

США.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.5. Середньорічний світовий потік ПІІ у 1970-1999 рр., млрд

дол США.

Джерело: United Nations, 1999.

Рис.2.6. Обсяги експорту капіталу США, Японії, Німеччини в 1986-1998 рр.,

млрд дол. США.

Джерело: National Sources, 1999

Рис.2.7. Нетто потоку довгострокових інвестицій у країни, що

розвиваються в 1990-1997 рр., млрд дол. США.

Примітки: Офіційне фінансування розвитку (гранти, позики).

Приватні інвестиції (позики, ПІІ,

портфельні інвестиції, ЦП).

Джерело: Global Development Finance, World Bank, 1998.

Рис.2.8. Динаміка зростання регіональних інтеграційних угод,

нотифікованих ГАТТ/ВТО у 1948-1998 рр.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.9. Динаміка зростання продажів на світовому ринку електроніки

у 1983-1998 рр., млрд дол. США.

Джерело: Semiconductor Industry Association, World Semiconductor

Trade Statistics, 1999.

Таблиця 2.1.

Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., %

змін за рік.

|Регіон | |Експорт| | |Імпорт | |

| |1990-95 |1996 |1997 |1990-9|1996 |1997 |

| | | | |5 | | |

|Північна |7,0 |6,0 |10,5 |7,5 |6,0 |12,5 |

|Америка* | | | | | | |

|Латинська |8,0 |11,0 |12,5 |11,5 |11,5 |21,5 |

|Америка | | | | | | |

|Європейський |5,5 |4,0 |8,0 |4,5 |2,5 |6,5 |

|Союз | | | | | | |

|Країни з |4,5 |7,5 |11,0 |1,5 |14,5 |16,0 |

|перехідною | | | | | | |

|економікою | | | | | | |

|Азія |7,5 |3,5 |11,5 |10,5 |5,0 |5,5 |

|Японія |1,5 |-0,5 |9,5 |6,5 |2,0 |2,5 |

|НІК |11,0 |6,5 |10,0 |12,0 |4,5 |5,5 |

Примітки: * Без Мексики.

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Рис.2.10. Рівень глобальної комп’ютеризації в 1997 р., кількість ПК на

1000 жителів.

Джерело: World Bank, World Development Indicators, 1998.

Таблиця 2.2.

Найбільші країни-імпортери та експортери.

|Імпорт|Обсяг, |Річний |Експортери |Обсяг, |Річний |

|ери |млрд дол. |приріст, | |млрд дол.США |приріст,|

| |США |% | | |% |

|США |899,2 |9 |США |689,0 |10 |

|Канада|201,0 |15 |Велика |280,1 |7 |

| | | |Британія | | |

|Тайван|113,2 |12 |Канада |214,4 |6 |

|ь | | | | | |

|Мексик|112,5 |23 |Китай |182,7 |21 |

|а | | | | | |

|Бразил|65,7 |15 |Південна |136,6 |5 |

|ія | | |Корея | | |

|Росія |48,0 |11 |Тайвань |123,0 |5 |

|Туречч|46,8 |10 |Мексика |110,4 |15 |

|ина | | | | | |

|Польща|42,0 |13 |Індонезія |53,4 |7 |

|Індія |40,6 |9 |Бразилія |53,0 |11 |

|Ірланд|39,1 |9 |Ірландія |52,4 |8 |

|ія | | | | | |

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Таблиця 2.4.

Найбільші екпортери та імпортери комерційних послуг у 1998 р.

|Експортери |Обсяг, |Частка, % |Імпортери |Обсяг, млрд |Частка, |

| |млрд | | |дол. США |% |

| |дол. | | | | |

| |США | | | | |

|США |230,7 |17,8 |США |151,4 |12 |

|Великобритан|84,8 |6,5 |Японія |122,6 |9,7 |

|ія | | | | | |

|Франція |81,9 |6,3 |Німеччина |116,3 |9,2 |

|Німеччина |72,3 |5,6 |Великобритан|69,7 |5,5 |

| | | |ія | | |

|Італія |71,2 |5,5 |Італія |69,1 |5,5 |

|Японія |68,4 |5,3 |Франція |61,4 |4,9 |

|Нідерланди |48,5 |3,7 |Нідерланди |43,4 |3,4 |

|Іспанія |43,6 |3,4 |Канада |35,7 |2,8 |

|Гонконг |37,4 |2,9 |Південна |33,4 |2,6 |

| | | |Корея | | |

|Бельгія-Люкс|33,3 |2,6 |Бельгія-Люкс|32,2 |2,5 |

|ембург | | |ембург | | |

Примітки: Найважливіші статті: освіта, медичні та фінансові послуги,

страхування, розваги, програмне забезпечення.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Таблиця 2.3.

Глобальна інтеграція в 1998 р.

|Країна |Торгова |Інвестиційна |

| |відкритість* |відкритість** |

|АЗІЯ | | |

|Гонконг |297 |8,4 |

|Сінгапур |275 |24,6 |

|Китай |40 |25,7 |

|Філіппіни |80 |9,0 |

|Індонезія |53 |6,5 |

|Малайзія |194 |17,9 |

|Таїланд |90 |2,9 |

|Південна Корея |67 |1,1 |

|Тайвань |90 |2,7 |

|Індія |27 |3,6 |

|ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА | | |

|Мексика |48 |17,1 |

|Бразилія |15 |4,7 |

|Аргентина |16 |11,7 |

|Чилі |54 |10,8 |

|Венесуела |49 |7,6 |

|Колумбія |35 |14,8 |

|Перу |30 |24,7 |

|ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА | | |

|ЄВРОПА | | |

|Польща |53 |18,1 |

|Чеська Республіка |108 |18,6 |

|Угорщина |67 |59,7 |

|Росія |44 |0,9 |

|Румунія |60 |8,7 |

|США |18,3 |5,9 |

|ЯПОНІЯ |15,2 |0,1 |

|НІМЕЧЧИНА |40,8 |1,7 |

Примітки: * (експорт+імпорт)/ ВВП;

** частка внутрішніх інвестицій у

загальних капіталовкладеннях.

Джерело: OECD, UN, World Investment Report, 1998.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011