БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Визначення теплоти розчинення і гідратації сол

Визначення теплоти розчинення і гідратації сол

Лабораторна робота № 1. Визначення теплоти розчинення і гідратації солі

Мета роботи:

1. Познайомитись з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів.

2. Визначити теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу.

3. Визначити теплоту утворення кристалогідрату СuSО4*5Н2О з безводної солі.

На занятті необхідно:

1. Виконати роботу у відповідності до вимог даної методичної розробки.

2. Навчитись користуватись калориметром та визначати його теплоємність.

3. Розрахувати теплоту розчинення солі та теплоту гідратації.

4. Оформити звіт про виконану роботу і здати його викладачу.

Перелік обладнання та реактивів:

1. Калориметр;

2. термометр;

3. технохімічні ваги;

4. пробірки (3 шт.);

5. секундомір;

6. порцелянова ступка;

7. KNO3

8. СuSО4, СuSО4*5Н2О

Порядок виконання роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

1. Суху пробірку попередньо зважити на технохімічних терезах.

2. Ретельно розтерти калій нітрат в порцеляновій ступці і засипати його у зважену пробірку приблизно на ? її висоти.

3. Зважити на технохімічних терезах пробірку з сіллю (з точністю до 0,01г). За різницею зважувань знайти масу солі, що повинна знаходитись в межах 4 -7 г. Отримані дані занести в таблицю 1.

4. У стакан калориметра налити 250 мл води, закрити калориметр кришкою і встановити в менший її отвір термометр, а в більший- пробірку з сіллю. (Для того щоб пробірка не провалювалась в калориметр на неї потрібно надіти гумове кільце!).

5. Вимірювання провести в три етапи (періоди): попередній, головний і заключний.

6. Ввімкнути калориметр в мережу змінного струму, потім ввімкнути тумблером мішалку, а через 1-2 хвилини- секундомір.

7. Попередній етап: вимірювання температури провести з точністю до 0,5°С через кожні 30 сек. протягом 5 хв.

8. Головний етап: не виключаючи секундоміра роз бити пробірку з сіллю так, щоб вся сіль висипалась у воду. Якщо температура змінюється дуже швидко, реєструвати її з меншою точністю.

9. Заключний етап: іще провести вимірювання температури через кожні 30 сек. протягом 5 хв. до встановлення рівномірного ходу температури (теж з точністю до 0,5°С).

10. Дані всіх вимірювань занести в таблицю 2.

11. Для розрахунку точної зміни температури на міліметровому папері побудувати графік, відкладаючи по вісі абсцис час, а по вісі ординат- зміну температури (масштаб на абсцисі- 1хв: 1см, а на ординаті- 1°К: 5см). З'єднані точки дадуть дві нахилені прямі для попереднього та заключного періодів. Їх продовжити вправо та вліво відповідно і через середину головного періоду провести пряму, паралельну до вісі ординат, до перетину її з продовженнями попередніх прямих. Відстань між точками перетину відповідає зміні температури при розчиненні солі.

12. Визначивши з графіка ?t1, розрахувати сталу калориметра (К):

де Qроз- теплота розчинення солі ( -35,62 кДж/моль для KNO3);

m - маса нітрату калію;

М - молярна маса KNO3 (101,1 г/моль );

?t1- зміна температури при розчиненні солі.

Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату (СuSО4*2О)

1. Аналогічно до попереднього досліду зважують близько 5-7 г подрібненого мідного купоросу та вміщують його в пробірку, дані зважування заносять до таблиці 1.

2. Проводять вимірювання у відповідності до п.п. 6-10 попереднього досліду. Результати заносять в таблицю 2; будують графік, за яким визначають зміну температури при розчиненні солі (?t2)

3. Визначають теплоту розчинення (Q1) солі за формулою:

,

де n - кількість речовини СuSО4*5Н2О.

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі (СuSО4)

1. Беруть наважку безводного сульфату міді масою 4-5г і проводять дослід аналогічно до попереднього. Дані заносять в таблицю 2. Будують відповідний графік і знаходять зміну температури при розчиненні безводної солі (?t3).

2. Визначають теплоту розчинення (Q2) солі за формулою:

,

де n - кількість речовини СuSО4.

3. Визначають теплоту утворення кристалогідрату (Q3) з безводної солі:

Q3 = Q2 - Q1

4. Розрахувати відносну похибку експерименту, якщо інтегральна теплота розчинення безводної солі +39,04кДж/моль, а кристалогідрату - рівна -11,72кДж/моль.

5. Результати всіх дослідів занести в таблиці 1 та 2.

6. Зробити відповідні висновки.

Результати роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

1. Розрахунок маси наважки солі KNO3:

Таблиця 1.1

Пробірка з сіллю, г

22,33

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,83

2. Температурні показники для розчину солі KNO3:

Таблиця 1.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

після розчинення

22,25

22,25

22,25

22,25

22,26

22,26

22,26

22,28

22,28

22,29

3. Розрахунок сталої калориметра:

Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату (СuSО4*2О)

1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4*5Н2О:

Таблиця 2.1

Пробірка з сіллю, г

23,50

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

6,00

2. Температурні показники для розчину солі СuSО4*5Н2О:

Таблиця 2.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

після розчинення

23,73

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

3. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4*5Н2О:

;

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі (СuSО4)

1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4:

Таблиця 3.1

Пробірка з сіллю, г

22,00

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,50

2. Температурні показники для розчину солі СuSО4:

Таблиця 3.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

після розчинення

24,68

24,70

24,70

24,70

24,70

24,70

24,65

24,65

24,65

24,65

3. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4:

;

4. Визначення теплоти утворення кристалогідрату з безводної солі:

5. Розрахунок відносної похибки досліду:

Висновок:

В процесі виконання роботи ми познайомились з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів, визначили теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу, визначили теплоту утворення кристалогідрату СuSО4*5Н2О з безводної солі.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011