!
-
-

, - 2

, - 2

ns?mn??rile artificiale la animalele domestice

ns?mn??rile artificiale reprezint? o biotehnic? modern? a reproducerii

animalelor, care asigur? progresul genetic al efectivelor ?i implicit

sporirea productivit??ii acestora.

ns?mn?area artificial? nl?tur? controlul sexual dintre mascul ?i

femel?, sperma fiind recoltat? de la un reproduc?tor mascul ?i depus? n

organele genitale ale unei femele aflate n c?lduri, cu ajutorul unui

instrumentar adecvat.

De?i n literatura de specialitate nu exist? date precise despre

nceputul aplic?rii ns?mn??rilor artificiale, se consider?, totu?i c?

prima ncercare a fost f?cut? de c?tre arabi, n secolul XIV, ob?innd un

produs de la un arm?sar valoros, prin prelevarea spermei cu un smoc de p?r

introdus n vaginul unei iepe ?i extras dup? monta acesteia, ?i apoi

introdus imediat n vaginul altei iepe n c?lduri.

Date sigure au stabilit c? ns?mn??rile artificiale au fost aplicate

nc? n secolul XVIII. Astfel se cunoa?te faptul c? fiziologul italian

Lazzaro Spallanzani n anul 1778, inoculnd unei c??ele sperma recoltat?,

prin masturba?ie, de la un cine a ob?inut trei produ?i. Experien?e

asem?n?toare, cu rezultate bune au fost efectuate n secolul al XIX-lea de

c?tre Everett, Millais, Albrecht.

Studii aprofundate, bazate pe cercet?ri experimentale, au fost efectuate

pentru prima dat? de fiziologul rus Ilia Ivanov (1860-1932), considerat pe

drept cuvnt, fondator al ns?mn??rilor artificiale. Punnd bazele

teoretice ?i practice ale ns?mn??rilor artificiale, Ivanov a aplicat, n

perioada 1889-1932, aceast? metod? la diferite specii (cabaline, bovine,

ovine, porcine), mai nti ca mijloc profilactic pentru prevenirea bolilor

infec?ioase ?i parazitare transmisibile prin mont?, ?i apoi ca metod? de

ameliorare a raselor de animale. La ?coala creat? de Ivanov s-au format

speciali?ti de prestigiu care au elaborat valorase studii despre tehnologia

ns?mn??rilor artificiale, biochimia spermei, perfec?ionarea aparaturii ?i

instrumentarului.

ns?mn??rile artificiale au nregistrat o larg? r?spndire ntr-o

perioada de timp relativ scurt? datorit? avantajelor mari pe care le

prezint? n ameliorarea animalelor. Astfel, Danemarca, Japonia ?i Israelul

utilizeaz?, practic, numai ns?mn?area artificial? la taurinele pentru

lapte ?i la suine. Metoda are extindere mare n SUA, ??rile din Europa ?i

Asia. Importan?a ns?mn??rilor artificiale se manifest? sub diferite

aspecte: zootehnic, economic, sanitar-veterinar ?i ?tiin?ific.

Gra?ie cre?terii substan?iale a eficien?ei utiliz?rii materialului

seminal, prin aplicarea ns?mn??rilor artificiale este posibil? folosirea

celor mai valoro?i reproduc?tori masculi, testa?i dup? descenden?? ?i cu

nsu?iri morfo-productive deosebite, care intensific? progresul genetic-

ameliorativ al efectivelor ntr-un timp scurt. Astfel, un taur testat poate

avea pe durata vie?ii ntre 100.000 ?i 200.000 produ?i, vierul peste 1000

ntr-un an, iar un arm?sar peste 100 mnji pe sezon.

La speciile cu un interval mare ntre genera?ii, asocierea biotehnicii

ns?mn??rilor artificiale cu conservarea prin congelare a spermei permite

crearea unor b?nci de material seminal, care este unilizat dup? finalizarea

la taurii de 6 sau 7 ani a testului de performare dup? prima lacta?ie

normal? a fiicelor. n plus, peste 90% din caracterele morfoproductive care

au un determinism genetic pot fi ameliorate prin folosirea ns?mn??rilor

artificiale.

Prin folosirea unui num?r redus de reproduc?tori n centre specializate

de reproduc?ie, cu sperma c?rora pot s? fie ns?mn?ate un num?r mare de

femele se realizeaz? economii nsemnate de for?? de munc?, de furaje, de

ad?posturi, putnd fi ntre?inu?i n condi?ii foarte bune reproduc?torii de

mare valoare genetic?.

ntre?inerea masculilor reproduc?tori n ferme specializate permite

men?inerea lor n condi?ii optime de s?n?tate ?i ntre?inere, cu o

produc?ie seminal? de calitate ?i indemn? de boli cu transmitere venerian?

(bruceloz?, tricomonoz?, vibrioz?). Garantarea indemnit??ii spermei fa?? de

principalele boli infecto-contagioase face posibil schimbul interna?ional

de gene prin importul exportul de material seminal congelat, f?r?

suportarea inconvenientelor prilejuite de carantin?.

Derularea diferitelor etape ale ns?mn??rilor artificiale majoreaz?

substan?ial aportul factorului uman la procesul reproducerii, fapt care

face necesar? ntocmirea ?i p?strarea unor eviden?e complete reducnd prin

aceasta pericolul transmiterii prin mo?tenire a unor boli genetice.

Alte avantaje ale ns?mn??rilor artificiale se refer? la reproducerea

artificial? a unor specii monogame (vulpile) ?i ob?inerea de hibrizi ntre

specii, care n mod natural nu se mperecheaz? (ntre m?gar ?i iap?, ntre

vac? ?i Iac, ntre bizonul european ?i bizonul american etc.).

ns?mn?area artificial? comport? ?i unele dezavantaje. Ele rezid? n

urm?toarele:

. folosirea reproduc?torilor necorespunz?tori din punct de vedere

genetic are ac?iune negativ? asupra amelior?rii. De aceea, este

absolut necesar s? se foloseasc? masculi de origine cunoscut?, testa?i

dup? descendent?;

. posibilitatea comiterii unor erori n etapele prelucr?rii,

conserv?rii, transportului, depist?rii c?ldurilor ?i ns?mn?area

femelelor de c?tre persoanele antrenate n procesul de munc?.

. Prin neglijarea profilaxiei bolilor genetice, ns?mn??rile

artificiale pot favoriza diseminarea unor boli, cum ar fi: boala

chistic? ovarian?, sindromul spastic, criptorhidia ?i defecte de

conforma?ie.

. Toate aceste neajunsuri pot fi nl?turate n cazul existen?ei n

re?eaua ns?mn??rilor artificiale a unui personal calificat, care s?

posede cuno?tin?e de biologia ?i patologia reproduc?iei, precum ?i de

ameliorare.

Teoria ?i practica ns?mn??rilor artificiale la animalele domestice

cuprinde urm?toarele compartimente:

- studiul spermei;

- metodele de recoltare a spermei;

- controlul ?i diluarea spermei;

- metodele de conservare a spermei;

- inocularea spermei sau ns?mn?area propriu-zis?.

Sperma

Sperma reprezint? un produs complex al aparatului genital mascul

constituit din spermatozoizi ?i plasm? seminal?.

Plasma seminal? este alc?tuit? din fluidul testicular secretat de

canaliculele testiculare, la care se adaug?, succesiv, secre?ia

epididimului ?i a canalelor deferente, Cantitatea cea mai mare de lichid

seminal cu rol biologic foarte important este secretat? de glandele anexe

ale aparatului genital: glandele seminale, prostata ?i glandele bulbo-

uretrale.

Sperma eliminat? de un mascul n timpul unui act coital poart? denumirea

de ejaculat.

Particularit??ile de structur? ale organelor genitale ?i dinamismul

actului coital determin? varia?ii att n volumul ejaculatului, ct ?i n

compozi?ia lui la masculii de diferite specii. Astfel, volumul ejaculatului

la arm?sar este de 60-80ml, maximum 200ml, la vier respectiv 200-500 ?i

1000ml, la berbec 1-2 ?i 3,5ml, la taur 4-5ml ?i 15 ml, la cine 8-10

?i 25ml, la coco? 0,3 ?i 2ml, la curcan 0,25-0,4 ?i la gscan 0,1-

1,3ml.

n func?ie de specie este diferit? ?i concentra?ia spermei. La animalele

de tip vaginal de ns?mn?are natural? concentra?ia spermiilor este de 5-10

ori mai mare n compara?ie cu cea la animalele de tip uterin de

ns?mn?are. A?a, ntr-un mililitru de sperm? se g?sesc n mediu: la berbec

2,5-3,5miliarde, la taur 0,8-1,25miliarde, la vier 0,15-0,21miliarde,

la arm?sar 0,1-0,15miliarde, la coco? 2-4miliarde, la curcan 2-

4miliarde ?i la gnsac 0,3-1miliard de spermi.

Raportul dintre spermi ?i plasma seminal? este diferit, n dependen?? de

specie ?i este n corela?ie cu volumul ejaculatului ?i mai ales cu

dezvoltarea glandelor anexe. n sperm?, spermii reprezint? 36% - la berbec,

14% - la taur, 7% - la vier ?i numai 1,75% - la arm?sar.

Compozi?ia chimic? a spermei

Din punct de vedere al compozi?iei chimice, sperma face parte din cele

mai complicate lichide ale organismului. Apa constituie circa 90-98% din

masa spermei, iar 2-10% revine substan?ei uscate, dintre care 60% sunt

proteine. Constituen?ii principali ai spermei sunt proteinele ?i lipidele.

n compozi?ia proteinelor spermei sunt proteinele ?i lipidele. n

compozi?ia proteinelor intr? aminoacizi care con?in sulf. Din lipidele

spermatice, ntr-o cantitate mai mare se con?ine lecitina, bogat? n

fosfor. n 100ml sperm? de berbec se con?in pn? la 355mg de fosfor, la

taur 82mg, la vier 66mg ?i la arm?sar 19mg. El are un rol important

n procesele biochimice ce se produc n spermi.

n sperm? se con?in elemente minerale. n form? combinat? sau ca

electroli?i, dintre care e de men?ionat: Sodiul, potasiul, calciul,

magneziul, fosforul, zincul, clorurile, fosfa?ii etc. Zincul joac? un rol

important n procesul fecunda?iei, stimulnd n acela?i timp ac?iunea

hormonilor androgeni.

Constituen?ii organici din sperm? au rol deosebit n biologia spermilor,

concretizat prin: asigurarea substratului energetic necesar metabolismului

spermilor; ac?iune protectoare asupra game?ilor, prin neutralizarea

efectului d?un?tor al unor constituen?i anorganici din sperm?; prevenirea

aglutin?rii spermilor etc. Dintre substan?ele organice, o mare importan??

prezint?: fructoza, acidul citric, inozitolul, fosforil-colina ?i fosforil-

gliceril-colina.

Fructoza este principalul glucid din sperm?. Ea a fost depistat? pentru

dat? n sperma de taur; ulterior s-a descoperit ?i n sperma altor specii.

Con?inutul de fructoz? a spermei este, la 100ml, n medie de 540mg la taur,

247mg la berbec, 15mg la arm?sar, 12mg la vier. Secretatq yn cea mai mare

parte de glandele seminale, fructoza constituie sursa principal? de energie

pentru spermi. Secre?ia fructozei este favorizat? de testosteron, iar

sinteza ei este condi?ionat? de declan?area unor mecanisme hormonale.

Exist? o corela?ie semnificativ? ntre cantitatea de fructoz? din sperm? ?i

procentul de fecunditate ob?inut. Determinarea indicelui de fructoliz?

constituie o metod? eficace pentru aprecierea calit??ii spermei. Dintre

alte substan?e de natur? glucidic?, n sperm? se g?sesc: glucoza,

galactoza, arabinoza, riboza ?i ribuloza.

n afar? de fructoz? ?i de celelalte monozaharide sperma con?ine

cantit??i nsemnate de sorbitol, secretat de glandele seminale. Sorbitolul

serve?te, de asemenea, ca surs? energetic? pentru spermi, g?sindu-se n

cantit??i care variaz? n limite foarte mari n sperma diferitelor specii:

la berbec 26-120mg/100ml, la taur 10-136mg/100ml, la vier 6-

18mg/100ml, la arm?sar 20-60mg/100ml sperm?.

Acidul citric este unul din constituen?ii caracteristici ai spermei, care

ndepline?te multiple roluri, cum sunt: activator al fosfatazei alcaline,

absolut necesar? n anumite faze ale glicolizei anaerobe; mpreun? cu

sodiul ?i potasiul, acidul citric contribuie la realizarea presiunii

osmotice a lichidului spermatic. Ca ?i fructoza, este secretat n deosebi

de glandele seminale, sub influen?a testosteronului. S?rurile acidului

citric (citra?ii) sunt elemente ale sistemului-tampon al spermei, de aceea

adausul de citrat de sodiu n materialul seminal prelunge?te termenul de

viabilitate a spermilor. Sperma diferitelor specii con?ine, n medie,

urm?toarele cantit??i de acid citric la 100ml sperma: la taur 720mg, la

vier 130mg, la berbec 120mg, la arm?sar 26mg. Starea de ntre?inere a

animalului influen?eaz? con?inutul de acid citric din sperm? influen?eaz?

con?inutul de acid citric din sperm?, ca ?i de celelalte substan?e

reduc?toare.

Inozitolul s-a descoperit ini?ial n sperma de vier, fiind secretat de

glandele seminale, avnd o asem?nare de structur? cu glucoza ?i fructoza,

face s? se presupun? c? ar juca rolul de intermediar chimic ntre glucide

?i hormonii androgeni. Con?inutul de inozitol, la 100 ml sperm? este: la

vier 605-702mg, la taur 63,4mg, la berbec 40mg, la arm?sar 37,5mg.

Fosforil-colina ?i gliceril-fosforil-colina constituie con?inutul total

al fosforului existent n plasma seminal?. Gliceril-fosforil-colina este

secretat?, n principal, de epididim ?i se g?se?te n cantitate destul de

mare n sperma tuturor speciilor. n sperm?, gliceril-fosforil-colina se

g?se?te ca atare, dar ea este descompus? n elemente mai simple (colin?,

fosfoglicerol, glicerol liber) sub ac?iunea enzimelor secretate de aparatul

genital femel; din aceste considerente, gliceril-fosforil-colina constituie

o surs? de energie pentru spermi dup? depunerea lor n organele genitale

femele.

Prin determin?ri chimice, s-a constatat prezen?a n sperm? a vitaminelor

A,C,D, a vitaminelor din complexul B, a vitaminei PP. Dintre acestea

vitamina C este indispensabil? viabilit??ii spermilor, lipsa ei determinnd

cre?terea procentului de infecunditate. Cantitatea de acid ascorbic n

sperm? este cu mult mai mare dect n snge (4-14mg% n sperm? fa?? de 0,2-

0,4mg% n snge). n 100g testicul se g?sesc urm?toarele cantit??i de

vitamina C: la taur 29,39mg, la arm?sar 46mg, la iepure 14mg.

Sperma con?ine hormoni steroizi elabora?i de testicul. n sperma tuturor

masculilor se g?sesc hormoni androgeni, ?i n cantitate mai mic? hormoni

estrogeni, cu excep?ia spermei de arm?sar, unde estrogenii sunt n

cantitate mai mare.

Lichidul seminal con?ine ?i Prostaglandin? F2alfa n concentra?ii care nu

dep??esc 100mg/ml ?i care, prin ac?iunea ocitocic? asupra miometrului,

favorizeaz? transportul spermilor n c?ile genitale femele.

Att lichidul spermatic, ct ?i spermii con?in numeroase enzime cu

importan?? deosebit?, mai ales pentru activit??ile vitale ale celulelor

seminale. Din acestea fac parte: catalaza, fosfatazele, mucinaza, tripsina,

hialuronidaza etc.

Fosfatazele sunt enzime cu rol important n metabolismul glucidelor.

Activitatea fosfatazic? este mai intens? la masculii care beneficiaz? de un

regim ra?ional de hr?nire, ngrijire ?i exploatare, n timp ce la animalele

subalimentate, extenuate etc. activitatea fosfatazelor este mai redus?,

de?i concentra?ia spermei variaz? n limite normale. Fosfataza acid? este

secretat? n cea mai mare parte de glanda prostat?, fiind ca ?i fructoza,

un indiciu al activit??ii androgene. Fosfataza alcalin?, secretat?

ndeosebi de glandele seminale, intervine n procesul de hidroliz? a

fructozei.

Mucinaza este o enzim? secretat? de glandele anexe ale aparatului

genital, cu rol de a lichefia mucusul cervical care, n ultimele ore ale

c?ldurilor, este mai vscos, constituind un mediu nefavorabil pentru

naintarea spermilor depu?i n conductul genital.

Tripsina este o enzim? secretat? de glandele anexe, cu ac?iune mucolitic?

asupra gelului periovocitar. Se c?se?te n sperma p?s?rilor domestice (cu

excep?ia gnsacului), iar la animalele domestice este prezent? numai n

sperma de cine. Activitatea tripsinei este asem?n?toare hialurinidazei.

Hialuronidaza se formeaz? n epiteliul seminifer al testiculului la

animalul adult ?i se g?se?te n spermi, lipsind n plasm?. Cercet?rile

efectuate au confirmat ipoteza c? aceast? enzim? se afl? mai ales n capul

spermatozoidului. Hialuronidaza faciliteaz? procesul p?trunderii

spermatozoidului n ovul prin dislocarea celulelor foliculare care formeaz?

coroana radiat?; pentru denudarea ovulului de celulele foliculare este

necesar un num?r foarte mare de spermi care s? elibereze o cantitate

crescut? de hialuronidaz?.

Cunoa?terea compozi?iei chimice a spermei contribuie mult la preg?tirea

diluan?ilor care permit men?inerea ?i prelungirea viabilit??ii spermilor n

produsul conservat.

Morfologia spermului

Spre deosebire de celelalte celule din organismul animal, spermii sunt

celule flagelate, avnd att potenalitate eriditar? patern?, ct ?i

proprietatea de a se mi?ca.

Pentru prima dat? spermii au fost observa?i n anul 1677 de c?tre

studentul Hamm din Leida, n sperma de om, iar doi ani mai trziu game?ii

au fost observa?i n sperma animalelor, de c?tre Leuwenhoech.

Celula spermatic? la animalele se deosebe?te de ovul ca m?rime, form? ?i

mobilitate. Lungimea spermului este de aproximativ de dou? ori mai mic?

dect diametrul ovulului, iar volumul gametului mascul este de circa 60000

ori mai mic dect cel al gametului femel. M?rimea spermilor variaz? n

limita de 50-80microni. Astfel, la taur ?i berbec lungimea spermului este

de 75-80microni, la ?ap 60-65microni, la arm?sar 50-60microni ?i la vier

50-55microni.

Studiul morfologic al spermilor a fost posibil datorit? colora?iilor

vitale, tehnicilor biochimice ?i, ndeosebi microscopiei electronice.

Sub aspect morfologic spermul este format din: cap, gt, piesa

intermediar?, piesa principal? ?i piesa terminal?. Cele trei piese

(intermediar?, principal? ?i terminal?) alc?tuiesc la un loc flagelul sau

coada spermului.

Capul spermului la mamifere este ovoid, alungit, aplatizat ?i u?or

convex, cu grosimea maxim? la baz? ?i ngustat la vrf, avnd lungimea ?i

l??imea de 8-10 microni ?i respectiv 4-4,5microni la taur, berbec ?i

vier, 5-7 ?i respectiv 2,7-4 microni la arm?sar, cine ?i cotoi; grosimea

spermilor la toate speciile este de 0,1-0,15 microni.

Din punct de vedere al structurilor chimice, capul spermului este format,

n special, din nucleoproteide ?i cantit??i mici de proteine libere, lipide

?i s?ruri. Nucleoproteidele con?in acid dezoxiribonucleic (AND) ?i o

protein? simpl?, care, n cazul mamiferelor este o histon?, iar n cazul

p?s?rilor o protamin?. Histonele sunt reprezentate de circa 18

aminoacizi, dintre care arginina constituie aproximativ 25%. AND-ul

reprezint? circa 55% din substan?a uscat? a capului spermului, iar mpreun?

cu histonele 80-83%. n afar? de nucleoproteide capul spermului con?ine

?i lipoproteine (17-20%), care sunt concentrate n special, n acrozom.

n componen?a capului intr? mai multe forma?iuni: nucleul, acrozomul,

perforatorul, capi?onul sau furoul postnuclear, protuberan?ele bazale, fosa

de implanta?ie ?i membrana celular?.

Nucleul constituie partea principal? a capului spermului. Cromatina

nuclear? con?ine acidul dezoxiribonucleic (43%), care reprezint? depozitul

codificat al caracterelor ereditare, printre care figureaz? ?i cele de sex.

Partea anterioar? a membranei nucleare constituie membrana intern? a

acrozomului ?i formeaz? corpul acrozomului.

Aproximativ 60% din suprafa?a nucleului anterior este acoperit de

capi?onul acrozomului, care are un perete dublu de 0,1 micorni grosime ?i

ncorporeaz? substan?a acrozomal?, corpusculii, corpul ?i vacuolele

acrozomale. Restul de 40% din nucleu ?i membrana nuclear?, de la zona

ecuatorial? spre baza capului este nvelit de furoul nuclear. Prin forma

sa, acrozomul constituie la conturarea profilului caracteristic al

extremit??ii anterioare a capului spermului, pentru fiecare specie n

parte.

Perforatorul este o forma?iune dens? situat? ntre membrana nuclear? ?i

acrozom. I se atribuie rol n perforarea membranei ovulare n timpul

fecunda?iei.

Protuberan?ele bazale sunt ni?te forma?iuni semicirculare sau sferice

a?ezate n zona posterioar? a capului, n jurul fosei de implanta?ie,

respectiv n jurul inser?iei gtului spermului.

Fosa de implanta?ie este o nfundare hemisferic? a p?r?ii posterioare a

nucleului, n care se g?se?te implantat? extremitatea apical? a

filamentului axial al cozii spermului.

Membrana multistrat celular? acoper? complet capul, corpul ?i coada

spermului, membrana extern? a acrozomului putndu-se deta?a spontan n

coada epididimului la masculi cu absen?? sexual? ndelungat?; prin ruperea

membranei celulare ?i a membranei externe a nveli?ului acrozomului n zona

ecuatorial? se elibereaz? hialuronidaza necesar? penetr?rii ovulei.

Gtul reprezint? piesa de leg?tur? dintre capul ?i coada spermului. Este

o forma?iune dintre capul ?i coada spermului. este o forma?iune foarte

scurt? dispus? ntre centriolul proximal ?i jum?tatea anterioar? a

centriolului distal. Teaca mitocondrial? de 0,1 microni ?i afl? originea

n granulele bazale ale capului, care genereaz? o structur? mitocondrial?

dublu spiralat? n sensul acelor de ceasornic, care se continu? n piesa

intermediar? pn? la inelul terminal Jensen.

n structura piesei intermediare, cu lungimea de 10-15 microni, intr?

fibrele filamentului axial care sunt dispuse astfel: 2 fibrile centrale, 9

fibrile sub?iri care constituie cercul intern ?i 9 fibrile groase formnd

cercul extern. Filamentul axial este mbr?cat de o c?ma?? mitocondrial?,

dispus? sub forma unui filament spiralat dublu. La exterior se g?se?te o

membran? bogat? n lipide. Aceasta provine din protoplasma celular?, n

special din resturile aparatului Golgi, grupate ini?ial la nivelul gtului.

Treptat protoplasma se distribuie de-a lungul piesei intermediare; acest

proces are loc n timpul tranzitului epididimar ?i constituie unul din

fenomenele importante ale matur?rii spermului. n cazul cnd nu se produce

acest? disperare protoplasma grupat? la nivelul gtului sau piesei

intermediare, constituie pic?tura protoplasmatic?. Prezen?a pic?turii

protoplasmatice este un indiciu al imaturit??ii spermului. Piesa

intermediar? este constituit? n cea mai mare parte din substan?e

lipoproteice. n ea se g?sesc grupate majoritatea enzimelor spermului.

Piesa intermediar? furnizeaz? energia necesar? proceselor metabolice din

spirala mitocondrial?.

Piesa principal? sau coada propriu-zis? (lung? de 35-45 microni ?i groas?

de 0,4-0,8 microni) este delimitat? de inelul lui Jensen, situat la

jum?tatea extern? a centriolului distal, ?i distal de piesa terminal?.

Fibrele din coada spermului, repartizate tot dup? formula 2+9+9 sunt

acoperite de un nveli? fibrilar spiralat alc?tuit dintr-o pereche

helicoidal? cu mai mult de 400 de nf??ur?ri.

Piesa terminal? are 3-4 microni lungime ?i este constituit? din por?iunea

terminal? a fibrelor acoperite cu membrana celular? ?i din care lipse?te

nveli?ul spiralat fibrilar al cozii spermului.

Coada spermului con?ine lipoproteine, proteine simple ?i lipide (circa

23%). n compozi?ia lipidelor intr? fosfolipide (73,3%), colesterin

(14,5%), gliceride (9,6%) ?i cear? (2,6%). Dintre substan?ele minerale cele

mai importante sunt fosforul, care ocup? 2,7% din substan?a uscat? a

spermului, sodiul, potasiul, calciul, magneziul ?i sulful.

Mi?carea, fenomenul fiziologic caracteristic spermului, este rezultatul

contractilit??ii fibrelor din filamentul axial. Rolul cel mai important l

au fibrele din cercul extern. Se sus?ine, c? punctul de plecare al

contractilit??ii se afl? n granulele bazale de la nivelul gtului. Energia

este furnizat? de moleculele mici, care se distrug n procesul de

contractilitate ?i sunt ref?cute de mitocondriile filamentului axial.

Propriet??ile biologice ale spermei

Reu?ita ns?mn??rilor artificiale este legat? de viabilitatea ?i

capacitatea fecundant? a spermei, care, la rndul s?u, este asigurat? de

propriet??ile biologice ale materialului seminal. Principalele

caracteristici biologice ale spermei sunt: mobilitatea aglutinarea ?i

metabolismul spermilor.

Mobilitatea reprezint? una din caracteristicile principale ale spermilor,

prin care ace?tia se deosebesc de celelalte celule ale organismului.

Mobilitatea reprezint? un factor indispensabil viabilit??ii spermilor.

Mobilitatea ?i viabilitatea spermilor necesit? utilizarea energiei

chimice ?i transformarea ei n energie biologic?. Mi?carea spermului n

baza energiei biologice, se datoreaz? por?iunii sale terminale, care are o

structur? similar? ciliatelor ?i flagelatelor. Mi?carea game?ilor este

determinat? de contrac?iile cozii (flagelului) ?i de rotirea spermului n

jurul axei sale longitudinale. Prin contrac?iile cozii se asigur? mi?carea

de avansare, iar capul, prin forma sa u?or exavat? (convex?) determin?

rotirea n jurul axei sale longitudinale. n felul acesta, spermul execut?

mi?carea de sfredelire ?i naintare.

Spermii pot realiza trei feluri de mi?c?ri:

. de naintare sau rectiline

. circular? sau n manej

. de pendulare sau vibratoare

Pentru mamifere ?i p?s?ri mi?carea de naintare este considerat? normal?,

pe cnd mi?c?rile circular? ?i vibratoare sunt anormale.

La aprecierea spermei se ?ine seama ndeosebi de mobilitatea spermilor

determinat? de viteza cu care ace?tia nainteaz? n cmpul microscopic,

precum ?i de procentul de spermi capabili s? execute aceast? mi?care.

Viteza de naintare a spermiilor variaz? n func?ie de specie, de

intervalul de timp cnd se examineaz? sperma dup? recoltare, de pH-ul

spermei de temperatura mediului ambiant etc. pe specii, viteza medie de

naintare pe minut este urm?toarea: la arm?sar 5,22 mm, la taur 4,02

mm, la berbec 3 mm, la cine 2,08 mm. Aceste date sunt posibile la un

pH al spermei caracteristic spermei ?i la temperatura obi?nuit? a

organismului animal (37-38(C).

Aglutinarea spermilor const? n alipirea sau ncleierea acestora, sub

form? de rozet? sau dezordonat? ca urmare a diminu?rii sau pierderii totale

a sarcinii electrice negative. Aglutinarea este reversibil?, n cazul cnd

spermii se reunesc n form? de rozet?, alipindu-se numai de capul, iar

mobilitatea cozii este p?strat? ?i ireversibil?, cnd game?ii se alipesc de

toat? suprafa?a celular? ?i r?mn imobiliza?i (aglutinare dezordonat? sau

total?).

Sc?derea sau absen?a sarcinii electrice negative are loc la apari?ia n

sperm? a particulelor nc?rcate cu sarcin? electric? pozitiv?. Aglutinarea

spermilor se produce mai ales la cre?terea concentra?iei ionilor de

hidrogen ca urmare a acumul?rii n mediu a acidului lactic. Astfel, ntr-un

mediu cu aciditate sc?zut? (pH 5-6,4) spermii se adun? sub form? de rozet?,

iar cnd aciditatea este mai mare se produce aglutinarea dezordonat?

(total?) a spermilor ?i ace?tea nu mai fac mi?c?ri. Aglutinarea spermilor

apare u?or n prezen?a ionilor metalelor polivalente, precum ?i sub

ac?iunea aglutininelor spermatice, prezente n materialul seminal ?i n

vaginul femelei. Formarea aglutininelor spermatice este reac?ia

organismului femel la p?trunderea parenteral? a proteinelor spermatice.

Prin urmare, la femelele tinere, nulipare aglutininele lipsesc sau sunt

ntr-o cantitate mic?, pe cnd la femelele ns?mn?ate ?i mai ales la cele

multipare aglutininele sunt n cantit??i mari. Posibilitatea aglutin?rii

spermilor trebuie luat? n considerare ?i la utilizarea diluan?ilor lapte-

ou sau la ad?ugarea n diluan?i a plasmei sanguine.

Aglutinarea spermilor poate fi prevenit? prin reac?ia de antiaglutinare.

n condi?ii naturale, n conductul genital femel aglutinarea spermilor este

prevenit? de antiaglutininele, care se con?in n lichidul folicular al

ovarului ?i n sperma masculului (n secre?ia prostatic?). Datorit? acestor

particularit??i aglutinarea spermilor la animalele s?n?toase se

nregistreaz? rar.

Metabolismul

Reprezint? procesul biologic fundamental prin care se asigur? energia

necesar? mobilit??ii ?i viabilit??ii spermilor. Substan?ele energetice se

g?sesc n spermi sau n plasma seminal?, ceea ce demonstreaz? existen?a a

dou? surse energetice. Astfel, s-a demonstrat c? produsele metabolice se

produc att la nivelul spermilor, ct ?i n plasma seminal?. Spermii pot

utiliza energia chimic? necesar? mobilit??ii ?i viabilit??ii n mediul

anaerob, dar ?i n cel aerob.

Metabolismul n mediul aerob. La baza metabolismului aerob st? mecanismul

glicolitic. El se caracterizeaz? prin activitate respiratorie intens?

nso?it? de diminuarea progresiv? a fructozei ?i apari?ia n sperm? a

acidului lactic. n mediul aerob spermii folosesc ca substrat energetic

glucidele ?i n primul rnd, fructoza. Ca rezultat al metabolismului apare

acidul lactic. O parte din fructoz? este oxidat? pn? la stadiul de CO2 ?i

H2O. Rezult? c? n condi?ii de aerobioz? spermii manifest? ?i activitate

respiratorie (consum de oxigen), a c?rei intensitate depinde n mare m?sur?

de concentra?ia spermei. Astfel, volumul de oxigen (mm3) consumat n decurs

de o or? la temperatura de 20(C de c?tre 100 milioane de spermi variaz? n

func?ie de specie:

La taur 3,4

La berbec 8,4

La arm?sar 4,3

La vier 7,2

Coborrea temperaturii spermei pn? la 10(C reduce intensitatea

activit??ii respiratorii de 2 ori. La temperatura de 0(C activitatea

respiratorie a spermilor se manifest? foarte slab. Cre?terea acidit??ii

mediului inhib? respira?ia, iar alcalinizarea mediului o intensific?.

Spermii u?or oxideaz? ?i sorbitolul, secretat de glandele seminale.

Acesta serve?te, de asemenea, ca surs? energetic? pentru spermi. n anumite

cantit??i sorbitolul n spermi se formeaz? din fructoz? ?i glucoz?.

Deoarece fructoza se con?ine n cantit??i mai mari n sperma rumeg?toarelor

?i cantitatea de sorbitol este mai mare n sperma acestor reproduc?tori: la

taur 10-136 mg%, la berbec 26-120 mg%, la vier 6-18 mg% ?i la arm?sar

20-60 mg%.

Activitatea respiratorie la spermi se produce datorit? enzimelor n

special sub influen?a citocromoxidazei. n prezent n sperm? a fost

descoperit ntregul complex de fermen?i oxidan?i. Cantitatea enzimelor din

sperm? variaz? n func?ie de specie: cantitatea enzimelor din sperma de

arm?sar ?i vier este de cteva ori mai mare dect din sperma

rumeg?toarelor.

De obicei, n procesul de metabolism, spermii folosesc substan?ele

energetice (zah?rurile) care se g?sesc n plasma seminal?; n cazul

epuiz?rii rezervelor din sperm?, game?ii folosesc fosfolipidele care

constituie principala surs? de energie intracelular?. Mai mult se

utilizeaz? fosfolipidele din sperma berbecului, probabil de aceea c? n

sperma acestuia rezervele de zah?r se epuizeaz? n 3-6 ore.

Etapele mecanismului fosfolipidic decurg dup? urm?toarea schem? general?:

- degradarea hidrolitic? a fosfolipidelor;

- oxidarea acizilor gra?i.

Acest tip de metabolism n care se folosesc numai substan?e energetice

intracelulare, denumit ?i metabolism endogen, nu este nso?it de formarea

acidului lactic.

Spermii sunt celule care fac parte din anaerobii facultativi, adic?

game?ii se pot mi?ca att n condi?ii de aerobioz?, ct ?i n condi?ii de

anaerobioz?.

n sperma masculilor de tip vaginal de ns?mn?are natural? (taur,

berbec) se con?in cantit??i importante de zaharuri (pn? la 1500 mg%), pe

cnd n sperma reproduc?torilor de tip uterin de mont? natural? se

eviden?iaz? numai urme de zah?r, de aceea spermii la aceste specii nu sunt

capabili, sau manifest? o capacitate slab? de glicoliz?.

Metabolismul n mediul anaerob. n condi?ii de anaerobioz?, substratul

energetic al spermilor este preluat numai din mediul ambiant, adic? din

plasma seminal?. Ca ?i n mediul aerob, spermii folosesc ca substrat

energetic monozaharidele: fructoza, glucoza ?i manoza, rolul cel mai

important avndu-l fructoza. ntre glicoliza aerob? ?i anaerob? exist?

urm?toarea deosebire esen?ial?: n glicoliza aerob? o parte din acidul

lactic rezultat prin descompunerea monozaharidului este oxidat? mai departe

pn? la ob?inerea de H2O ?i CO2, constituind prin aceasta o surs? de

energie suplimentar?, care duce la sc?derea consumului de monozaharide; n

glicoliza anaerob? acidul lactic, care constituie produsul final al

glicolizei, nu mai sufer? n continuare procesul de oxidare.

n sperma animalelor domestice, eliberarea de energie se face pe baza

proceselor oxidative ?i glicolitice. La taur, berbec ?i ?ap, fiindc? sperma

este bogat? n glucide ?i s?rac? n electroli?i, au loc ambele procese (de

intensitate egal?). La arm?sar, vier ?i cine, specii la care sperma este

s?rac? n glucide ?i bogat? n electroli?i, predomin? procesele oxidative.

Intensitatea mecanismului glucolitic este mai mare la un pH de 7,6; n

cazul acidul?rii mediului pn? la pH 6,4 sau la alcalinizarea acestuia

procesul de glicoliz? sl?be?te.

Principalul glucid din sperm? este fructoza. Secretat? n cea mai mare

parte de glandele seminale ea constituie sursa principal? de energie pentru

spermi. De aceea, n spermii, care se g?sesc n canalele ?i epididimul

testicular procesul de fructoliz? nu are loc.

La ad?ugarea n sperm? a glucozei coeficientul de respira?ie cre?te, ceea

ce denot? intensificarea utiliz?rii zah?rului de c?tre spermi. Spermul este

o celul? cu permeabilitate ridicat? ?i permite trecerea din plasm? a

zah?rului, de aceea includerea n compozi?ia mediilor de dilu?ie a

zah?rurilor prelunge?te viabilitatea game?ilor, prevenind totodat?

epuizarea rezervelor energetice proprii. Prin membrana celular? a spermului

u?or trece glucoza sau fructoza, mai greu trec dizaharidele ?i este

impermebil? pentru zaharuri fosforilate.

Din problemele complicate ale metabolismului spermilor, pentru aplicarea

practic? a ns?mn??rilor artificiale este important c? game?ii mamiferelor

n mediul ambiant sunt capabili s? consume oxigen ?i glucoz?, iar n cazul

prezen?ei zah?rului ace?tea pot tr?i ?i se mi?ca ?i f?r? oxigen. Astfel, n

condi?ii de anaerobioz? spermii tr?iesc mai mult dect n prezen?a

oxigenului. Pe aceast? capacitate a spermilor se bazeaz? metoda de p?strare

a spermei sub un strat de ulei de vazelin?, care limiteaz? aera?ia, iar

prin urmare ?i procesele de oxidare.

Odat? cu acumularea acidului lactic spermii trec ntr-o stare de

anabioz?; la alcalinizarea mediului ?i ridicarea temperaturii mobilitatea

game?ilor se restabile?te. Anabioza acid? poate fi folosit? la conservarea

spermei. Trecerea spermilor n st?ri de anabioz? permite m?rirea termenului

de p?strare a spermei n afara organismului pn? la cteva zile.

Prin nc?lzire sau alcalinizarea mediului spermii se scot din starea de

anabioz?.

Dup? cum am men?ionat mai sus, una din caracteristicile principale ale

spermilor este mobilitatea, adic? capacitatea de a se mi?ca activ pe baza

energiei provenit? din mecanismul glicolitic ?i activitatea respiratorie.

Pentru a se mi?ca, spermii necesit? acid adenozin-trifosforic (ATP). Sperma

taurilor fertili con?ine 7-11 mg% de ATP. Sc?derea nivelului de ATP pn? la

3 mg% reduce fecunditatea spermilor. Prin procesele de fructoliz? are loc

transformarea fructozei ce duce la apari?ia unei importante cantit??i de

energie chimic?. Aceasta se acumuleaz? sub form? de ATP, care ulterior,

prin desfacerea leg?turilor macroergice, furnizeaz? energie pentru

contractarea cozii spermului. n coada spermului a fost pus? n eviden??

spermozina, analog al actomiozinei din mu?chi. Sub ac?iunea spermozinei,

care are propriet??i enzimatice se desfac leg?turile macroergice ale ATP,

din care apar acidul adenozin-difosforic ?i acidul fosforic; n rezultatul

acestui proces spermii sunt asigura?i cu energie. Activitatea enzimatic? a

spermozinei este optim? la nivelul pH-ului de 8,3, de aceea, alcalinizarea

spermei intensific? mobilitatea spermilor. Adaosul de ATP n sperm? nu

modific? mobilitatea spermilor deoarece membrana celulei spermatice nu las?

s? treac? acidul adenozin-trifosforic. Glucoza, ad?ugat? la sperm?,

amelioreaz? procesul de glicoliz?, iar prin urmare, ?i activitatea

respiratorie a spermilor, men?inndu-se astfel mobilitatea lor.

Raportul dintre intensitatea proceselor de glicoliz? ?i activitatea

respiratorie a spermilor la animalele domestice determin? dou? tipuri de

sperm?:

- Sperm? care con?ine cantit??i mai mari de zaharuri ?i slab asigurat?

cu enzime cito-respiratorii. Spermii sunt capabili de glicoliz? ?i

activitate respiratorie n m?suri egale. A?a tip de spermi este

caracteristic pentru tauri, berbeci ?i ?api;

- Sperm? care con?ine doar urme de zah?r, n schimb este bine asigurat?

cu fermen?i cito-respiratori. Predomin? procesele de activitate

respiratorie; datorit? con?inutului redus de zaharuri se cheltuie n

scopuri energetice, cu preponderen?? lipidele. Este caracteristic?

arm?sarilor, vierului ?i cinelui.

Ac?iunea asupra spermilor a factorilor de mediu

Deoarece o mare varietate de factori fizico-chimici ?i biologici

afecteaz? grav viabilitatea spermilor, la prelevare ?i prelucrarea

materialului seminal trebuie s? se cunoasc? ac?iunea asupra game?ilor a

diferitor factori de mediu, cum ar fi: temperatura, lumina, presiunea

osmotic?, reac?ia mediului, flora bacterian? etc.

Temperatura. Viabilitatea ?i mobilitatea optim? a spermiilor se men?ine o

anumit? perioad? de timp la temperatura fiziologic?, de 37-38(C. Ridicarea

temperaturii pn? la 40(C asigur? activizarea mobilit??ii game?ilor, ns?

brusc se reduce termenul de viabilitate al spermilor. La temperatura de

45(C game?ii mor datorit? coagul?rii proteinelor spermatice.

Coborrea treptat? a temperaturii reduce activitatea cinetic? a celulelor

spermatice, deoarece are loc inhibarea (diminuarea) proceselor de

respira?ie ?i glicoliz?. La temperatura de 15(C mi?carea spermiilor devine

vibratorie, iar dup? r?cirea pn? la +5(C mi?carea game?ilor nceteaz?

apare anabioza termic? a spermiilor. Exist? o rela?ie invers propor?ional?

ntre temperatura ?i termenul de p?strare a viabilit??ii spermiilor.

R?cirea spermei ntr-un interval de timp scurt, precum ?i trecerea brusc?

de la temperaturi ridicate la temperaturi coborte provoac? la spermi ?ocul

termic (frigorific), exprimat prin pierderea capacit??ii fecundative de

c?tre game?i, apari?ia formelor teratologice de spermi ?i chiar moartea

acestora.

Exist? mai multe teorii ?i ipoteze referitoare la producerea ?ocului

termic, ns? nici una nu elucideaz? complet mecanismul apari?iei acestuia.

Se consider? c? un rol important n acest sens l au procesele de osmoz? ?i

difuzie din sperm?. Cu ct aceste procese decurg mai lent, cu att

manifest?rile ?ocului sunt mai atenuate.

?ocul termic se manifest? deja la temperatura de +25-20(C, ns? spermii

sunt mai sensibili fa?? de acest fenoment la r?cirea spermei proasp?t

recoltat? mai jos de +18(C. De aceea, n sala de recolt?ri ?i n

laboratorul unde se lucreaz? cu sperma, temperatura nu trebuie s? fie sub

limita de +18(C.

Posibilitatea apari?iei ?ocului termic trebuie luat? n seam? mai ales la

prelucrarea spermei de taur ?i berbec, care datorit? volumului mic al

ejaculatului, se r?ce?te mai repede.

n practica ns?mn??rilor artificiale, pentru atenuarea ?ocului termic

se folose?te g?lbenu?ul de ou de g?in?. Lecitina, con?inut? n g?lbenu?, se

absoarbe la suprafa?a game?ilor ?i formeaz? o pelicul?, care protejeaz?

membrana celular? a spermiului ?i l face s? reziste la ac?iunea ?ocant? a

frigului. Alt? metod? de prevenire a ?ocului termic este coborrea treptat?

a temperaturii pn? la +4-2(C, care face posibil? adaptarea spermiilor la

regimul de temperatur? dat.

Punerea spermiilor n condi?ii de anabioz?, prin crearea unor temperaturi

sc?zute, st? la baza conserv?rii materialului seminal prin refrigerare sau

congelare. Dup? reanimare, prin ridicarea temperaturii, game?ii ?i

restabilesc mobilitatea ?i capacitatea fecundant?.

Lumina. Razele solare directe omoar? spermii n timp de 20-40 minute.

Lumina difuz? nu influen?eaz? viabilitatea game?ilor. Prin urmare, la

prelevarea ?i procesarea materialului seminal se evit? ac?iunea asupra

ejaculatelor, a razelor solare directe.

Reac?ia mediului. Este proprietatea fizico-chimic? a spermei care

reprezint? gradul de aciditate sau concentra?ia ei n ioni de hidrogen.

ntre pH-ul spermei, concentra?ie ?i metabolism exist? o strns? corela?ie.

Astfel n sperma deas? de berbec ?i taur pH-ul are tendin?? de aciditate

(6,6-6,9), ca rezultat al metabolismului cumulat n acid lactic al

spermiilor, n timp ce la sperma rar? de arm?sar ?i vier pH-ul este u?or

alcalin (7,0-7,9), din cauza num?rului redus de game?i care elibereaz? mai

pu?in acid lactic.

Glucoza este considerat? ca surs? principal? de energie a spermiilor att

n mediul aerob ct ?i n cel anaerob; la sperma cu o concentra?ie ridicat?

n fructoz? se constat? diminuarea ntr-un timp foarte scurt al pH-ului dat

de acumularea acidului lactic: la valoarea pH-ului de 6,3-6,4 apare

anabioza acid? a spermiilor. Acest principiu este pus la baza conserv?rii

spermiilor. Acest principiu este pus la baza conserv?rii spermei la

temperatura camerei (+16-18(C) ?i n medii u?or acide (prin barbotarea

mediilor cu CO2).

Cre?terea n continuare a acidit??ii (pH<6,2) datorit? acumul?rii ionilor

de hidrogen determin? moartea spermiilor prin distrugerea tegumetnului

lipoproteic, dispari?ia sarcinii electrice negative ?i aglutinarea

acestora.

Deplasarea pH-ului n sensul alcaliniz?rii, ini?ial activizeaz?

mobilitatea game?ilor, iar mai trziu ace?tea mor.

Carbona?ii, fosfa?ii ?i citra?ii sunt elementele care formeaz? sistemul

tampon al spermei, datorit? c?ruia game?ii sunt capabili s? reziste o

anumit? perioad? de timp la modific?rile pH-ului.

Presiunea osmotic?. Presiunea osmotic? a spermei este constant? ?i se

apropie de cea a sngelui. Plasma seminal? este izotonic? cu aceea a

spermiului, ntruct presiunea osmotic? a ei este egal? cu presiunea

osmotic? din interiorul gametului.

Spermii sunt foarte sensibili fa?? de modific?rile presiunii osmotice,

adic? fa?? de concentra?iile substan?elor din lichidul n care se g?sesc.

De aceea, este necesar s? se ?in? seama la stabilirea mediilor de dilu?ie,

ntruct modificarea acestora spre hipotonie sau spre hipertonie, fa?? de

presiunea osmotic? a plasmei seminale, duce la mic?orarea viabilit??ii ?i

la moartea spermiilor.

Indiferent de situa?ie, se impune ca diluan?ii pentru conservarea spermei

s? fie izotonici cu spermii ?i ca acestea s? nu vin? n contact cu apa.

Pentru sperm? sunt izotonice solu?iile de clorur? de sodiu de 1%,

bicarbonat de sodiu de 1%, citratul de sodiu de 3%, glucoza de 6,4% etc.

Flora microbian?. Exist? o corela?ie direct? ntre gradul de contaminare

a spermei cu microbi ?i fungi, calitatea materialului seminal ?i

fecunditatea (rata concep?iei) la animale. n condi?ii naturale, la

reproduc?torii s?n?to?i, n tubii seminiferi, canalul epididimar, canalul

deferent ?i por?iunea incipient? a uretrei microorganismele lipsesc. ns?,

datorit? contactului pe care sperma o are, n timpul ejacul?rii cu diferite

segmente ale aparatului urogenital sau cu diferite aparate ?i instrumente

n timpul examin?rii ?i prelucr?rii, la care se poate ad?uga influen?a

atmosferei s?lilor de recoltare, este imposibil de a se ob?ine un material

seminal steril.

Stabilirea celor mai importante locuri la nivelul c?rora sperma poate fi

poluat? microbian creeaz? posibilit??i reale pentru limitarea infect?rii

materialului seminal cu germeni patogeni sau condi?ionat patogeni. Aceast?

ac?iune, la care se adaug? ?i aseptizarea realizat? prin diferite

antibiotice ?i sulfamide ce se introduc n diluan?ii pentru sperm?, are

repercusiuni directe asupra p?str?rii viabilit??ii spermiilor n condi?iile

conserv?rii ndelungate.

n general, sursele de contaminare ale spermei pot fi externe ?i interne.

Mediul nconjur?tor, n care se efectueaz? recoltarea ?i prelucrarea

spermei, reprezint? una din cele mai importante surse de contaminare. Cele

mai frecvente surse externe sunt: atmosfera din ad?posturile

reproduc?torilor, s?lile de recoltare ?i laboratoarele, precum ?i

instrumentele cu care se recolteaz? ?i se efectueaz? examinarea ?i

prelucrarea spermei.

Num?rul de germeni din ad?posturile pentru reproduc?tori variaz? mult, n

func?ie de o serie de factori: curen?i de aer, mi?carea animalelor,

umiditate, felul a?ternului. n general, num?rul de microorganisme din

ad?posturile de taurine este ntre 120 ?i 2500/m3 de arer. n condi?ii de

igien? necorespunz?toare num?rul microbilor atinge 1,6milioane/m3.

Sursele interne de contaminare a materialului seminal ?i au originea mai

ales la nivelul organelor aparatului genital. Astfel, flora bacterian?

nepatogen? ?i patogen?, specific? ?i nespecific? din sperm? reflect? gradul

de contaminare a aparatului genital.

C?ile de contaminare a organelor genitale ?i deci a spermei pot fi:

. calea hematogen? principala n contaminarea cu leptospire sau cu

Brucella;

. calea canalicular? principala cale de contaminare a glandelor anexe,

a epididimului ?i uneori chiar a testiculelor.

Furoul poate fi surs? important? de infec?ie ascendent?, mai ales la

vier, datorit? particularit??ilor anatomice ale acestuia.

Dintre germenii nepatogeni n sperm? se identific? Streptococi,

diplococi, stafilococi etc. Dac? rezisten?a animalului scade, germenii pot

deveni patogeni.

Germenii patogeni nespecifici din sperm? sunt E. coli, Corynebacterium

piogenes, Pseudomonas, Stafilococus piogenes, germenii din genul Proteus.

Germenii din genul Proteus, E. coli ?i Pseudomonas, n asocia?ie cu

stafilococul piogen, determin? o propor?ie ridicat? de anomalii morfologice

?i sc?derea capacit??ii fecundante a spermei; pe lng? importante

modific?ri enzimatice, ace?tea pot infecta ?i femelele, prin ns?mn??ri

artificiale.

Germenii din flora bacterian? specific? prezint? un tropism particular

pentru aparatul genital mascul, n aceast? grup? fiind ncadra?i Brucella

abortus, Vibrio foetus, Trichomonas foetus, Listeria monocytogenes, uneori

?i Mycobacterium tuberculosis. ns?mn?area femelelor cu astfel de sperm?

contaminat? conduce la apari?ia infec?iilor genitale.

Deseori n sperm? sunt descoperi?i fungi patogeni (Candida albicans,

Aspergillus, Apsidia, Mucor etc.) care favorizeaz? apari?ia endometritelor,

iar n cazul instal?rii gesta?iei pot provoca moartea produ?ilor

concep?ionali.

Ac?iunea substan?elor chimice. Majoritatea substan?elor chimice sunt

toxice pentru spermi. Dintre substan?ele neorganice mai toxice sunt

s?rurile ?i oxizii metalelor grele (mercur, plumb) care blocheaz? sistemele

enzimatice ale game?ilor. Sunt periculo?i pentru spermi de asemenea ?i

oxizii zincului, aluminiului, ferului, cuprului etc., de aceea n practica

ns?mn??rilor artificiale se folosesc instrumente nichelate sau

confec?ionate din sticl? ?i material plastic, iar sticl?ria din sticl?

neutr?.

Vaporii de creolin?, lizol, terebentin?, eter, xeroform, iodoform ?. a.

au o ac?iune nociv? asupra spermiilor chiar de la distan??. Trebuie de luat

n seam?, de asemenea, ac?iunea nefavorabil? asupra spermiilor a fumului de

tutun, a parfumului, precum ?i a mirosului de ceap? ?i usturoi.

O ac?iune foarte toxic? asupra game?ilor exercit? detergen?ii, acizii

neorganici, un ?ir de acizi organici ?i oxidan?ii.

Mai pu?in toxice pentru spermi sunt nitrofuranele. Sulfamidele ?i

antibioticele au o ac?iune relativ inofensiv? asupra spermiilor, de aceea

n cantit??i admisibile se adaug? n mediile de dilu?ie pentru sperm?.

Nec?tnd c? n practica ns?mn??rilor artificiale este contraindicat?

aplicarea remediilor dezinfectante, totu?i pentru dezinfec?ia

instrumentelor se folosesc substan?e de acest fel. Mai bine venit n acest

sens s-a dovedit a fi alcoolul etilic. Spre deosebire de alte substan?e

dezinfectante, acesta repede se evapor? ?i se dizolv? bine n ap?. Cu

alcool de 70% se dezinfecteaz? utilajul, dispozitivele pentru recoltarea

spermei, precum ?i instrumentarul pentru ns?mn?area artificial?.

R?m??i?ele de alcool r?mase pe instrumentar dup? dezinfec?ie se nl?tur?

cu un tampon de vat? mbibat n solu?ie de clorur? de sodiu de 1%.

Bazele ?tiin?ifice ale recolt?rii spermei de la masculi

Activitatea de reproducere la masculi este generat? de reflexele sexuale:

de apropiere, erec?ie, salt ?i mbr??i?are, intromisiune ?i ejaculare.

Modul de manifestare a reflexelor sexuale are un rol important n

desf??urarea proceselor de reproducere.

Evolu?ia normal? a reflexelor sexuale are ca urmare eliminarea unei

sperme n cantitate normal? ?i de calitate superioar?. Dereglarea sau

excluderea unuia din reflexele sexuale are drept consecin?? imposibilitatea

manifest?rii celorlalte reflexe sau elaborarea unei sperme calitativ

inferioare ?i n cantitate mai mic?.

Reflexele sexuale, dup? cum se ?tie, fac parte din grupa reflexelor

nn?scute sau necondi?ionate. Desf??urarea lor, deci actul sexual n

totalitate, se produce sub influen?a sistemului neuroendocrin. O

contribu?ie important? n reglarea normal? a proceselor reproductive o au

hormonii sexuali, care men?in reactivitatea sistemului nervos ?i stabilesc

un anumit grad de excitabilitate.

n timpul vie?ii animalului, peste reflexele necondi?ionate se suprapun

reflexele condi?ionate sau dobndite. Ele se formeaz? sub influen?a

condi?iilor de via?? ale reproduc?torului (alimenta?ie, ntre?inere,

exploatare), le nt?resc pe cele necondi?ionate ?i asigur? labilitatea

comportamentului sexual al masculului, adic? adaptarea celui din urm? la

noile condi?ii de reproduc?ie.

n centrele de ns?mn?are artificial?, la o activitate sexual?

desf??urat? n condi?ii favorabile are loc formarea ?i consolidarea

reflexelor sexuale pozitive, pe cnd nerespectarea sistematic? a

condi?iilor n timpul prelev?rii spermei (existen?a de zgomote, prezen?a

unor persoane str?ine, schimbarea tehnicianului recoltator ?i a locului

unde se face recoltarea) determin? suprapunerea reflexelor condi?ionate

negative, care fac dificil? recoltarea materialului seminal.

La masculii animalelor agricole ?i mai ales la tauri ?i vieri u?or se

formeaz? ?i se nt?resc reflexe sexuale condi?ionate prin prezen?a unor

femele care nu sunt n c?lduri, unor masculi ?i chiar unor manechine care

nu se aseam?n? neap?rat cu femelele din specia respectiv?.

Diferen?ierea nensemnat? n comportamentul sexual al masculilor ?i n

special nespecificitatea reflexului de salt ?i mbr??i?are precum ?i

crearea unor condi?ii similare cu cele din timpul intromisiunii fac

posibil? recoltarea spermei de la reproduc?tori; prin urmare la baza

prelev?rii spermei de la masculi st? formarea ?i nt?rirea reflexelor

condi?ionate pozitive.

Principii ?i metode de recoltare a spermei

Prelevarea spermei const? n provocarea artificial? a ejacul?rii, f?r? a

avea loc actul sexual ntre mascul ?i femel?. Fiind o opera?iune foarte

important?, mul?i cercet?tori au c?utat s? amelioreze metodele de colectare

a spermei, f?r? s? prejudicieze s?n?tatea masculului. n afar? de aceasta,

metodele de recoltare a spermei trebuie s? asigure colectarea ejaculatului

f?r? pierderi, f?r? afectarea spermilor, precum ?i asigurarea unei calit??i

sanitare nalte a materialului seminal.

Metodele existente de recoltare a spermei de la reproduc?tori se mpart

n:

. metode uretrale, ce permit ob?inerea spermei nemijlocit din uretra

masculului;

. metode vaginale, care ?in de colectarea spermei din vaginul femelei

dup? actul montei.

Metodele uretrale de recoltare a spermei

Recoltarea spermei cu vaginul artificial

n prezent este cea mai r?spndit? form? pentru recoltarea spermei de la

reproduc?torii animalelor agricole. Vaginul artificial pentru prima dat? a

fost inventat de cercet?torul italian Giuseppe Amantea (1914), iar ulterior

a suferit modific?ri ?i mbun?t??iri n vederea adapt?rii lui pentru

recoltarea spermei la toate speciile (Walton, Ivanov, Milovanov, Comisarov,

Lipatov, Rodin).

Principiul recolt?rii spermei cu vaginul artificial const? n asigurarea

condi?iilor existente n vaginul natural al femelei n c?lduri:

temperatur?, presiune, lubrifiere.

Vaginul artificial este alc?tuit din urm?toarele p?r?i:

. un tub cilindric rigid sau semirigid confec?ionat din cauciuc (taur,

vier), ebonit? (berbec) sau tabl? (arm?sar);

. o c?ma?? sub?ire de cauciuc;

. un pahar colector.

Tubul vaginal pe lungimea lui prezint? un orificiu astupat cu un dop sau

un robinet de ebonit? ?i un mner pentru fixarea vaginului n timpul

recolt?rii (la arm?sar).

n vaginul artificial pentru tauri se folosesc pahare colectoare din

sticl? cu pere?ii dubli sau colectoare de o singur? ntrebuin?are,

confec?ionate din polietilen?, n form? de con.

n vaginul artificial pentru berbeci se folosesc pahare colectoare din

sticl? cu pere?ii dubli sau simpli. Paharele colectoare cu pere?ii dubli,

la un cap?t au o depresiune n form? de con, pentru sperm?, iar la cap?tul

opus au o adncitur? n form? de plnie, cu un orificiu pentru a turna ap?

cald? n spa?iul dintre pere?i: 50ml n paharul colector pentru vaginul

berbecului ?i 100ml pentru vaginul taurului. Temperatura apei turnate

trebuie s? fie de 35-40(C, iar n paharul colector, n momentul recolt?rii

spermei, dup? nc?lzirea pere?ilor lui, de 30-35(C. Dup? umplerea paharului

colector cu ap?. Orificiul se astup? cu un dop de cauciuc.

Paharele colectoare cu pere?ii dubli protejeaz? sperma de r?cirea brusc?

?i sunt folosite cnd temperatura este mai joas? de +18(C.

n calitate de pahar colector n vaginul artificial pentru vieri se

folose?te un borcan de sticl? de 500-1000ml. n borcan se monteaz? un

filtru de mas? plastic? pentru filtrarea secretului glandelor bulbo-

uretrale.

Paharul colector pentru vaginul artificial al arm?sarilor este

confec?ionat din cauciuc.

Preg?tirea vaginului artificial

Asamblarea vaginului se face prin introducerea c?m??ii vaginale n

lumenul tubului vaginal ?i r?sfrngerea ei peste capetele acestuia. ntre

cele dou? componente se creeaz? astfel un spa?iu care este umplut cu ap?

cald? ?i aer (la unele specii). Pentru fixarea c?m??ii se folosesc inele de

cauciuc la ambele capete.

C?ma?a vaginului trebuie moderat intens? n a?a fel, nct s? se creeze

cute longitudinale. Cutele helicoidale mpiedic? intromisiunea ?i

desf??urarea corect? a reflexelor sexuale.

Sp?larea ?i dezinfectarea vaginului se face cu ajutorul unor perii cu

coad? lung?, cu ap? c?ldu??, n care se poate ad?uga o cantitate mic? de

bicarbonat de sodiu (2-3%), se cl?tesc cu ap? curg?toare. Sterilizarea

vaginului se face, apoi prin autoclavare. n centrele de reproduc?ie

fiecare reproduc?tor are dou? vagine artificiale, care dup? sterilizare se

p?streaz? n dulapuri-termostate la temperatura de 42(C, urmnd s? se

preg?teasc? nainte de recoltare.

Prin orificiul din peretele tubului vaginal se introduce ap? cald? n a?a

fel, nct n timpul recolt?rii temperatura interioar? n vaginul

artificial s? fie de 40-42(C.

Cantitatea de ap? turnat? n vagin ?i temperatura ei la diferite specii de

reproduc?tori

|Reproduc?torul |Modelul vaginului |Cantitatea de ap?,|Temperatura apei, |

| | |ml |(C |

|Taur |Scurt, de cauciuc |300 |60-65 |

|Berbec |De ebonit? |150-180 |50-55 |

|Vier |De cauciuc |300-400 |60-65 |

|Arm?sar |De tabl? |1500-1800 |50-60 |

Presiunea este creat? de apa cald? ?i de aerul care se introduce printr-

un dispozitiv din ebonit?, de forma unui robinet ata?at la dopul vaginului.

Lubrifierea c?m??ii vaginale, prin care se imit? mucusul estral, se

realizeaz? prin ungerea acesteia cu diluant steril pentru sperm?. La unul

din capetele vaginului artificial se ata?eaz? paharul colector, care la

taur se fixeaz? cu un inel de siguran??, pentru a nu fi azvrlit n timpul

recolt?rii.

Este strict necesar ca recoltarea spermei cu vaginul artificial s? se

fac? n condi?ii igienice, pentru a se evita contaminarea materialului

seminal cu diferi?i agen?i infec?io?i ?i parazitari.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial se face fie pe femele n

c?lduri, fie pe femele care nu sunt n c?lduri, pe al?i masculi fie pe

manechine. Opera?ia de prelevare se efectueaz? n sala de recoltare.

Recoltarea spermei prin masajul ampulelor canalelor deferente. La tauri,

nainte de recoltarea spermei, perii de pe furou se tund. F?r? contactul

prealabil al taurului cu vaca, recoltarea spermei este imposibil?. De aceea

taurul este contactat cu femela pentru excita?ia sexual?, sub ac?iunea

c?reia sperma din epididimul testicular se deplaseaz? n ampulele canalelor

deferente. Ulterior, mna lubrefiat? se introduce n intestinul rect, se

pip?ie gtul vezicii urinare ?i ampulele canalelor deferente, amplasate

anterior de glandele seminale. n urma mi?c?rilor de netezire a dilat?rilor

ampulare ?i a glandelor anexe are lor ejacularea.

Recoltarea spermei prin fistula uretral? prezint? interes teoretic ?i

practic. Metoda este practicat? mai mult la arm?sari ?i permite recoltarea

unei sperme absolut sterile cu un poten?ial nalt de fecunditate.

Reproduc?torii cu fistule uretrale pot fi utiliza?i n reproduc?ie timp

ndelungat.

Pentru recoltarea spermei prin fistul? se execut? uretrostomia perineal?.

Opera?ia se face n a?a fel, nct cap?tul interior al fistulei s? se

situeze la nivelul plan?eului bazinului, ntre tuberozit??ile sciatice. La

cteva zile dup? opera?ie arm?sarii se adapteaz? la condi?iile noi; pentru

actul mic?iunii ei accept? poza caracteristic? iepelor, n a?a fel nct nu-

?i ud? membrele cu urin?. La trei-patru s?pt?mni dup? opera?ie

reproduc?torul poate fi folosit pentru recoltarea spermei.

nainte de recoltarea spermei baza cozii se nf??oar? cu o band? de

tifon, iar marginile fistulei se prelucreaz? cu un tampon mbibat cu o

solu?ie de acid boric, ser fiziologic de clorur? de sodiu sau cu alcool de

50-60%. n momentul saltului arm?sarului pe iapa n c?lduri, coada

masculului se d? ntr-o parte, iar la fistul? se ata?eaz? un vas steril. n

urma ejacul?rii sperma se acumuleaz? n vasul al?turat.

Recoltarea spermei prin masturba?ie a fost aplicat? pentru prima dat? de

c?tre Spallanzani, la cine. Ejacularea se produce n urma presiunii

mecanice asupra penisului. Prin acest procedeu se poate recolta sperma de

la cine ?i vier. Se execut? cu degetele, prin traversul furoului, masaje,

mai ales la extremitatea penisului, unde se g?sesc mai multe termina?ii

nervoase. Penisul intr? n erec?ie, ?i dup? 10-12 min. masculul ejaculeaz?.

Recoltarea spermei prin masaj abdominal d? rezultate bune la coco?i.

Pentru reu?ita opera?iei, coco?ul este conten?ionat de un ajutor, ntr-o

pozi?ie convenabil?. Se efectueaz? cu degetul mare ?i cel ar?t?tor de la

mna dreapt? un masaj sub forma unor compresiuni, n sens cranio-caudal de

la stern pn? la regiunea ischio-pubian?. Cu degetele corespunz?toare de la

mna stng? operatorul apas? din cnd n cnd pe pere?ii cloacei.

Recoltarea spermei cu aparatul electro-ejaculator. Metoda se bazeaz? pe

excita?iile produse de curentul electric asupra centrului ejaculator din

m?duva lombar?, n urma c?reia se produc contrac?ii ale musculaturii netede

din pere?ii c?ilor spermatice ?i are loc ejacularea. Electro-ejacularea se

poate aplica la berbec, taur ?i p?s?ri.

Metodele vaginale de recoltare a spermei

Recoltarea spermei cu ajutorul buretului. Metoda era folosit? n primii

ani de stabilire a ns?mn??rilor artificiale, la recoltarea spermei de la

tauri, berbeci ?i arm?sari. Esen?a metodei const? n folosirea unui burete,

care, dup? o prelucrare respectiv?, se introduce n vaginul unei femele n

c?lduri, dup? ce se admite actul montei. Dup? ejaculare buretele se extrage

din vagin ?i se scurge sub o pres? special?. Metoda folosirii buretelui la

recoltarea spermei are urm?toarele neajunsuri:

. buretele, ca corp str?in, poate s? deregleze dinamica ejacul?rii,

determinnd inhibi?ia reflexelor sexuale ?i, n cele din urm?,

diminuarea volumului ejaculatului;

. tehnica preg?tirii buretelui este complicat?; pentru aceste scopuri

este necesar? o prelucrare special?;

. n urma pres?rii buretelui, mul?i spermi se traumeaz?;

. buretele introdus n vagin absoarbe cantit??i considerabile de mucus

vaginal care influen?eaz? negativ viabilitatea spermilor.

Metoda recolt?rii spermei cu speculumul vaginal

Sperma se aspir? din vaginul femelei dup? actul montei cu ajutorul

speculumului vaginal ?i seringii. Aceast? metod? se aplic? la vaci, oi ?i

iepe; la cabaline colectarea spermei este posibil? numai cnd canalul

cervical este nchis.

Metoda vaginal? de recoltare a spermei este simpl?, ns? nu ?i lipsit? de

neajunsuri:

. o parte din sperm? se pierde printre pliurile mucoasei vaginale;

. ejaculatul se amestec? cu mucus vaginal, care reduce calitatea

materialului seminal.

Multe din metodele de recoltare a spermei descrise mai sus, cum sunt

prelevarea cu ajutorul buretelui, cu speculumul vaginal, prin fistul? etc.

au ast?zi mai mult o valoare istoric? ?i se folosesc n mod excep?ional n

cazul n care procedeele curente de recoltare nu dau rezultate.

n prezent, la majoritatea speciilor de animale, recoltarea spermei se

realizeaz? cu ajutorul vaginului artificial. n afar? de aceast? metod? se

mai folosesc: electroejacularea (la berbec, taur, cine, p?s?ri); masajul

abdominal (la p?s?ri); masajul ampulelor canalelor deferente ?i al

glandelor seminale (la taur); masturba?ia (la vier ?i cine).

Particularit??i de recoltare, pe specii

Recoltarea spermei la taur

Pentru recoltarea spermei la taur se pot folosi trei metode:

. vaginul artificial;

. electroejacularea;

. masajul ampulelor canalelor deferente ?i alveziculelor seminale.

Metoda vaginului artificial

Aceast? tehnic? de recoltare permite ob?inerea unui ejaculat concentrat,

nepoluat, cu nsu?iri asem?n?toare celui natural ?i f?r? a necesita un

personal de calificare nalt? sau precau?ie deosebit? n manipularea

taurilor.

Prelevarea spermei se efectueaz? n sala de recoltare, special amenajat?,

dup? dou? ore de la hr?nire ?i ad?pare. Vaginul pentru recoltarea spermei

la taur este adaptat n func?ie de m?rimea penisului ?i este individual

pentru fiecare reproduc?tor.

n ultimul timp se utilizeaz? dispozitive cu dimensiuni mai reduse, de 30

cm lungime pentru masculii adul?i ?i de 26 cm pentru taurii tineri.

Ejacularea se realizeaz? n paharul colector de o singur? ntrebuin?are de

form? tronconic?, din polietilen?, protejat termic.

La taurine, declan?area reflexului ejacul?rii depinde n principal de

asigurarea factorului temperatur?.

Stimularea sexual? a taurilor nainte de recoltare se realizeaz? prin

plimbarea acestora n cerc n apropierea s?lii de recoltare, re?inerea

masculilor cteva momente naintea saltului, efectuarea unui sau a dou?

salturi n gol pentru donatorii mai pu?in preg?ti?i, sau schimbarea

taurilor manechini. n absen?a libidoului se indic? palparea transrectal? a

aparatului genital sau prezen?a unei femele n c?lduri; saltul acesteia pe

mascul reprezint? pentru el un stimul sexual foarte puternic.

Electroejacularea se aplic? la taurii tineri, la care recoltarea se face

cu u?urin??, la masculii cu un libidou sc?zut sau la cei cu impoten?? de

copula?ie, uneori chiar la cei destina?i montei naturale pentru aprecierea

calit??ii spermei.

Metoda utilizeaz? dispozitive anale, cu lungimea de 30-35 cm ?i diametrul

cuprins ntre 6 ?i 9 cm, izolate electric pe toat? lungimea, cu excep?ia

extremit??ii interne, care are trei electrozi, orienta?i longitudinal ?i

pozi?iona?i ventral.

Se mai utilizeaz? un electrod de form? inelar?, care se introduce pe

degetul ar?t?tor, protejat de m?nu?a de cauciuc. Operatorul fixeaz? acest

dispozitiv la baza ampulelor canalelor deferente sau deasupra prostatei.

n preg?tirea taurului donator sunt necesare urm?toarele:

. conten?ia ferm? ntr-un travaliu care mpiedic? alunecarea, c?derea

din timpul aplic?rii curentului electric;

. vidanjarea de fecale a ampulei rectale ?i cur??irea electrozilor,

ambele n scopul realiz?rii unui bun contact electric al

dispozitivului cu peretele rectului;

. tunderea perilor prepu?iali, perierea ?i sp?larea zonei nvecinate,

apoi uscarea acesteia;

. ob?inerea unui ejaculat complet, de bun? calitate, este condi?ionat?

de excitarea sexual? a donatorilor sau de masarea transrectal? a

glandelor anexe ale aparatului genital nainte de recoltare.

Perioadele de stimulare electric? nu trebuie s? dep??easc? 2-3 secunde

atunci cnd animalul se afl? n apnee, acestea alterneaz? cu pauze de 1

secund?. n mod obi?nuit sunt necesare 4-19 reprize de stimulare pentru

realizarea erec?iei ?i exteriorizarea penisului ?i 18-35 pentru ejaculare

complet?; se folose?te o surs? de curent electric cu frecven?a de 30-40

cicluri ?i o tensiune de 15-20 vol?i. Dup? realizarea erec?iei, m?rirea

tensiunii curentului electric aplicat gr?be?te ejacularea.

n timpul electroejacul?rii taurul este agitat, manifest? contrac?ii

tetaniforme ?i cifoze.

Erorile n aplicarea electroejacul?rii ?i modalitatea de corectare se

refer? la:

- absen?a erec?iei se modific? pozi?ia dispozitivului anal sau se

mpinge nainte flexura sigmoidal? a penisului, ac?ionnd napoia

pungilor testiculare;

- o stimulare prea frecvent? a taurului n faza incipient? a

electroejacul?rii se soldeaz? cu ob?inerea de lichid seminal;

- aplicarea unor stimuli electrici cu parametrii prea mari va determina

o preerec?ie ?i pierderea ejaculatului n prepu?iu.

- Izolarea electric? defectuoas? a dispozitivului anal, pozi?ionarea sa

lateral?, pot induce contractura musculaturii membrului posterior

ipsilateral prin excitarea nervului ischiatic. Unii tauri se nclin?

pe o parte ?i fac extensie pe membrul posterior.

Masajul ampulelor canalelor deferente ?i al veziculelor seminale

Aceast? tehnic? are acelea?i indica?ii ca ?i electroejacularea.

Preg?tirea reproduc?torului este identic? cu cea a electroejacul?rii;

conten?ia taurului, tunderea perilor prepu?iali, toaleta furoului.

Se vidanjeaz? ampula rectal? ?i se trece apoi la identificarea

veziculelor seminale ?i ampulelor canalelor deferente. Masajul se

efectueaz? n sens cranio-caudal pe o distan?? de aproximativ 30 cm, timp

de 3-5 minute, dup? care, de obicei, se produce ejacularea. n timpul

elimin?rii spermei, testiculele sunt u?or retrase spre inelul inghinal, iar

glandul iese par?ial din furou, f?r? ca penisul s? intre n erec?ie.

Metoda este practic? ?i avantajoas?, nu necesit? condi?ii speciale de

recoltare, dar ea poate fi aplicat? numai de speciali?ti cu cuno?tin?e bune

n topografia organelor aparatului genital mascul.

Factorii care limiteaz? extinderea ?in de urm?toarele:

. Unii tauri nu r?spund pozitiv la aceast? metod?. n cazul cnd nu se

ob?ine eliminarea spermei n 8-10 minute, se recomand? s? se renun?e

la masaj ?i opera?iunea s? fie repetat? n ziua urm?toare;

. Contactul materialului seminal cu mucoasa prepu?ial? poate determina

contaminarea cu microbi a materialului seminal;

. Masajul intrapelvian al diferitelor segmente ale aparatului genital

poate provoca urinarea ?i compromiterea astfel a ejaculatului.

Recoltarea spermei la arm?sar

Recoltarea spermei de la arm?sar impune prezen?a unei femele n c?lduri

naturale sau provocate prin injectarea a 10-20 mg estradiol, cu 24-48 ore

nainte de recoltare, deoarece se cunoa?te c? recoltarea spermei prin

metode solitare este imposibil? la aceast? specie.

Prelevarea artificial? a materialului seminal la arm?sar urm?re?te s?

fac? posibil? examinarea calit??ii de reproduc?tori a masculilor afla?i n

depozite ?i mai rar, n scopul efectu?rii ns?mn??rilor artificiale.

Factorii limitativi pentru extinderea metodei sunt:

. aspectul neomogen al ejaculatului care se datoreaz? componentei

spermatice cu vscozitate nalt? (secre?ie a veziculelor seminale,

care trebuie ndep?rtat? naintea prelucr?rii);

. spermii cabalinelor prezint? o sensibilitate in vitro deosebit?,

fapt care afecteaz? posibilitatea conserv?rii spermei pe termen mediu

sau lung;

. recoltarea spermei prezint? un grad ridicat de risc pentru personalul

recoltator;

. poluarea frecvent? a ejaculatului cu secre?iile prepu?iale, care sunt

foarte abundente.

Materialul seminal de la arm?sar se ob?ine prin utilizarea vaginului

artificial sau prin metoda fistulei uretrale (descris? anterior).

Metoda vaginului artificial

Vaginul artificial pentru arm?sar se deosebe?te de cel utilizat la alte

specii prin dimendsiunile mai mari. Tubul vaginal este confec?ionat din

tabl? zincat?, aluminiu sau mase plastice, avnd lungimea de 55 cm,

diametrul interior la un cap?t de 16 cm, iar la cel?lalt de 13 cm. Corpul

vaginului este prev?zut cu un mner ce serve?te la manipularea

dispozitivului.

Preg?tirea pentru recoltare const? n sp?larea ?i dezinfectarea riguroas?

a penisului ?i furoului.

Preg?tirea partenerei pentru recoltare const? n conten?ionarea acesteia

cu ajutorul platlogelor ?i iava?alei; baza cozii se nf??oar? cu o band? de

tifon. Arm?sarul este introdus n sala de recoltare de doi ngrijitori cu

ajutorul a dou? pene de c?p?stru. Tehnicianul ce recolteaz? sperma, se

a?eaz? n partea dreapt? a iepei ?i ?ine cu mna dreapt? vaginul artificial

sprijinit de grupa acesteia sub un unghi de 35-40(C. Cnd arm?sarul face

saltul, operatorul cu mna stng? prinde penisul de la baz? ?i l dirijeaz?

n lumenul vaginului. Dup? ejaculare vaginul artificial mpreun? cu penisul

se dirijeaz? cu paharul colector n jos, pentru ca sperma s? se scurg? pe

pere?ii ei. n a?a pozi?ie vaginul artificial se ?ine pn? se termin?

eliminarea spermei. Eliminarea spermei la arm?sar este nso?it? de

ncetarea mi?c?rilor de copula?ie ?i a contrac?iei ritmice a mu?chilor

bazei cozii. Ejacularea la arm?sar dureaz? 10-20 secunde, iar volumul

ejaculatului constituie 50-100 ml.

Dup? recoltare sperma se filtreaz? printr-un tifon steril, pentru

ndep?rtarea smegmei ?i masei gelatinoase existente n ejaculat (secre?ia

veziculelor seminale).

Recoltarea spermei la vier

La vier sperma poate fi recoltat? cu vaginul artificial ?i prin

masturba?i (metoda manual?). Spre deosebire de alte specii, la suine se

realizeaz? u?or recoltarea solitar?, pe manechin.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial

Vaginul artificial pentru vier, spre deosebire de vaginul altor specii,

prezint? unele particularit??i, cu toate c? principalele p?r?i componente

sunt acelea?i: tubul vaginal, c?ma?a vaginal?, tubul prelungitor de cele

mai multe ori se folose?te o bucat? de c?ma?? vaginal? din vaginul

artificial pentru tauri. De obicei tubul vaginal, confec?ionat din cauciuc,

are lungimea de 30 cm, diametrul de 8-10 cm. C?ma?a vaginal? are lungimea

de 40-45 cm, iar tubul prelungitor de 20-25 cm. Recipientul colector cu

capacitatea de 500-1000 ml este confec?ionat din sticl? (un borcan

obi?nuit) sau material plastic cu pere?ii dubli, ntre care se toarn? ap?

cald?. Pentru ndep?rtarea frac?iunii gelatinoase din sperm? (secretul

glandelor bulbo-uretrale), la gura recipientului colector se ata?eaz? un

filtru de material plastic sau o bucat? de tifon, care se fixeaz? cu un

inel de cauciuc.

Recoltarea spermei la vier se face pe un manechin de porc, confec?ionat

din scndur? ?i acoperit cu mu?ama. n interiorul manechinului este

prev?zut un dispozitiv special, unde se a?eaz? vaginul preg?tit.

Dispozitivul pentru vaginul artificial se nc?lze?te cu l?mpi electrice.

Pe pere?ii laterali ai manechinului se monteaz? dou? cuie de lemn pentru

sprijinirea membrelor anterioare ale vierului n timpul saltului. Pentru

deprinderea vierului s? ndeplineasc? salturi pe manechin la nceput se

admit cteva monte cu scroafe aflate n c?lduri, ulterior scroafa se

nlocuie?te cu un manechin acoperit cu o piele scoas? de pe o scroaf?

s?n?toas? sacrificat?. Reflexele sexuale se nt?resc dup? 1-3 salturi pe

manechin, nso?ite de reflexul ejacul?rii. Unii masculi reproduc?tori

repede manifest? reflexele sexuale pe manechin dac? n prezen?a lor se

recolteaz? sperm? de la vierii deja deprin?i s? efectueze saltul pe

manechin. Reproduc?torii de asemenea bine manifest? reflexele sexuale pe

manechin, dac? cel din urm? este stropit cu sperm? de vier sau secre?ia din

vaginul unei scroafe n c?lduri. Manechinul, dup? fiecare recoltare, se

spal? cu ap? cald? ?i s?pun, se ?terge cu un prosop, apoi se dezinfecteaz?

cu o solu?ie de 2% de cloramin? sau 3% de peroxid de hidrogen.

Metoda manual? de recoltare a spermei

Este o metod? simpl? ?i nu necesit? o aparatur? complicat?, permi?nd

ob?inerea de ejaculate de bun? calitate. Ea se efectueaz? tot pe manechin.

Imediat dup? saltul ?i mbr??i?area manechinului vierul execut? cteva

mi?c?ri de ncercare a intromisiunii. n acest moment operatorul fixeaz?

extremitatea spiralat? a penisului cu mna acoperit? cu o m?nu?? din

cauciuc. Fixarea manual? a organului copulator des?vr?e?te erec?ia,

completa sa exteriorizare fiind facilitat? de trac?ionarea moderat? a

penisului, care este dirijat anterolateral ?i ventral.

Ejacularea la vier ncepe aproape imediat dup? contactul penisului cu

mna recoltatorului, dureaz? n medie 4-6 minute, timp n care vierul

donator este lini?tit ?i mbr??i?eaz? cu putere manechinul.

Ejaculatul va fi recoltat ntr-un pahar colector la 38-40(C, avndu-se

grij? ca paharul s? fie acoperit cu un tifon, care re?ine partea

gelatinoas? (secre?ia bulbo-uretral?). De asemenea, primele frac?iuni ale

ejaculatului (frac?iunea prespermatic?, lipsit? de spermi ?i cu con?inut

ridicat de microorganisme) se vor nl?tura colectnd numai, odat? cu

apari?ia primelor jeturi l?ptoase, sperma bogat? n spermi.

Recoltarea spermei de la berbec

Recoltarea spermei de la berbec, n mod obi?nuit, se execut? cu ajutorul

vaginului artificial ?i numai n cazuri excep?ionale, mai ales n scop

experimental, se realizeaz? prin electrocutare.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial

Vaginul artificial pentru prelevarea spermei la berbeci are lungimea de

20 cm ?i diametrul de 5 cm. Pentru provocarea ejacul?rii este necesar?

asigurarea unei temperaturi de 41-44(C ?i a unei presiuni de 40-60 mm

coloan? de mercur; din punct de vedere concep?ional acest dispozitiv este

identic cu cel utilizat la taurine.

Recoltarea spermei la berbec se face n camera de recoltare amenajat?,

unde este adus? o oaie n c?lduri sau un castrat, care trebuie conten?ionat

ntr-un travaliu. Tehnicianul se a?eaz? n partea dreapt? a berbecului,

stnd pe genunchiul drept, iar cu mna dreapt? ?ine vaginul artificial

apropiat de crupa animalului, sub un unghi de 35(. n acest timp mna

stng? o ?ine pe furoul berbecului. Cnd masculul face saltul pe femel?

(castrat), operatorul dirijeaz? penisul spre lumenul vaginului artificial.

La pu?in timp dup? ce penisul a fost introdus, berbecul efectueaz? brusc

mi?c?rile caracteristice reflexului de ejaculare. Masa spermatic? este

proiectat? n paharul colector. Odat? cu coborrea masculului de pe femel?,

vaginul artificial se scoate de pe penis, se dirijeaz? cu paharul colector

n jos ?i se ?ine n pozi?ie vertical? pentru ca sperma r?mas? pe pere?ii

camerei s? se scurg? n paharul colector. Dup? aceasta paharul colector se

scoate ?i se transmite n laborator.

Recoltarea spermei prin electroejaculare

La berbeci, electroejacularea prezint? unele deosebiri fa?? de tehnica

descris? la taurine. Berbecii se fixeaz? n decubit lateral drept, de

obicei pe o scar?, ce se a?eaz? pe sol sau masa de lucru. Se face toaleta

regiunii furoului cu o solu?ie de bicarbonat de sodiu, se extrage penisul

din furou, ac?ionnd asupra flexiunii sigmoidale, se fixeaz? cu o me??

steril?, ce se trece pe la baza glandului, astfel ca apendicele vermiform

s? fie introdus n recipientul colector.

Dispozitivul bipolar anal, cu lungimea de 30 cm ?i diametrul de 2 cm se

inser? n rect pn? n dreptul regiunii lombare, circa 15 cm (se stabile?te

contactul electric, dndu-se excita?ii electrice n serii de cte 5 secunde

la intervale de 10 secunde. Sperma este ejaculat? dup? 3-5 reprize,

deoarece actul se produce f?r? erec?ie. Berbecii reac?ioneaz? mai promt la

electroejaculare.

Dispozitivul se conecteaz? la o surs? de curent electric continuu cu

valori ale tensiunii de 2,5 ?i 8 vol?i.

Examinarea ?i aprecierea spermei

Pentru aprecierea fertilit??ii unui reproduc?tor, controlul calit??ii

materialului seminal constituie un factor esen?ial. Fecunditatea unui

mascul este n func?ie de cantitatea ?i calitatea spermei. No?iunea de

calitate a spermei se refer? la nsu?irile macro- ?i microscopice ale

ejaculatului, corelate cu fertilitatea spermilor.

Importan?a controlului ?i evalu?rii ejaculatelor rezult? din:

. necesitatea cunoa?terii calit??ii ejaculatelor nainte de a se proceda

la diluare, n vederea excluderii celor necorespunz?toare;

. necesitatea stabilirii gradului de dilu?ie optim, al fiec?rui ejaculat

n parte;

. necesitatea verific?rii calit??ii spermei diluate att la diferite

etape de prelucrare, ct ?i n urma conserv?rii;

. necesitatea aprecierii calit??ii de reproduc?tori la masculii folosi?i

la monta natural?.

Pentru evaluarea cantit??ii ?i calit??ii spermei (ejaculatelor) se

folosesc metodele de laborator, care pot fi:

. macroscopice;

. microscopice;

. biochimice;

. bacteriologice.

Aprecierea definitiv? a fecundit??ii unui mascul reproduc?tor se va face

n urma ob?inerii rezultatului probei biologice, coroborat? cu capacitatea

productiv? a descenden?ilor (testul dup? descendent?).

Controlul spermei prin metode de laborator

Indiferent de scopul n care s-a realizat, dup? prelevare sperma este

examinat? pentru evaluarea nsu?irilor macroscopice ?i microscopice. Acest

examen se efectueaz? imediat dup? recoltare, prin asigurarea tuturor

cerin?elor pentru a men?ine sperma in vitro ?i a nu deteriora calitatea

acesteia.

n acest scop:

. se va utiliza un echipament curat, f?r? urme de substan?e chimice

(alcool, antiseptice de orice fel), agent lubrifiant, lichid

prepu?ial, ap? sau urin?;

. sticl?ria de laborator trebuie s? fie confec?ionat? din sticl? neutr?,

curat?, sterilizat? ?i nc?lzit? pn? la temperatura fiziologic? (37-

38(C);

. ejaculatul nu se va expune la lumina solar? direct? ?i se va evita

varia?ia de temperatur? a ejaculatului care determin? ?ocarea termic?

a spermilor.

Examenul macroscopic

Prin examen macroscopic se apreciaz? volumul ejaculatului, culoarea

spermei, mirosul, densitatea ?i prezen?a valurilor spermatice.

Volumul ejaculatului

Volumul ejaculatului difer? n func?ie de specie, iar n cadrul speciei

de la o ras? la alta ?i chiar la acela?i reproduc?tor, de la un ejaculat la

altul. Deterinarea volumului ejaculatului se poate stabili n paharul

colector sau n cilindrii grada?i.

n condi?ii optime de recoltare, volumul ejaculatului se men?ine n

limite constante. Utilizarea unor metode de stimulare sexual?, cum ar fi

prezen?a unei femele n c?lduri, masarea transrectal? a anexelor aparatului

genital al masculilor ?i altele, pot m?ri volumul ejaculatului ?i num?rul

de spermi din sperm?. La masculii tineri volumul ejaculatului este mai

redus, n compara?ie cu cel al masculilor adul?i.

Din contra, aplicarea unor tehnici de recoltare neadecvate, o frecven??

ridicat? a recolt?rilor, starea de boal?, inflama?ia unor anexe ale

aparatului genital, precum ?i al?i factori, cum ar fi alimenta?ia,

ntre?inerea ?i exploatarea nera?ional? pot provoca reducerea volumului

materialului seminal (oligospermatismul) sau chiar sistarea complet? a

ejacul?rii (aspermatismul).

De?i n practica ns?mn??rilor artificiale s-au stabilit valori minime

ale principalelor nsu?iri ale spermei, mai jos de care ejaculatele nu se

prelucreaz?, fecunditatea masculilor nu este afectat? de sc?derea volumului

spermei, renun?area la prelucrarea lor este motivat? din punct de vedere

economic.

Culoarea spermei

Culoarea spermei difer? pu?in de la o specie la alta, dar se afl? n

corela?ie strns? cu concentra?ia de spermi: la taur ?i berbec este alb?

sau asb-crem?; la vier este alb?-l?ptoas?, cu reflexe alb?strui; la arm?sar

este albicioas?, u?or cenu?ie ?i opac?; la cne sperma are un aspect apos

?i u?or tulbure, fiind semitransparent?.

Abaterile de la aspectul ?i culoarea considerate normale se datoreaz?:

- culoarea maronie apare n orhite ?i se datoreaz? pigmen?ilor sanguini;

- culoarea roz-ro?ietic? a spermei eviden?iaz? prezen?a n ejaculat a

sngelui care extravazeaz? din tractusul genital, uretr? sau penis;

- culoarea g?lbuie denot? c? sperma este amestecat? cu urin?;

- flocoanele de puroi modific? culoarea spermei conferindu-i

ejaculatului un aspect neomogen; ele provin din ampulele canalelor

deferente sau glandele anexe ale aparatului genital;

- infec?iile cu Pseudomonas spiralis modific? n galben-verzui culoarea

spermei.

n toate aceste cazuri sperma nu poate fi folosit?.

Mirosul spermei

Este specific ?i se aseam?n? cu cel al mucilagiului de amidon. n cazul

cnd sperma prezint? alte mirosuri care nu corespund cu cel men?ionat,

acest lucru indic? prezen?a unor procese inflamatoare la nivelul c?ilor

genitale ?i, n acest caz, se modific? ?i culoarea.

Aprecierea valorilor spermatice

La unele specii prin examen macroscopic, n func?ie de densitatea ?i

mobilitatea spermilor se poate constata prezen?a valurilor, de diferite

intensit??i, provocate de mi?c?rile game?ilor. Acest lucru este vizibil n

sperma deas?, proasp?t recoltat?, la rumeg?toare, care prezint? particule

fine n continu? mi?care (mai ales la berbec), asem?n?toare cu ni?te

valuri, care se agit? n paharul colector sau ntr-o lam? exavat?. Sperma

mijlocie ?i rar? nu prezint? valuri spermatice.

Examenul microscopic al spermei

Acest examen furnizeaz? date mai sigure despre calitatea ejaculatului ?i

permite s? se aprecieze densitatea ?i concentra?ia spermei, mobilitatea

spermilor, procentul de spermi viabili, teratologici sau imaturi etc.

Aprecierea densit??ii spermei

Densitatea spermilor n sperm? difer? de la o specie la alta, iar n

cadrul speciei se constat? varia?ii ntre reproduc?tori ?i chiar la acela?i

reproduc?tor ntre dou? ejaculate. Stabilirea densit??ii spermei const? n

aprecierea la microscop a distan?ei dintre doi spermi. Cu o pipet? steril?

se ia o pic?tur? de sperm? ?i se pune pe o lam? degrest? nc?lzit? sau pe o

pl?cu?? nc?lzitoare. Lama se acoper? cu o lamel?, avnd grij? s? nu se

formeze ntre ele bule de aer. Astfel preg?tite, se examineaz? cel pu?in

cmpuri microscopice. n func?ie de distan?ele dintre doi game?i, se

deosebesc mai multe categorii de sperm?:

Sperma dens? se noteaz? cu D, cmpul microscopic este plin cu spermi,

distan?a dintre game?i este mai mic? dect lungimea capului unui sperm. Se

constat? o concentra?ie de peste 1 miliard de spermi la un mililitru.

Sperma mijlocie (M), are o concentra?ie de 0,5-1 miliard de spermi pe ml,

iar distan?a dintre doi spermi este egal? cu lungimea capului unui gamet.

Sperma rarefiat? (R) corespunde unei concentra?ii mai mici de sub 0,5

miliarde spermi/ml; distan?a dintre doi spermi este mai mare dect lungimea

capului, ajungnd pn? la lungimea unui gamet.

Sperma foarte rar? (oligospermie) (O) prezint? doar c?iva spermi n

cmpul microscopic.

Azoospermie (A) denot? lipsa spermilor din sperm?.

n mod normal, la taur, berbec ?i ?ap se ntlne?te sperm? dens? ?i

mijlocie, iar la vier ?i arm?sar sperm? rar?. La vier se poate ntlni

sperm? mijlocie cnd recoltarea spermei se ntrerupe nainte de frac?iunea

postspermatic?. La p?s?ri sperma este deas?.

Determinarea concentra?iei spermei.

Concentra?ia spermilor pe unitatea de m?sur?, de obicei miliarde pe

milimetru, are mare importan?? n procesul de prelucrare a materialului

seminal. De num?rul de spermi din ejaculat ?i de mobilitatea lor depinde

gradul de dilu?ie a spermei.

Aprecierea concentra?iei spermilor dintr-un ejaculat se poate realiza

prin metoda hemocitocolorimetric?, fotocolorimetric?, electronic? etc.

Metoda hemocitometric?

Se bazeaz? pe principiul similar cu cel de apreciere a elementelor

figurate din snge, folosindu-se camerele de num?rat de tip Goreaev, Thoma,

Burker etc. ?i pipetele Potain.

n pipeta Potain se aspir? sperm? pn? la diviziunea de 0,5 ?i se

completeaz? cu o solu?ie de clorur? de sodiu 3%, pn? la diviziunea 101

(pentru sperma de berbec ?i taur) sau 11 (pentru sperma de vier ?i

arm?sar). Pipeta se men?ine n pozi?ie vertical? pentru a se evita formarea

bulelor de aer. n continuare se prind capetele pipetei ntre pulpa

degetului mare ?i a celui mijlociu ?i se agit? bine con?inutul acesteia,

pentru a se face omogenizarea lui cu ajutorul m?rgelelor (albe sau ro?ii)

care se g?sesc n ampula pipetei. Se elimin? 2-3 pic?turi de sperm? diluat?

?i apoi se depune o pic?tur? pe re?eaua camerei de num?rat Goreaev pe care,

n prealabil, s-a a?ezat o lamel?.

Se procedeaz? n continuare la num?rarea spermilor din 5 p?trate mari

(respectiv 80 de p?tr??ele), luate n diagonala re?elei.

Concentra?ia de spermi n sperm?/mm3 se calculeaz? dup? formula:

17.06.2012
 
12.06.2012
 
08.06.2012
,  
05.06.2012
 
04.06.2012
 
30.05.2012
 
27.05.2012
 

©2011